Excel cho Microsoft 365 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Thông qua việc lọc thông tin trong một trang tính, bạn có thể tìm thấy các giá trị mình cần một cách nhanh chóng. Bạn có thể lọc trên một hoặc nhiều cột dữ liệu. Với tính năng lọc, bạn không những có thể kiểm soát nội dung bạn muốn xem mà cả nội dung bạn muốn ẩn đi. Bạn có thể lọc dữ liệu dựa trên lựa chọn mà bạn đưa ra từ danh sách, hoặc bạn có thể tạo các bộ lọc cụ thể để tập trung chính xác vào dữ liệu mà bạn muốn xem.

Bạn đang xem: Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc

Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu văn bản và số khi lọc bằng cách sử dụng hộp Tìm kiếm trong giao diện của bộ lọc.

Khi bạn lọc dữ liệu, toàn bộ các hàng sẽ được ẩn đi nếu giá trị trong một hoặc nhiều cột không đáp ứng các tiêu chí lọc. Bạn có thể lọc dựa trên các dữ liệu số hoặc văn bản, hoặc lọc theo màu đối với các ô có nền hoặc văn bản đã được định dạng màu.

Cách thực hiện?

Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc

Chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn lọc    

Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm tính năngSắp xếp & Lọc, bấm vào Bộ lọc.

  Xem thêm: Các bài tập thực hành Excel

  Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc

 2. Bấm vào mũi tên Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc trong đầu đề cột để hiển thị danh sách các tùy chọn cho việc lọc.

  Ghi chú    Tùy vào kiểu dữ liệu trong cột, Microsoft Excel sẽ hiển thị Bộ lọc số hoặc Bộ lọc văn bản trong danh sách.

Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc

Lọc bằng cách chọn giá trị hoặc tìm kiếm    

Chọn các giá trị từ danh sách và tìm kiếm là những cách nhanh nhất để lọc dữ liệu. Khi bạn bấm vào mũi tên trong cột có tính năng lọc được bật, tất cả các giá trị trong cột đó sẽ xuất hiện trong một danh sách.

Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc

1. Sử dụng hộp Tìm kiếm để nhập văn bản hoặc số mà bạn tìm kiếm

2. Chọn và bỏ chọn hộp kiểm để hiển thị giá trị được tìm thấy trong cột dữ liệu

3. Sử dụng tiêu chí nâng cao để tìm các giá trị đáp ứng các điều kiện cụ thể

 1. Để chọn theo giá trị, hãy bỏ chọn hộp kiểm (Chọn Tất cả) trong danh sách đó. Thao tác này sẽ loại bỏ dấu kiểm khỏi tất cả các hộp kiểm. Sau đó, chỉ chọn những giá trị bạn muốn xem, rồi bấm OK để xem kết quả.

 2. Để tìm kiếm trên văn bản trong cột, hãy nhập văn bản hoặc số trong hộp Tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện, chẳng hạn như dấu sao (*) hoặc dấu chấm hỏi (?) nếu muốn. Nhấn ENTER để xem kết quả.

Bắt đầu nhanh: Lọc dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng tự lọc

Xem thêm: Phần Mềm Kiểm Phiếu Bầu Cử Bằng Excel – Chức Năng, Cách Thực Hiện

Lọc dữ liệu bằng cách xác định các điều kiện cụ thể    

Thông qua việc xác định điều kiện, bạn có thể tạo bộ lọc tùy chỉnh giúp thu hẹp dữ liệu một cách chính xác theo những gì bạn muốn. Bạn tiến hành việc này bằng cách xây dựng một bộ lọc. Nếu bạn từng truy vấn dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu, bạn sẽ quen thuộc với việc này.

 1. Di chuyển con trỏ tới một trong hai tùy chọn Bộ lọc số hoặc Bộ lọc văn bản trong danh sách. Một menu sẽ xuất hiện cho phép bạn lọc theo nhiều điều kiện.

 2. Chọn một điều kiện, rồi chọn hoặc nhập tiêu chí. Bấm vào nút để kết hợp các tiêu chí (tức hai hoặc nhiều tiêu chí cần được đáp ứng) và nút Hoặc để lọc các dữ liệu chỉ cần đáp ứng một trong các tiêu chí mà bạn đưa ra.

 3. Bấm vào OK để áp dụng bộ lọc và hiển thị kết quả bạn muốn.

Bước tiếp theo

 • Hãy thử nghiệm với các bộ lọc trên dữ liệu văn bản và số bằng cách thử áp dụng các điều kiện tích hợp sẵn, như Bằng, Không bằng, Chứa, Lớn hơnNhỏ hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng.

  Ghi chú    Một số điều kiện chỉ áp dụng cho dữ liệu dạng văn bản và một số thì chỉ áp dụng cho dữ liệu dạng số.

 • Tạo một bộ lọc tùy chỉnh sử dụng nhiều tiêu chí. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Lọc bằng cách sử dụng tiêu chí nâng cao.

 • Tìm hiểu cách Lọc các giá trị duy nhất hoặc loại bỏ các giá trị trùng lặp.