Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Sau khi tạo bảng Excel thì người dùng sẽ tiến hành việc chỉnh định dạng bảng tính Excel như căn chỉnh lề, định dạng đường viền và màu nền bảng Excel,… Hoặc đơn giản hơn đó là thêm dòng, xóa dòng trong Excel. Khi thêm dòng trong Excel thì bảng dữ liệu có thêm những ô mới để nhập dữ liệu. Và ngược lại khi các ô dữ liệu đó không còn dùng tới thì bạn nên xóa hàng Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chèn thêm hàng vào bảng Excel, hoặc xóa dòng trong dữ liệu trong Excel. Bài viết dưới đây áp dụng với bản Excel 2007, 2010, 2016, với bản Excel 2003 bạn tham khảo bài viết Thao tác với dòng, cột, sheet Excel 2003.

1. Chèn một dòng trong Excel

Cách 1: Sử dụng Insert chèn dòng Excel

Bạn đang xem: Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Dòng chèn trong Excel sẽ luôn ở phía trên dòng chỉ định. Chúng ta click chuột vào một ô bất kỳ trong 1 hàng, rồi chuột phải chọn Insert.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Lúc này hiển thị một hộp thoại để người dùng lựa chọn, nhấn vào Entire Row để thêm hàng.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Kết quả 1 hàng mới đã được thêm vào bảng Excel như dưới đây, ở phía trên ô mà bạn đã click chọn vừa nãy.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cho người mới

Hoặc bạn click chuột vào đầu hàng rồi chuột phải chọn Insert. Lúc này 1 hàng mới cũng được thêm vào bảng.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Cách 2: Thêm hàng Excel bằng phím tắt

Click chuột vào đầu dòng rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + +, kết quả có 1 dòng mới được thêm ngay bên trên.

2. Chèn nhiều hàng trong Excel

Cách 1: Dùng Insert chèn hàng Excel

Chúng ta nhấn phím Shift + Space rồi click chuột vào các dòng ở phía sau những dòng mà bạn muốn chèn. Số dòng mới chèn tương đương với những dòng click chọn. Tiếp đến nhấn vào Insert ở phía trên thanh công cụ, hoặc chuột phải chọn Insert là xong.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Kết quả những dòng mới sẽ được thêm phía bên trên những dòng mà chúng ta đã chọn.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Cách 2: Thêm nhiều dòng Excel bằng phím tắt

Chúng ta cũng nhấn tổ hợp phím Shift +Space rồi click vào các dòng hiện có. Sau đó nhấn tổ hợp phím Alt + I rồi giữ nút Altnhấn R. Kết quả cũng xuất hiện các hàng mới trong bảng Excel.

Nếu bạn cần chèn nhiều dòng cùng lúc với số lượng 100 dòng hoặc hơn, thì chọn vùng 10 dòng rồi nhấn tổ hợp phím thêm 10 dòng mới, rồi nhấn 10 lần phím F4 thì sẽ có ngay 100 dòng mới.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Xem thêm: Cách chia cột trong Excel, cách tách 1 ô thành 2 ô trong Excel

3. Xóa các dòng trong Excel

Cách 1: Xóa dòng Excel bằng Delete

Chúng ta sẽ kích chọn những dòng muốn xóa trong Excel rồi nhấn Delete tại nhóm Cells trên thanh công cụ. Ngay sau đó những dòng được chọn đều được xóa khỏi bảng.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Cách 2: Xóa dòng Excel bằng phím tắt

Chúng ta click chọn vào các dòng trong Excel rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + - để xóa những dòng đã chọn

Hoặc bạn click chuột vào 1 ô tại dòng muốn xóa, chuột phải và chọn Delete. Khi đó hiển thị hộp thoại Insert, nhấn Entire row để xóa 1 dòng. Để xóa những dòng khác liền kề nhau, hoặc dòng bất kỳ chỉ cần click chuột vào dòng đó rồi nhấn F4 để lặp lại thao tác xóa dòng trước đó.

Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

Ngoài ra còn có nhiều trường hợp xóa dòng trong Excel khác nhau, bạn đọc tham khảo bài viết

  • Hướng dẫn xóa dòng và cột trống trên Excel 2016
  • Cách xóa nhanh ô dữ liệu trống trong Excel 2007, 2010
  • Hướng dẫn thêm dòng trống xen kẽ trên Microsoft Excel

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel