Các hàm nâng cao trong Excel, Hàm Vlookup, DCOUNTA, DGET, Choose … c

[TaiMienPhi.Vn] Các hàm nâng cao trong Excel, Hàm Vlookup, DCOUNTA, DGET, Choose … c

các hàm trong excel là công cụ để người dùng có thể thực hiện các phép tính, xử lý dữ liệu trong các bảng. mỗi hàm excel có một chức năng khác nhau, thực hiện các chức năng xử lý dữ liệu khác nhau. taimienphi sẽ hướng dẫn các bạn một số hàm nâng cao trong excel như hàm vlookup, hàm dcounta, hàm dget, hàm choose… để có thể phục vụ tốt cho công việc của mình

excel là chương trình bảng tính được cung cấp bởi microsoft trong bộ phần mềm office. người dùng sẽ nhập dữ liệu lên excel theo dạng bảng, sử dụng các hàm để tính toán cũng như xử lý dữ liệu. mỗi hàm sẽ có những chức năng riêng, theo đó có những hàm nâng cao để xử lý những dữ liệu phức tạp hơn. taimienphi sẽ giới thiệu với các bạn một số hàm nâng cao trong excel cùng ví dụ cụ thể.

Bạn đang xem: Các hàm nâng cao trong Excel, Hàm Vlookup, DCOUNTA, DGET, Choose … c

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

hàm vlookup

hàm vlookup là một trong những hàm nâng cao thông dụng nhất trong excel với nhiều ứng dụng, hàm vlookup được sử dụng nhiều nhất trong việc tìm và tra cứu dữ liệu trong một bảng tính.

cú pháp: vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

lookup_value: giá trị dùng để tìm

table_array: bảng giá trị để dò, sử dụng giá trị tuyệt đối bằng dấu $

col_index: thứ tự các cột cần lấy dữ liệu trong bảng giá trị dò

range_lookup: phạm vi tìm kiếm

Để xem tổng hợp các ví dụ khác nhau về các chức năng chủ công của hàm vlookup, các bạn tham khảo cách sử dụng hàm vlookup trong excel

hàm choose

hàm choose là một trong những hàm nâng cao trong excel có chức năng trả về 1 giá trị trong danh sách các đối số. hàm choose có thể sử dụng trên tất cả các phiên bản excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

cú pháp : choose(index_num, value1, [value2], …)

index_num : vị trí của giá trị trả về

value : các giá trị trong danh sách, tối đa 255 giá trị.

ví dụ : tìm số điểm của bạn đứng thứ 2 trong danh sách các bạn có điểm toán

Xem thêm: 02 Cách tạo đường gạch chéo trong ô excel: Rất dễ làm – Webkynang – Học Excel FREE

kết quả trả về là 5 – là giá trị của vị trí thứ 2 trong danh sách các ô được chọn

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

hàm dcounta

hàm dcounta có chức năng đếm các ô không trống trong danh sách hoặc trong bảng với điều kiện xác định

dcounta là hàm nâng cao trong excel thường được sử dụng để đếm các ô không trống trong danh sách hoặc trong bảng với điều kiện xác định

cú pháp : dcounta(database, field, criteria)

database : phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, danh sách, cơ sở dữ liệu

field : chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột

criteria : pham vi ô chứa điều kiện.

ví dụ : Đếm số học sinh đạt xếp loại giỏi trong bảng điểm, cột xếp loại

kết quả trả về là 2 – là số học sinh xếp loại giỏi trong bảng điểm với điều kiện giỏi trong cột xếp loại. các bạn sử dụng câu lệnh như trong ví dụ dưới đây.

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

hàm dget

hàm dget là một trong những hàm excel nâng cao được sử dụng nhiều trong quá trình thao tác với excel, hàmd dget cho phép người dùng trích một giá trị từ cơ sở dữ liệu

cú pháp dget(database, field, criteria)

database : phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, danh sách, cơ sở dữ liệu

field : chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột

criteria : pham vi ô chứa điều kiện

lưu ý: lỗi #value: không có giá trị thỏa mãn điều kiện

lỗi #num: có quá nhiều bản ghi phù hợp điều kiện

ví dụ: lấy giá trị trong bảng với điều kiện tổng điểm 12

kết quả trả về là 12 – là giá trị trong bảng thỏa mãn điều kiện điểm 12 trong cột tổng điểm

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

hàm dsum

hàm dsum là hàm excel nâng cao có chức năng tính tổng 1 trường hay 1 cột trong csdl với điều kiện cho trước

Xem thêm: File Excel tính Dự Toán nhà dân

cú pháp dsum(database, field, criteria)

database : phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, danh sách, cơ sở dữ liệu

field : chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột

criteria : pham vi ô chứa điều kiện

ví dụ: tính tổng điểm của các bạn có giới tính nam

kết quả trả về là 108 – là tổng điểm của các bạn có giới tính nam trong cột tổng điểm

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

[taimienphi.vn] các hàm nâng cao trong excel, hàm vlookup, dcounta, dget, choose ... c

hàm index

index là một hàm nâng cao trong excel có khả năng trả về mảng trong excel, lấy kết quả về theo dạng mảng là giao giữa giá trị của ô và dòng.

hàm index có 2 dạng là dạng mảng và dạng tham chiếu

index dạng mảng: (array,row_num,[column_num])

index dạng tham chiếu: index(reference,row_num,[column_num],[area_num])

reference: vùng tham chiếu

array: phạm vi ô hoặc mảng

row_num: chọn hàng trong mảng mà từ đó nhập về một giá trị

column_num: chọn cột trong mảng mà từ đó nhập về một giá trị

area_num: số vùng của ô sẽ trả về giá trị

các bạn có thể xem thêm ví dụ về hàm index cùng hướng dẫn sử dụng trong từng trường hợp bằng cách tham khảo cách sử dụng hàm index trong excel

trên đây là một số hàm nâng cao trong excel cùng các ví dụ cụ thể. những hàm nâng cao này không những được sử dụng độc lập mà còn có thể kết hợp với các hàm điều kiện khác như countif, if, and… để hỗ trợ các bạn tính toán nhanh hơn với các phép toán phức tạp khi xử lý dữ liệu trên bảng tính excel. các bạn cũng có thể tham khảo thêm 7 thủ thuật excel hỗ trợ tính toán để có thể làm chủ được phần mềm và tiết kiệm thời gian trong công việc

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-ham-nang-cao-trong-excel-co-vi-du-cu-the-22864n.aspx trong excel có rất nhiềm hàm tính toán, thống kế khác nhau, có cả những hàm nâng cao và những hàm chủ công, sử dụng các hàm chủ công trong excel thành thạo sẽ giúp bạn học các hàm nâng cao dễ dàng hơn, vậy những hàm cơ bản trong excel bao gồm những hàm nào? các bạn hãy tìm hiểu trên taimienphi đê biết câu trả lời nhé.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel