Charter capital là gì?

Vốn điều lệ có tên tiếng Anh là charter capital là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về loại vốn này qua bài viết charter capital là gì? dưới đây.

Charter capital là gì?

Charter capital là từ tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt là vốn điều lệ, vốn điều lệ có vai trò rất quan trọng để một doanh nghiệp hoàn toàn có thể sinh ra, sống sót và hoạt động giải trí .
Theo lao lý của Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ được định nghĩa là tổng giá trị gia tài do những thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, Công ty hợp danh ; là tổng mệnh giá CP đã bán hoặc được ĐK mua khi xây dựng công ty CP .

Vốn điều lệ là một nội dung vô cùng quan trọng, nó được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Bạn đang đọc: Charter capital là gì?

Trong quy trình hoạt động giải trí, doanh nghiệp hoàn toàn có thể ĐK tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, cần quan tâm, khi doanh nghiệp biến hóa ( tăng hoặc giảm ) vốn điều lệ thì doanh nghiệp phải thực thi thủ tục ĐK biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại – Sở Kế hoạch và đầu tư tình / thành phố nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự biến hóa .

Quy định của pháp luật về vốn điều lệ

Ngoài việc giải thích charter capital là gì? chúng tôi còn chia sẻ tới Quý độc giả một số quy định pháp luật hiện hành về vốn điều lệ.

Căn cứ theo pháp luật của Luật doanh nghiệp hiện hành, pháp lý không hạn chế về mức vốn tối thiểu cũng như mức vốn tối đa của doanh nghiệp. Tùy vào năng lực kinh tế tài chính của chủ sở hữu / những thành viên công ty và mục định hoạt động giải trí của doanh nghiệp, vốn điều lệ sẽ được chủ sở hữu / những thành viên quyết định hành động trong từng trường hợp đơn cử .
Theo đó, khi xây dựng doanh nghiệp, chủ sở hữu / thành viên công ty hoàn toàn có thể xác lập vốn điều lệ dựa trên những yếu tố sau :
– Khả năng kinh tế tài chính hiện có và năng lực kêu gọi vốn cả chủ sở hữu / thành viên công ty và những cá thể, tổ chức triển khai ;
– Phù hợp với kế hoạch, kế hoạch góp vốn đầu tư tăng trưởng của doanh nghiệp, tương thích với ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty ;
– Phù hợp với giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ;
– Phù hợp với khoanh vùng phạm vi, quy mô hoạt động giải trí của công ty ;

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản, thành viên/cổ đông công ty phải góp đủ và đúng loại số vốn/số cổ phần đã cam kết góp. Nếu không góp đủ số vốn/số cổ phần đã cam kết góp, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phải góp đủ số vốn/sổ cố phần đã cam kết góp, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Quy định của pháp luật về đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Như đã đề cập ở trên, trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai ĐK đổi khác ( tăng hoặc giảm vốn điều lệ ). Tuy nhiên khi biến hóa vốn điều lệ, doanh nghiệp cần tuân thủ những pháp luật dưới dây :
– Về thời hạn ĐK đổi khác : Theo pháp luật của pháp lý, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự đổi khác về vốn điều lệ, doanh nghiệp phải ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp với Phòng ĐK kinh doanh thương mại – Sở Kế hoạch và góp vốn đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính .
– Về hồ sơ ĐK biến hóa vốn điều lệ :
Theo lao lý tại Điều 51 Nghị đinh 01/2021 / NĐ-CP về ĐK doanh nghiệp, nếu công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, công ty hợp danh ĐK đổi khác vốn điều lệ, doanh nghiệp gửi hồ sơ ĐK biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp gồm có những sách vở sau đây :
– Thông báo biến hóa ĐK kinh doanh thương mại do người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký ( theo mẫu ) ;
– Nghị quyết, quyết định hành động của chủ sở hữu công ty so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ; nghị quyết, quyết định hành động và biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty CP về việc đổi khác vốn điều lệ ;
– Văn bản của Cơ quan ĐK góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận về việc góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế so với trường hợp phải triển khai thủ tục ĐK góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp theo lao lý của Luật Đầu tư .
Trong trường hợp nếu Đại hội đồng cổ đông trải qua việc chào bán CP để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực thi thủ tục ĐK tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán CP, ngoài thông tin ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp đã được đề cập ở trên, hồ sơ ĐK tăng vốn điều lệ phải có có thêm những sách vở sau đây :
– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán CP để tăng vốn điều lệ. Trong Nghị Quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ số lượng CP chào bán và giao Hội đồng quản trị thực thi thủ tục ĐK tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán CP ;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Xem thêm: Pager là gì

Trường hợp doanh nghiệp giảm vốn điều lệ, công ty cần cam kết bảo vệ giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác sau khi giảm vốn. Nếu công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ do hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty và do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên hồ sơ ĐK giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất với thời gian quyết định hành động giảm vốn điều lệ .
Sau khi nhận hồ sơ ĐK doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp cho doanh nghiệp ( nếu hồ sơ được chấp thuận đồng ý ) .

Trên đây là nội dung bài viết charter capital là gì? mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vốn điều lệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp