Cách ghép nhiều file Excel thành 1 File

Cách ghép nhiều file Excel thành 1 File

nếu bạn là một nhân viên kế toán, thủ quỹ hoặc thường xuyên phải làm công tác thống kê thì chắc hẳn hay phải tổng hợp các báo cáo, danh sách …… từ các phòng ban khác thành 01 file tổng đúng không. nếu thao tác 1 cách thủ công (copy paste) thì rất mất thời gian. hãy áp dụng thủ thuật sau đây để tạo file tổng một cách nhanh chóng, tiện lợi nhé.

giả sử mình có 2 danh sách nhân viên như hình dưới, bạn nên cho vào cùng 1 thư mục để dễ thao tác.

Bạn đang xem: Cách ghép nhiều file Excel thành 1 File

danh sách 1

danh sách 2

cách 1: sử dụng code vba

bước 1: bạn tạo thêm 01 file đặt tên là danh sách tổng, mở file đó ra, bấm tổ hợp phím alt + f11 (đối với laptop là fn + alt +f11). chọn tab insert rồi chọn module.

Xem thêm: Cách tính và tô màu ô trống trong Excel

bước 2: bạn dán đoạn code sau vào module đó rồi save lại.

sub gopfileexcel() dim filestoopen dim x as integer on error goto errhandler application.screenupdating = false filestoopen = application.getopenfilename _ (filefilter:="microsoft excel files (*.xlsx), *.xlsx", multiselect:=true, title:="files to merge") if typename(filestoopen) = "boolean" then msgbox "no files were selected" goto exithandler end if x = 1 while x <= ubound(filestoopen) workbooks.open filename:=filestoopen(x) sheets().move after:=thisworkbook.sheets(thisworkbook.sheets.count) x = x + 1 wend exithandler: application.screenupdating = true exit sub errhandler: msgbox err.description resume exithandler end sub

bước 3: bạn tiếp tục tạo 1 module mới rồi dán đoạn code dưới đây vào và save lại.

sub gopsheet() dim j as integer on error resume next sheets(1).select worksheets.add sheets(1).name = "combined" sheets(2).activate range("a1").entirerow.select selection.copy destination:=sheets(1).range("a1") for j = 2 to sheets.count sheets(j).activate range("a1").select selection.currentregion.select selection.offset(1, 0).resize(selection.rows.count - 1).select selection.copy destination:=sheets(1).range("a65536").end(xlup)(2) next end sub

bước 4: bạn thoát trình vba, quay trở lại file excel, chọn tab view => view macros

bước 5: chọn dòng gopfileexcel rồi click chọn run

bước 6: chọn những file cần gộp rồi click open.

– hệ thống sẽ gộp các file excel con vào các sheet trong file tổng. 

bước 7: thao tác lại giống bước 5 nhưng chọn dòng gopsheet nhé. 

Xem thêm: Hàm VALUE trong Excel, cú pháp và ví dụ hàm chuyển chuỗi thành số

– hệ thống sẽ gộp các sheet lại thành 01 sheet tổng hợp. bạn căn chỉnh lại cho phù hợp nhé. 

cách 2: sử dụng tính năng move or copy

với cách này bạn có thể sao chép sheet từ file này thành 1 sheet của file khác. ví dụ mình sẽ sao chép sheet 1 của danh sách 2 vào file danh sách 1 bước 1: mở danh sách 2, click chuột phải vào sheet 1 rồi chọn move or copy. nếu muốn chọn nhiều sheet thì bạn giữ ctrl hoặc shift rồi click chuột trái để chọn.

bước 2 – tại dòng to book, chọn danh sach 1 – trong phần before sheet thì bạn chọn vị trí sheet 

sau khi gộp thì các file excel sẽ thành các sheet trong file tổng. bạn có thể áp dụng code gộp sheet vào cách 2 cho hoàn thiện. lời kết: thủ thuật này khá đơn giản đúng không, hy vọng bài viết này hữu ích đối với các bạn.

share this

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel