Cách thêm dòng, cột trong Excel

Trong quá trình thêm các dữ liệu vào trong bảng tính Excel, các bạn cần thêm dòng hay thêm cột khi cần thiết để thêm dữ liệu. Với những bạn đã thành thạo thì việc này rất đơn giản, nhưng với những bạn mới tìm hiểu về Excel chắc còn chưa biết rõ.

Bài viết hướng dẫn các bạn 3 cách để thêm dòng (hàng) hoặc thêm cột trong Excel.

Bạn đang xem: Cách thêm dòng, cột trong Excel

Cách 1

Bước 1: Chọn ô bên cạnh ô muốn thêm hàng, thêm cột.

Lưu ý: Hàng sẽ được thêm phía trên ô các bạn chọn, còn cột sẽ được thêm phía bên trái ô các bạn chọn. Các bạn cần chọn ô cho đúng.

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Bước 2: Nhấn chuột phải vào chọn Insert.

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Insert, các bạn chọn:

Xem thêm: Hàm NUMBERVALUE trong Excel

Entire Row: thêm hàng.

Entire Column: thêm cột.

Sau đó nhấn OK.

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Kết quả như sau:

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Cách 2

Bước 1: Chọn một hàng nếu muốn thêm hàng, chọn một cột nếu muốn thêm cột. Hàng sau khi thêm sẽ thêm lên phía trên hàng các bạn chọn, cột sau khi thêm sẽ ở phía bên trái cột các bạn chọn.

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Bước 2: Nhấn chuột phải và chọn Insert.

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Kết quả như sau:

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Cách 3: Sử dụng tổ hợp phím.

Bước 1: Chọn ô bên cạnh hàng hay cột muốn thêm.

Xem thêm: Cách căn chỉnh trang in vừa với khổ giấy trong Excel

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Bước 2: Sử dụng tổ hợp phím:

Shift + Space (phím cách): để chọn (bôi đen) hàng chứa ô đã chọn.

Ctrl + Space (phím cách): để chọn (bôi đen) cột chứa ô đã chọn.

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Bước 3: Nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + dấu cộng. Hàng hoặc cột sẽ được thêm.

Cách thêm dòng, cột trong Excel

Với các cách thêm dòng, thêm cột ở trên hi vọng sẽ giúp ích cho những bạn chưa biết hay những bạn mới tìm hiểu về Excel hiểu rõ hơn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel