” Acupuncture Là Gì ? Nghĩa Của Từ Acupuncture Trong Tiếng Việt

Acupuncture is an age-old healing practice of traditional Chinese medicine in which thin needles are placed at specific points in the body toàn thân .Bạn đang xem : Acupuncture là gì
*
Châm cứu là phương pháp chữa bệnh truyền thống lâu đời theo y học Trung Quốc – người ta sử dụng nhiều kim châm nhỏ châm vào một số điểm cụ thể trên cơ thể người.
Châm cứu là giải pháp chữa bệnh truyền thống lịch sử truyền kiếp theo y học Trung Quốc – người ta sử dụng nhiều kim châm nhỏ châm vào 1 số ít điểm đơn cử trên khung hình người .

What is acupuncture?

Acupuncture is an age-old healing practice of traditional Chinese medicine in which thin needles are placed at specific points in the body toàn thân. It ” s primarily used to relieve pain but also has been used to treat other conditions. More than 3 million Americans use acupuncture, but it is even more popular in other countries. In France, for example, one in five people has tried acupuncture .

Thuật châm cứu là gì?

Châm cứu là giải pháp chữa bệnh truyền thống cuội nguồn truyền kiếp theo y học Trung Quốc – người ta sử dụng nhiều kim châm nhỏ châm vào 1 số ít điểm đơn cử trên khung hình người. Phương pháp châm cứu này đa phần dùng để làm giảm đau nhưng cạnh bên đó cũng được sử dụng để chữa lành nhiều chứng bệnh khác. Hơn 3 triệu người Mỹ đã sử dụng thuật châm cứu, nhưng ở những nước khác thì nó thậm chí còn còn thông dụng hơn. Chẳng hạn như ở Pháp, tỉ lệ người vận dụng thuật châm cứu là 1 : 5 .

How acupuncture works

Acupuncture seeks to release the flow of the body toàn thân ” s vital energy or ” chi ” by stimulating points along 14 energy pathways. Scientists say the needles cause the body toàn thân to release endorphins — natural painkillers — and may boost blood flow and change brain activity. Skeptics say acupuncture works only because people believe it will, an effect called the placebo effect .

Châm cứu có tác dụng như thế nào

Châm cứu nhằm mục đích làm thông toả luồng khí quan trọng trong khung hình hoặc làm thông “ khí ” bằng cách kích thích những huyệt dọc theo 14 đường khí mạch. Các nhà khoa học cho biết kim châm cứu hoàn toàn có thể làm cho khung hình tiết hoóc-môn giảm đau – đây là loại thuốc giảm đau tự nhiên – và hoàn toàn có thể làm cho máu huyết lưu thông thuận tiện hơn và làm biến hóa hoạt động não. Những người đa nghi cho biết thuật châm cứu có tính năng chỉ bởi người ta tin nó hoàn toàn có thể chữa lành được bệnh – đây chỉ là tính năng trấn an người bệnh mà thôi .

Does acupuncture hurt?

Acupuncture needles are very thin, and most people feel no pain or very little pain when they are inserted. They often say they feel energized or relaxed after the treatment. However, the needles can cause temporary soreness .

Châm cứu có đau không?

Kim châm cứu rất mảnh và nhỏ, hầu hết bệnh nhân đều cảm thấy không đau đớn gì hoặc đau rất nhẹ khi được châm kim vào người. Người ta thường cho biết khung hình mình cảm thấy khoẻ khoắn, năng động và tự do sau khi điều trị. Tuy nhiên, kim châm hoàn toàn có thể gây đau nhức trong thời điểm tạm thời .

Acupoint: Lower-back pain

If standard treatments don ” t relieve your chronic lower-back pain, acupuncture may do the job, and two respected medical groups suggest that people in this situation give it a try. One study found that both actual and ” sham ” acupuncture worked better than conventional treatments for back pain that had lasted more than three months. The jury ” s still out on acupuncture for short-term ( acute ) pain in the lower back .

Huyệt châm cứu: Đau thắt lưng

Nếu những chiêu thức điều trị chuẩn không làm giảm được chứng đau thắt lưng mãn tính của bạn thì giải pháp châm cứu hoàn toàn có thể chữa lành, và 2 tập đoàn lớn y tế được tin tưởng khuyến nghị bệnh nhân đau thắt sống lưng trường kỳ nên thử. Một khu công trình điều tra và nghiên cứu cũng đã cho thấy cả giải pháp châm cứu thật và “ giả ” đều có hiệu suất cao cao hơn những giải pháp chữa trị thường thì so với chứng đau lưng đã lê dài hơn 3 tháng. Hiện người ta vẫn chưa quyết định hành động châm cứu so với chứng đau thắt lưng cấp ( đau trong một thời hạn ngắn ) .

Acupoint: Headaches

Acupuncture may help relieve migraines or tension headaches. Two large studies found that people receiving acupuncture had less time with tension headaches than those receiving conventional care .

Huyệt châm cứu: Chứng nhức đầu

Châm cứu hoàn toàn có thể giúp làm giảm chứng nhức nửa đầu hoặc nhức đầu do co thắt cơ. Hai khu công trình nghiên cứu và điều tra lớn cho thấy người sử dụng thuật châm cứu nhanh hết nhức đầu do co thắt cơ hơn người sử dụng chiêu thức điều trị thường thì .

Acupoint: Fibromyalgia

Studies that test how well acupuncture works against the pain of fibromyalgia have had mixed results. Some showed that it provided temporary pain relief, but others did not. A small study by the Mayo Clinic suggested that acupuncture may reduce two other problems of fibromyalgia : fatigue and anxiety. But overall, there ” s not enough evidence yet to prove that acupuncture works for fibromyalgia .

Huyệt châm cứu: Đau cơ, gân, khớp

Nhiều nghiên cứu và điều tra thử nghiệm xem thuật châm cứu có hiệu suất cao tốt như thế nào so với chứng đau cơ, gân, khớp đã cho nhiều hiệu quả trái chiều. Một số bệnh nhân cho biết hoàn toàn có thể giảm đau trong thời điểm tạm thời, nhưng số khác thì không. Một khu công trình điều tra và nghiên cứu nhỏ của Bệnh viện Mayo cũng cho thấy thuật châm cứu hoàn toàn có thể làm giảm 2 yếu tố khác của chứng đau cơ, gân, khớp : đó là căng thẳng mệt mỏi và lo âu. Nhưng nhìn chung, người ta chưa có đủ vật chứng để chứng tỏ được rằng thuật châm cứu có hiệu quả so với bệnh đau cơ, gân, khớp .

Acupoint: Arthritis pain

Acupuncture can be a helpful addition to conventional treatment for osteoarthritis, says the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. And the most promising, early research has shown acupuncture eased arthritis pain in the knee. However, more research is needed to prove without a doubt that it ” s effective for osteoarthritis .

Huyệt châm cứu: Đau do viêm khớp

Viện Viêm khớp, bệnh Cơ-xương và những Bệnh về Da Quốc gia cho biết thuật châm cứu hoàn toàn có thể giúp chữa trị thêm so với chiêu thức điều trị thường thì cho chứng viêm xương khớp mãn tính. Bên cạnh đó cuộc điều tra và nghiên cứu bắt đầu, khả quan nhất cũng cho thấy châm cứu hoàn toàn có thể làm giảm chứng đau do viêm khớp ở đầu gối. Tuy nhiên, người ta cũng vần nghiên cứu và điều tra thêm để chứng tỏ một cách rõ ràng rằng châm cứu có tính năng so với chứng viêm xương khớp mãn tính .

Acupoint: Carpal tunnel syndrome

Acupuncture was tested and compared with steroid pills for the hand and arm pain of carpal tunnel syndrome. Researchers in Taiwan gave one group of eight people acupuncture treatment, over about a month, and those patients reported more relief, for a longer time, than the group taking medicine. While studies like this have been promising, more evidence is still needed to confirm that acupuncture is effective for carpal tunnel syndrome .

Huyệt châm cứu: Hội chứng ống cổ tay

Người ta đã thử nghiệm và so sánh thuật châm cứu với thuốc xtê-rô-ít so với chứng đau bàn tay và cánh tay ở hội chứng ống cổ tay. Nhiều nhà nghiên cứu và điều tra ở Đài Loan điều trị châm cứu cho 1 nhóm gồm 8 người, khoảng chừng hơn 1 tháng, và nhóm bệnh nhân đó cho biết đã cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều, trong một thời hạn dài hơn so với nhóm người điều trị bằng thuốc. Mặc dù nhiều khu công trình nghiên cứu và điều tra tương tự như như thế cho tác dụng khả quan, nhưng vẫn cần thêm nhiều vật chứng để chứng minh và khẳng định thuật châm cứu có công hiệu so với hội chứng ống cổ tay .

Acupoint: Dental pain

Acupuncture provides relief from the pain of tooth extraction or dental surgery, so does sham acupuncture, some studies show. Still, dental pain is considered by many to be one of the conditions that responds to acupuncture .

Huyệt châm cứu: Đau răng

Châm cứu giúp làm giảm đau do nhổ răng hoặc đau do phẫu thuật răng, 1 số ít khu công trình nghiên cứu và điều tra cũng cho thấy châm cứu giả cũng có hiệu quả tương tự như. Tuy thế, nhiều người cho rằng đau răng là một trong những chứng bệnh hoàn toàn có thể cung ứng tốt so với thuật châm cứu .

Acupoint: Other pain

People have tried acupuncture for neck pain, muscle pain, đánh tennis elbow, and menstrual cramps, hoping to avoid medicines and their side effects. The World Health Organization lists 28 different conditions that are sometimes treated with acupuncture. In the U.S., a review by the National Institutes of Health called for robust research to verify the promise that acupuncture holds for many different conditions .

Huyệt châm cứu: Nhiều chứng bệnh đau khác

Nhiều người đã sử dụng thuật châm cứu để chữa đau cổ, đau cơ, đau khuỷu tay quần vợt, và chuột rút do kinh nguyệt, hy vọng tránh sử dụng thuốc và những công dụng phụ của thuốc. Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê ra 28 bệnh mà đôi lúc hoàn toàn có thể được chữa lành bằng châm cứu. Ở Mỹ, Viện Y tế Quốc gia cũng đã nhu yếu xem xét một khu công trình điều tra và nghiên cứu lớn nhằm mục đích xác thực định lại Quốc gia cũng đã nhu yếu xem xét cuộc nghiên cứu và điều tra hể phân phối tốt so với thuật châm cứu. lại tính khả quan của thuật châm cứu hoàn toàn có thể chữa lành được nhiều chứng bệnh khác nhau .Xem thêm : Nghĩa Của Từ Integrate Là Gì, Nghĩa Của Từ Integrate, Phân Biệt Các Khái Niệm Về Integrated

A boost for pain medicine

Acupuncture may provide added pain relief when it”s used along with pain medicine or another therapies, such as massage. Acupuncture can reduce the need for medicine and can improve the quality of life of people with chronic pain.

Hỗ trợ thêm cho thuốc giảm đau

Châm cứu hoàn toàn có thể giúp giảm đau khi được tích hợp sử dụng chung với thuốc giảm đau hoặc những liệu pháp khác, như mát-xa ví dụ điển hình. Phương pháp châm cứu này hoàn toàn có thể làm giảm bớt nhu yếu sử dụng thuốc và hoàn toàn có thể cải tổ chất lượng đời sống của người bị đau nhức kinh niên .

Acupoint: Nausea

Acupuncture at the pericardium acupuncture point on the wrist can reduce the symptoms of nausea and vomiting, even after cancer drug treatments or surgery. Studies compared 10 different acupuncture methods — including needles, electrical stimulation, and acupressure — to medicines that block nausea or vomiting and found the acupuncture treatments worked .

Huyệt châm cứu: Buồn nôn

Châm cứu tại huyệt châm cứu màng ngoài tim ở cổ tay hoàn toàn có thể làm giảm những triệu chứng buồn nôn và ói mửa, thậm chí còn sau khi điều trị bằng thuốc trị ung thư hoặc sau khi phẫu thuật trị ung thư. Nhiều khu công trình nghiên cứu và điều tra đã so sánh 10 chiêu thức châm cứu khác nhau – như châm kim, kích điện, và bấm huyệt so với thuốc chống nôn hoặc ói mửa và cho thấy thuật châm cứu có công dụng tốt .

Acupuncture and cancer care

Because acupuncture can lessen pain, nausea, and vomiting, it is sometimes used to help people cope with symptoms of cancer or chemotherapy. It also can help manage hot flashes associated with breast cancer. Be sure to talk to your doctor first and seek a practitioner who has experience working with cancer patients .

Thuật châm cứu và chăm sóc bệnh ung thư

Vì thuật châm cứu hoàn toàn có thể làm giảm đau, buồn nôn, và ói, nhiều lúc cũng được sử dụng để giúp làm giảm những triệu chứng ung thư hoặc những triệu chứng của hoá trị liệu. Bên cạnh đó châm cứu cũng còn làm giảm trào huyết tương quan đến bệnh ung thư vú. Bạn nên bảo vệ chuyện trò với bác sĩ trước và nên tìm một bác sĩ nào đó có kinh nghiệm tay nghề chữa trị cho bệnh nhân ung thư .

Acupuncture and fertility

Celebrities such as singers Celine Dion and Mariah Carey credited acupuncture — used along with infertility treatments — with helping them get pregnant. A review of medical studies backs up this view, suggesting that acupuncture may boost the effectiveness of fertility treatments. One theory holds that acupuncture helps by reducing stress and increasing blood flow to the ovaries .

Thuật châm cứu và khả năng thụ thai

Nhiều người nổi tiếng ví dụ điển hình như ca sĩ Celine Dion và Mariah Carey đã tin rằng thuật châm cứu – tích hợp chung những giải pháp điều trị vô sinh – đã giúp cho họ hoàn toàn có thể thụ thai được. Một bài viết về những khu công trình điều tra và nghiên cứu y học cũng đã tán đồng với quan điểm này, cho rằng châm cứu hoàn toàn có thể làm tăng hiệu suất cao của giải pháp điều trị vô sinh. Một lý luận khác cũng cho rằng châm cứu giúp chữa vô sinh bằng cách làm giảm stress và kích thích máu lưu thông đến buồng trứng nhiều hơn .

Acupuncture to quit smoking?

Acupuncture has been used for a variety of other conditions, including smoking cessation, insomnia, fatigue, depression, and allergies. The evidence is mixed for some uses of acupuncture. For example, acupuncture needles placed in the outer ear to help people stop smoking do not work, studies found .

Châm cứu có giúp bỏ thuốc lá được không?

Phương pháp châm cứu đã được sử dụng để chữa lành nhiều chứng bệnh khác nhau, như cai thuốc, mất ngủ, stress, trầm cảm, và dị ứng. Nhưng vật chứng vẫn còn chưa rõ ràng so với 1 số ít người vận dụng thuật châm cứu này. Chẳng hạn như châm cứu ở tai ngoài không có công dụng giúp người ta bỏ thuốc lá được, nhiều khu công trình nghiên cứu và điều tra đã cho hiệu quả như vậy .

Acupuncture and children

Acupuncture is generally considered to be safe for children, as long as you are using a licensed practitioner who follows recommended standards of practice. It is primarily used to control pain or nausea and vomiting after surgery or cancer drug treatment. Scientific evidence does not tư vấn the use of acupuncture to treat attention deficit hyperactivity disorder .

Thuật châm cứu và trẻ nhỏ

Thuật châm cứu thường được xem là bảo đảm an toàn so với trẻ, miễn là được bác sĩ có giấy phép thực thi đúng theo những tiêu chuẩn hành nghề được khuyến nghị. Phương pháp châm cứu hầu hết thường được sử dụng để làm giảm đau hoặc buồn nôn và ói mửa sau khi điều trị bằng phẫu thuật hoặc sau khi điều trị bằng thuốc chống ung thư. Bằng chứng khoa học không ủng hộ việc vận dụng thuật châm cứu để chữa rối loạn tăng động giảm chú ý quan tâm ở trẻ .

When to consider acupuncture

Because acupuncture rarely causes more than mild side effects, it is a potential alternative to pain medications or steroid treatments. It is also considered a ” complementary ” medicine that can be used along with other treatments. It is best to discuss the use of acupuncture with your health care provider .

Khi nào nên nghĩ đến châm cứu

Vì giải pháp châm cứu hiếm khi gây ra phản ứng phụ, có chăng thì cũng chỉ là phản ứng phụ rất nhẹ, đây là chiêu thức khả thi hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa thuốc giảm đau hoặc điều trị bằng xtê-rô-ít. Bên cạnh đó người ta cũng xem chiêu thức này là một liệu pháp y học “ bổ trợ ” hoàn toàn có thể được sử dụng tích hợp với nhiều giải pháp điều trị khác. Tốt nhất là bạn nên luận bàn với bác sĩ chăm nom sức khỏe thể chất của mình .

Acupuncture risks

Although acupuncture is generally safe and serious problems are rare, there are some risks. Needles that are not sterile can cause infection. In some acupuncture points, needles inserted too deeply can puncture the lungs or gallbladder or cause problems with your blood vessels. That is why it is important to use a practitioner who is well-trained in acupuncture .

