Cách Tách Số Và Chữ Ra Khỏi Chuỗi Trong Excel (Không cần VBA) 12/2021

trong lúc làm việc với excel mình có gặp một số trường hợp yêu cầu tách chỉ lấy phần số trong 1 chuỗi cho trước. nhằm mục đích quản lý thông số, dữ kiện hoặc số điện thoại, id của khách hàng, đối tác trên danh sách tổng. vậy làm thế nào để tách số đây? bài viết này chia sẻ với các bạn cách để thực hiện công việc tách số ra khỏi chuỗi.

video hướng dẫn thực hiện nhanh

Bạn đang xem: Cách Tách Số Và Chữ Ra Khỏi Chuỗi Trong Excel (Không cần VBA) 12/2021

tách chữ ra khỏi chuỗi

Đầu tiên bạn phải xác định vị trí số, để tìm vị trí số thì ta dùng hàm find với cấu trúc là =find(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;c4). hàm này có nghĩa là bạn sẽ tìm từ số 0 đến số 9 trong chuỗi c4.

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

tích vào góc dưới ô vừa tạo kéo xuống để định dạng cho các ô phía dưới. kết quả trả về cho các ô có số và trả về value cho các ô không có số. 

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

Để không trả về value thì bạn sửa như sau: ta tích đúp vào ô đầu tiên của trả về và thêm &”0867 07 67 64″ vào cuối hàm có nghĩa là bạn sẽ nối thêm chuỗi từ 0 đến 9 để không bị thông báo value mà trả về vị trí cuối cùng của chữ cũng là vị trí bắt đầu của số. =find(1;2;3;4;5;6;7;8;9;c4&”0867 07 67 64″)

Xem thêm: Cách vẽ biểu đồ cột chồng trong Excel nhanh gọn lẹ nhất

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

tiếp theo mình thêm hàm min phía ngoài và enter lúc này kết quả trả về là vị trí nó tìm thấy và là vị trí nhỏ nhất. tức là trong chuỗi c4 và từ 0 đến 9 để tìm được vị trí đầu tiên và trả về.

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

Để kiểm tra và xem cách chạy của hàm này bạn kích vào ô vừa tìm vị trí số -> chọn vào formulas -> evaluate arrows -> cửa sổ hiện lên chọn vào evaluate để xem từng bước chạy của hàm vừa tạo.

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

Để tách được tên nhân viên mình làm như thế nào? muốn tách tên nhân viên bạn dùng hàm left bằng cách =left(chuỗi mình cần tách;lấy vị trí bắt đầu số và trừ đi 1). =left(c4;h4-1)

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

riêng trong vị trí chữ vừa tách ra luôn thừa 1 khoảng trắng và để thực hiện xóa khoảng trắng này đi  ta dùng thêm lệnh trim trước hàm left là được. =trim(left(c4;h4-1))

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

bây giờ mình viết hàm chính thức lồng các hàm lại với nhau đầu tiên là =trim(left(c4;min(find(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;c4&”0867 07 67 64″))-1))

Xem thêm: 2 Cách đánh số thứ tự trong Excel cực dễ

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

hàm tách số

Để tách số bạn sử dụng hàm right với cú pháp: =right(chuỗi bạn cần tách; len(chuỗi bạn cần tách)-vị trí bắt đầu số + 1) và enter. =right(c4;len(c4)-h4+1)

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

như vậy hàm tách số chính thức sẽ là =right(chuỗi cần tách;len(chuỗi cần tách);+1-min(find(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9,chuôi cần tách & “0867 07 67 64”))). =right(c4;len(c4)+1-min(find(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;c4&”0867 07 67 64″)))

cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong excel (không cần vba) 8/2021

lưu ý: cách tách chữ và số ra khỏi chuỗi này chỉ sử dụng được với trường hợp số nằm ở bên phải. trường hợp số hoặc chữ nằm bất cứ ở đâu trong ô thì ta phải sử dụng hàm cao hơn hoặc vba mới thực hiện được, nếu các bạn muốn mình làm bài viết, video cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi nâng cao thì để lại bình luận bên dưới nha.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel