Excel cho Microsoft 365 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Thêm… Ít hơn

Khi sắp xếp thông tin trong một trang tính, bạn có thể sắp xếp lại dữ liệu để tìm nhanh các giá trị. Bạn có thể sắp xếp một dải ô hoặc một bảng dữ liệu theo một hoặc nhiều cột dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp nhân viên — theo phòng ban trước tiên, rồi đến sắp xếp theo họ.

Bạn đang xem: Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel

Làm thế nào để sắp xếp trong Excel?

Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel

Chọn dữ liệu để sắp xếp    

Chọn một dải ô dữ liệu dạng bảng, chẳng hạn như A1:L5 (nhiều hàng và cột) hoặc C1:C80 (một cột duy nhất). Dải ô này có thể chứa hàng đầu đề đầu tiên có tác dụng xác định từng cột.

Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel
 

Xem thêm: MATCH (Hàm MATCH)

Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel

Sắp xếp nhanh chóng và dễ dàng    

 1. Chọn một ô trong cột mà bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & lọc, bấm vào Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (từ A đến Z hoặc từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất).

  Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel

 3. Bấm vào Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel để sắp xếp theo thứ tự giảm dần (từ Z đến A hoặc từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất).

Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel

Sắp xếp theo các tiêu chí cụ thể    

Sử dụng kỹ thuật này để chọn cột mà bạn muốn sắp xếp, cùng với các tiêu chí khác như màu phông hoặc màu ô.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm viết hoa chữ cái đầu trong Excel Hàm Proper

 1. Chọn một ô bất kỳ trong phạm vi ô mà bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & lọc, bấm vào Sắp xếp để hiển thị cửa sổ bật lên Sắp xếp.

  Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel

 3. Trong danh sách thả xuống Sắp xếp theo, chọn cột đầu tiên mà bạn muốn sắp xếp.

 4. Trong danh sách Sắp xếp dựa trên, chọn Giá trị, Màu ô, Màu phông hoặc Biểu tượng ô.

 5. Trong danh sách Thứ tự, hãy chọn thứ tự bạn muốn áp dụng cho thao tác sắp xếp — theo bảng chữ cái hoặc số, tăng dần hoặc giảm dần, (nghĩa là từ A đến Z hay từ Z đến A đối với văn bản hoặc từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp đối với chữ số).