Các rủi ro của thuật châm cứu

Mặc dù thuật châm cứu thường được xem là bảo đảm an toàn và hiếm khi xảy ra yếu tố nghiêm trọng, nhưng cũng có một số ít rủi ro đáng tiếc. Kim châm cứu không được tiệt trùng hoàn toàn có thể gây nhiễm trùng. Ở 1 số ít huyệt châm cứu, khi đâm kim quá sâu hoàn toàn có thể gây thủng phổi hoặc thủng túi mật hoặc gây nhiều yếu tố so với mạch máu. Đó là nguyên do vì sao bạn nên tìm một bác sĩ có trình độ tốt về châm cứu .

Who shouldn”t use acupuncture

People with bleeding disorders or who take blood thinners may have increased risk of bleeding. Electrical stimulation of the needles can cause problems for people with pacemakers or other electrical devices. Pregnant women should talk with their health care provider before having acupuncture. It ” s important not to skip conventional medical care or rely on acupuncture alone to treat diseases or severe pain .

Đối tượng nào không nên châm cứu?

Người bị bệnh rối loạn xuất huyết hoặc người bị loãng máu hoàn toàn có thể có rủi ro tiềm ẩn xuất huyết cao. Kích điện kim châm cứu hoàn toàn có thể gây rắc rối cho người sử dụng máy điều hoà nhịp tim hoặc sử dụng những thiết bị điện khác. Phụ nữ có thai nên trò chuyện với bác sĩ chăm nom sức khỏe thể chất trước khi châm cứu. Điều quan trọng là không nên bỏ giải pháp điều trị bệnh thường thì hoặc chỉ đáng tin cậy vào thuật châm cứu để chữa bệnh hoặc chữa những chứng đau nhức nghiêm trọng .

Choosing a practitioner

It is important to receive treatment from someone who has met standards for education and training in acupuncture. States vary in their licensing requirements. There are national organizations that maintain standards, such as the American Academy of Medical Acupuncture ( a physician group ) or the American Association of Acupuncture and Oriental Medicine. Make sure that your practitioner uses sterile needles that are thrown away after one use .

Lựa chọn bác sĩ châm cứu

Điều quan trọng là phải được điều trị với người phân phối đủ tiêu chuẩn đã được học và huấn luyện và đào tạo trong nghành châm cứu. Các nhu yếu về giấy phép không phải ở nhà nước nào cũng giống nhau. Có nhiều tổ chức triển khai nhà nước giữ vững tiêu chuẩn, ví dụ điển hình như Viện Châm cứu Y học Mỹ ( nhóm bác sĩ ) hoặc Hội Châm cứu và Thuốc Đông y Mỹ. Bạn nên bảo vệ rằng bác sĩ của mình sử dụng kim vô trùng chỉ sử dụng một lần rồi bỏ .

Acupuncture variations

Several other therapies use a different way of stimulating the acupuncture points. Moxibustion involves the burning of moxa, a bundle of dried mugwort and wormwood leaves, which can be used to heat the acupuncture needles or warm the skin. Electroacupuncture adds electrical stimulation to the needles. Another recent variation uses laser needles that are placed on ( but not in ) the skin .

Thay đổi trong thủ thuật châm cứu

Một vài liệu pháp khác sử dụng cách kích thích huyệt châm cứu khác. Phép đốt ngải cứu gồm có việc đốt nóng ngải cứu, đốt nóng bó ngải khô và lá ngải đắng, hoàn toàn có thể được dùng để hơ nóng kim châm hoặc làm ấm da. Thuật châm cứu bằng điện làm tăng kích thích điện lên kim. Gần đây người ta cũng dùng kim la-de để châm cứu trên da ( không phải là đâm kim qua da ) .

Acupressure vs. Acupuncture

If you are afraid of needles, you may be able to get much of the same effect from acupressure. Acupressure involves pressing or massaging the acupuncture points to stimulate the energy pathways. Scientific comparisons of acupressure and acupuncture are limited, but acupressure has been shown to be effective in reducing nausea and lessening labor pain .

Bấm huyệt và Châm cứu

Nếu bạn sợ kim tiêm thì hoàn toàn có thể vận dụng thủ pháp bấm huyệt – cũng có tính năng tương tự như như châm cứu. Thuật bấm huyệt gồm việc ấn huyệt châm cứu hoặc mát-xa huyệt châm cứu nhằm mục đích làm kích thích những đường khí mạch. Nhiều so sánh, so sánh khoa học giữa bấm huyệt và châm cứu vẫn còn số lượng giới hạn, nhưng người ta đã cho thấy thủ pháp bấm huyệt có công hiệu trong việc làm giảm buồn nôn và làm giảm bớt cơn đau chuyển dạ .

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp