Cách ẩn và hiện các dòng, cột trong Excel

25/07/2017 02:15

Trong thực tế công việc, có nhiều lúc bạn muốn ẩn các dòng hoặc các cột bạn không muốn hiển thị trên bản in của 1 bảng tính Excel. Hoặc, sau khi in xong, bạn muốn hiển thị các hàng, cột đã bị ẩn trước đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách ẩn (Hide) và hiển thị (Unhide) các hàng cột trong Excel.

Bạn đang xem: Cách ẩn và hiện các dòng, cột trong Excel

1.Ẩn (Hide) các hàng cột trong Excel

a. Ẩn các hàng trong Excel

Ví dụ bạn có một bảng tính như sau:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Và bạn cần ẩn dòng thứ 6 và dòng thứ 7 đi.

+  Ẩn 1 hàng trong Excel

Trong trường hợp bạn muốn ẩn từng dòng một, bạn nhấp chuột phải vào hàng cần ẩn đi (mục 1) » Chọn Hide (mục 2).

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Khi đó, bạn sẽ thấy hàng thứ 6 sẽ bị ẩn đi như hình dưới:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

+  Ẩn nhiều hàng cùng lúc trong Excel

Đầu tiên, bạn nhấp giữ chuột trái vào hàng đầu tiên cần ẩn trong bảng tính Excel:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Tiếp đó, bạn di chuyển chuột xuống dưới để chọn thêm các hàng cần ẩn khác. Sau khi chọn xong, bạn thả chuột trái ra:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Nhấp chuột phải vào các hàng vừa chọn » Chọn Hide để ẩn các hàng đó cùng lúc:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Dưới đây là bảng tính sau khi đã ẩn 2 hàng (Hàng 6 + 7):

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Xem thêm: Cách khóa file Excel, đặt mật khẩu, pass cho file Excel

b. Ẩn các cột trong bảng tính Excel

Giả sử bảng có 5 cột: STT (cột A), Họ tên (cột B), Tuổi (cột C), Nghề nghiệp (cột D), Sở thích (cột E) như hình dưới:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Giờ, bạn muốn ẩn cột Tuổi và cột Sở thích đi. Chúng ta sẽ làm như sau:

+  Ẩn 1 cột trong Excel

Trước tiên, chúng ta sẽ ẩn cột C có chứa cột Tuổi trước bằng cách nhấp chuột phải vào cột C » Chọn Hide.

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Và đây là kết quả sau khi ẩn cột C có chứa cột Tuổi:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Thực hiện tương tự để ẩn cột Nghề nghiệp (cột D).

+  Ẩn nhiều cột cùng lúc trong Excel

Đầu tiên, bạn nhấp giữ chuột trái vào cột đầu tiên cần ẩn trong bảng tính Excel. Trong trường hợp này, cột C là cột đầu tiên:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Tiếp đó, bạn di chuyển chuột sang phải để chọn thêm các cột cần ẩn khác. Sau khi chọn xong, bạn thả chuột trái ra:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Tiếp đó, bạn nhấp chuột phải vào khu vực được chọn » Chọn Hide

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Và đây là kết quả sau khi ẩn các cột Tuổi (cột C) và Nghề nghiệp (cột D) cùng lúc:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

2. Hiển thị các hàng cột bị ẩn trong Excel

a.  Hiển thị các hàng bị ẩn trong Excel

Ví dụ bảng tính ban đầu của bạn:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Sau khi thực hiện thao tác ẩn 2 hàng 6 và hàng 7

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Giờ, nếu bạn muốn hiển thị 2 hàng bị ẩn (hàng 6 và hàng 7), bạn nhấp giữ chuột trái vào hàng 5 trước:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Sau đó, di chuyển chuột xuống dưới để chọn thêm hàng 8:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Nhấp chuột phải vào khu vực đang chọn » Chọn Unhide:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Và các hàng bị ẩn đã hiển thị ra:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

b.  Hiển thị các cột bị ẩn trong Excel

Ban đầu chúng ta có bảng tính Excel như sau:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Sau khi ẩn đi cột Tuổi (cột C) và cột Nghề nghiệp (cột D), bảng tính còn lại:

Xem thêm: 700 Câu hỏi trắc nghiệm Excel có đáp án

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Giờ, chúng ta sẽ hiển thị lại 2 cột C và D bị ẩn bằng cách nhấp giữ chuột trái vào cột B, sau đó di chuyển chuột sang phải để chọn thêm cột E. Sau đó nhả chuột trái ra:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Nhấp chuột phải vào khu vực được chọn » Chọn Unhide:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Và đây là kết quả:

Đào tạo kế toán,kế toán thuế,kế toán thực tế,tin học văn phòng

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách ẩn và hiện các hàng hoặc cột trong Excel cực kỳ đơn giản, nhanh, dễ hiểu nhất.

Nguồn: https://ketoanducminh.edu.vn/.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel