Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Bạn cần phải chèn tập tin bất kỳ, hay định dạng file PDF, Word, PowerPoint vào file Excel để tổng hợp tài liệu. Nếu bạn chưa biết cách thao tác, hãy theo dõi bài viết này nhé. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel nhé!

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Bạn đang xem: Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

I. Lợi ích việc đính kèm file vào Excel

  • Quản lý file tài liệu hiệu quả, hỗ trợ công việc tốt hơn.
  • Đính kèm file vào Excel để thêm dẫn chứng, mở file nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
  • Hoàn thiện file Excel, tạo tính chuyên nghiệp hơn cho file dữ liệu của bạn.

II. Cách chèn file và Excel

1. Chèn file định dạng Excel, Word, PowerPoint vào Excel

Bài viết thực hiện chèn file Word, các định dạng file còn lại bạn hoàn toàn thực hiện được tương tự giống nhau.

Hướng dẫn nhanh

  • Chèn file: Mở bảng tính Excel > Nhấn Insert > Nhấn vào Text > Chọn Object > Nhấn vào Create from File > Nhấn vào Browse > Chọn file định dạng bạn muốn chèn> Nhấn Insert > Chọn Display as icon.
  • Để đặt tên: Nhấn vào Change icon… > Nhập tên file vào mục Caption > Nhấn OK > Nhấn OK để hoàn tất chèn file và đặt tên.
  • Thay đổi kích thước, di chuyển: Nhấn chuột phải vào file > Chọn Format Object > Chọn Properties > Chọn Move and size with cells > Chọn OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở bảng tính Excel cần chèn file > Nhấn Insert.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Nhấn Insert trên Excel

Bước 2: Nhấn vào mục Text > Chọn Object

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Chọn Object

Bước 3: Nhấn vào Create from File > Nhấn vào Browse.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Nhấn vào Create from File chọn Browse

Bước 4: Chọn file muốn chèn > Nhấn Insert.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Chọn file định dạng Word, PowerPoint muốn chèn

Bước 5: Chọn Display as icon để hiển thị file dưới dạng icon nhé.

Xem thêm: Comment générer des fichiers Excel (XLSX, XLS) en PHP ?

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Chọn Display as icon

Bước 6: Để đặt tên file bạn vừa chèn, hãy nhấn vào Change icon… > Nhập tên file vào Caption > Nhấn OK.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Đổi tên file đính kèm trong Excel

Bước 7: Nhấn OK để chèn file.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Nhấn vào OK để chèn file

Bước 8: Bạn có thể di chuyển vị trí icon file theo ý muốn trên bảng tính Excel.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Di chuyển vị trí icon file Word, PowerPoint theo ý muốn

Để thay đổi kích thước, di chuyển file đã chèn:

Bước 1: Bạn hãy nhấn chuột phải vào file > Chọn Format Object

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Nhấn chuột phải vào file và chọn Format Object

Bước 2: Chọn Properties > Chọn Move and size with cells, sau đó click chọn OK.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Chọn Move and size with cells

Bạn có thể thay đổi kích thước nhiều file đã chèn vào bảng tính cùng một lúc.

2. Chèn file PDF vào Excel

Hướng dẫn nhanh

  • Chèn file PDF: Mở bảng tính Excel > Nhấn Insert > Nhấn vào Text > Chọn Object > Nhấn vào Create New > Chọn Adobe Acrobat Document > Chọn file PDF bạn muốn chèn > Nhấn Open > Chọn Display as icon.
  • Để đặt tên file: Bạn hãy nhấn chuột phải vào file > Chọn Acrobat Document Object > Chọn  Change icon… > Nhập tên file vào Caption > Nhấn OK. để hoàn tất chèn file.
  • Chỉnh sửa, thay đổi kích thước file PDF: Nhấn chuột phải vào file > Chọn Format Object > Chọn Properties > Chọn Move and size with cells > Chọn OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở bảng tính Excel cần chèn file định dạng PDF > Nhấn Insert.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Nhấn Insert trên Excel

Bước 2: Nhấn vào Text > Chọn Object

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Chọn Object

Bước 3: Nhấn vào Create New > Chọn Adobe Acrobat Document > Chọn Display as icon để hiển thị file dạng icon, nếu không chọn khi chèn sẽ hiển thị toàn bộ nội dung trong file vào Excel.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Xem thêm: Cách Hiển Thị Thanh Sheet Trong Excel – Làm Excel

Chọn Adobe Acrobat Document và nhấn Display as icon

Bước 4: Nhấn OK

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Bước 5: Chọn file PDF bạn muốn chèn > Nhấn Open.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Bước 6: File được chèn thành công, bạn có thể di chuyển vị trí icon file PDF theo ý muốn.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Di chuyển vị trí icon file PDF theo ý muốn

Để đặt tên hiển thị:

Hãy nhấn chuột phải vào file > Chọn Acrobat Document Object > Chọn  Change icon… > Nhập tên file vào Caption > Nhấn OK.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Nhấn chuột phải vào file và chọn Format Object

Chọn Properties > Chọn Move and size with cells, sau đó click chọn OK là xong.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Chọn Move and size with cells

Lúc này, khi bạn điều chỉnh kích thước dòng, kích thước icon file PDF sẽ được điều chỉnh theo.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Đính kèm file PDF vào Execl thành công

Bạn có thể thay đổi kích thước nhiều file PDF đã chèn vào bảng tính cùng một lúc.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel trên máy tính. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel