excel cho microsoft 365 excel cho microsoft 365 dành cho máy mac excel 2019 excel 2016 excel 2019 for mac excel 2013 excel 2010 excel 2007 excel 2016 for mac excel for mac 2011 thêm… Ít hơn

microsoft excel có thể xuất hiện lỗi ##### trong ô khi cột không đủ rộng để hiện tất cả nội dung của ô. công thức trả về ngày và giờ có giá trị âm cũng có thể xuất hiện lỗi #####.

Bạn đang xem: Cách sửa lỗi ##### trong Excel

Để làm cột rộng hơn để hiện đủ nội dung của ô, hãy bấm đúp vào cạnh phải của tiêu đề cột, hoặc kéo cạnh đó đến chiều rộng mà bạn muốn.

cách sửa lỗi #####

bạn cũng có thể thử làm như sau:

Xem thêm: Chức Năng Freeze Panes Trong Excel, Cách Cố Định Dòng Và Cột Nâng Cao Trong Excel

sửa ngày hoặc giờ là giá trị âm

khi excel hiện ##### bởi vì ô có giá trị ngày hoặc giờ âm, bạn phải nhớ rằng:

  • xác nhận ngày và giờ là giá trị dương khi bạn dùng hệ thống ngày tháng năm 1900.

  • dùng công thức để trừ ngày hoặc cộng hoặc trừ thời gian chính xác để tránh kết quả giá trị ngày hoặc giờ âm.

  • thay đổi kết quả công thức âm được định dạng là ngày hoặc giờ thành định dạng số khác.