Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel chi tiết, đơn giản


trong excel có rất nhiều hàm liên quan đến chuỗi ký tự, trong đó phải kể đến hàm value được sử dụng khá phổ biến. tuy nhiên cách sử dụng của nó không phải ai cũng hiểu hết. bài viết dưới đây Điện máy xanh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm value trong excel nhé!

 hướng dẫn này đang thao tác trên phiên bản excel 2016

1 hàm value trong excel là gì? dùng để làm gì?

hàm value sẽ lấy số trong một chuỗi ký tự có trong bảng tính excel, hay hiểu đơn giản hơn đó là hàm đổi chuỗi ký tự thành số. hàm value này thường được liên kết với những hàm khác như hàm left, hàm right, hàm mid.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel chi tiết, đơn giản

cú pháp hàm value: =value(text)

trong đó: 

text: văn bản được đặt trong ngoặc kép hoặc một tham chiếu đến một ô có chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi. text có thể là bất kỳ định dạng ngày, thời gian hoặc số hằng định nào, miễn là được microsoft excel công nhận. nếu text không phải là một trong các định dạng này, hàm value trả về giá trị lỗi #value! .

2cách sử dụng hàm value chuyển đổi văn bản thành số

trong nhiều trường hợp sử dụng excel, chúng ta sẽ cần phải thay đổi các chuỗi văn bản thành các giá trị số để phù hợp cho việc tính toán, truy xuất dữ liệu.

các công thức sau đây sẽ đưa ra một số ý tưởng về loại chuỗi nào có thể được chuyển thành số:

=value(“12,000”) kết quả trả về 12000: trả về một chuỗi tương đương của chuỗi văn bản.

Xem thêm: Công thức nội suy là gì? Cách sử dụng công thức nội suy tuyến tính

=value(“15:00”) kết quả trả về 0,625: trả về số thập phân tương ứng với 15 giờ vì nó được lưu giữ trong nội bộ excel.

=value(“4:30”)+value(“0:30”) kết quả trả về 0867 07 67 64: số thập phân tương ứng với 5 giờ sáng (4:30 + 00:30 = 5:00).

như ảnh hình ảnh ví dụ dưới đây cho thấy, hàm value sẽ hiển thị thêm một vài chuyển đổi từ văn bản sang số được thực hiện với cùng một công thức:

cách sử dụng hàm value trong excel chi tiết, đơn giản

3cách sử dụng hàm value
đoàn kết để trích xuất số từ chuỗi văn bản

trong trường hợp bạn cần sử dụng các số được trích xuất trong các chuỗi văn bản, cách làm cũng khá đơn giản như sau. hãy sử dụng liên kết với hàm value với các hàm sau:

 hàm value cấu kết với hàm right/left

mục đích để trích xuất các ký tự đầu/ cuối từ một chuỗi và trả về kết quả dưới dạng số:

cú pháp:

=value(right(a,n))

=value(left(a,n))

trong đó: 

a: là ô có chứa đoạn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi.

n: là số ký tự mà bạn muốn trích xuất.

cách sử dụng hàm value trong excel chi tiết, đơn giản

Xem thêm: Cách tách họ và tên thành cột riêng trong Excel đơn giản

 hàm value hòa hợp với hàm mid

 phương thức này để trích xuất các ký tự từ giữa chuỗi bắt đầu bằng ký tự thứ t:

cú pháp: =value(mid(a,t,n))

trong đó:  

a: là ô có chứa đoạn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi.

t: số ký tự bắt đầu muốn trích xuất 

n: là số ký tự mà bạn muốn trích xuất.

cách sử dụng hàm value trong excel chi tiết, đơn giản

các công thức trên không chỉ tách các chữ số, mà còn hòa hợp cả việc thực hiện chuyển đổi kiểu văn bản thành số.

trên đây là bài viết hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm value trong excel. hi vọng với những thông tin này sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bạn khi sử dụng excel nhé!

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel