Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

Bạn có thể dùng Nối kết và Nhúng Đối tượng (OLE) để bao gồm nội dung từ các chương trình khác, chẳng hạn như Word hoặc Excel.

OLE được hỗ trợ bởi nhiều chương trình khác nhau và OLE được dùng để làm cho nội dung được tạo ra trong một chương trình sẵn dùng trong chương trình khác. Ví dụ: bạn có thể chèn tài liệu Office Word vào sổ làm việc Office Excel. Để xem loại nội dung bạn có thể chèn, hãy bấm Đối tượng trong nhóm Văn bản trên tab Chèn. Chỉ các chương trình được cài đặt trên máy tính của bạn và hỗ trợ đối tượng OLE mới xuất hiện trong hộp Kiểu đối tượng.

Bạn đang xem: Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

Nếu bạn sao chép thông tin giữa Excel hoặc bất kỳ chương trình nào có hỗ trợ OLE, chẳng hạn như Word, bạn có thể sao chép thông tin dưới dạng đối tượng được nối kết hoặc đối tượng nhúng. Sự khác biệt chính giữa các đối tượng được liên kết và đối tượng nhúng là nơi lưu trữ dữ liệu và cách đối tượng được cập nhật sau khi bạn đặt đối tượng vào tệp nhận. Các đối tượng nhúng được lưu trữ trong sổ làm việc được chèn vào và không được cập nhật. Các đối tượng được liên kết vẫn giữ nguyên dưới dạng tệp riêng biệt và có thể được cập nhật.

Các đối tượng nhúng và được nối kết trong tài liệu

Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

1. Đối tượng nhúng không có kết nối với tệp nguồn.

2. Đối tượng được liên kết được liên kết với tệp nguồn.

3. Tệp nguồn sẽ cập nhật đối tượng được liên kết.

Khi nào nên dùng đối tượng được nối kết

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin trong tài tệp nhận của mình khi dữ liệu trong danh sách tệp nguồn đổi, hãy sử dụng các đối tượng được liên kết.

Với một đối tượng được liên kết, thông tin ban đầu vẫn được lưu trữ trong tệp nguồn. Tệp đích hiển thị bản trình bày thông tin được liên kết nhưng chỉ lưu trữ vị trí của dữ liệu gốc (và kích cỡ nếu đối tượng là một đối tượng biểu đồ Excel). Tệp nguồn phải vẫn sẵn dùng trên máy tính hoặc mạng của bạn để duy trì liên kết đến dữ liệu gốc.

Thông tin liên kết có thể được cập nhật tự động nếu bạn thay đổi dữ liệu gốc ở tệp nguồn. Ví dụ: nếu bạn chọn một đoạn văn trong tài liệu Word, rồi dán đoạn văn dưới dạng một đối tượng được liên kết trong sổ làm việc Excel, thông tin có thể được cập nhật trong Excel nếu bạn thay đổi thông tin trong tài liệu Word của mình.

Khi nào nên dùng đối tượng nhúng

Nếu bạn không muốn cập nhật dữ liệu đã sao chép khi thay đổi trong tệp nguồn, hãy sử dụng đối tượng nhúng. Phiên bản của nguồn được nhúng hoàn toàn vào sổ làm việc. Nếu bạn sao chép thông tin dưới dạng đối tượng nhúng, tệp đích sẽ yêu cầu thêm dung lượng đĩa so với khi bạn nối kết thông tin.

Khi người dùng mở tệp trên một máy tính khác, anh ấy có thể xem đối tượng nhúng mà không cần truy nhập dữ liệu gốc. Vì đối tượng nhúng không có nối kết đến tệp nguồn, đối tượng không được cập nhật nếu bạn thay đổi dữ liệu gốc. Để thay đổi đối tượng nhúng, hãy bấm đúp vào đối tượng để mở và chỉnh sửa đối tượng đó trong chương trình nguồn. Chương trình nguồn (hoặc chương trình khác có khả năng chỉnh sửa đối tượng) phải được cài đặt trên máy tính của bạn.

Thay đổi cách hiển thị một đối tượng OLE

Bạn có thể hiển thị đối tượng được nối kết hoặc đối tượng nhúng sổ làm việc chính xác như hiển thị trong chương trình nguồn dạng biểu tượng. Nếu sổ làm việc được xem trực tuyến và bạn không định in sổ làm việc, bạn có thể hiển thị đối tượng dưới dạng biểu tượng. Làm như vậy sẽ giảm thiểu lượng không gian hiển thị mà đối tượng chiếm. Người xem muốn hiển thị thông tin có thể bấm đúp vào biểu tượng.

Nhúng đối tượng vào trang tính

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Đối tượng Chèn đối tượng vào bảng tính Excel .
  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Trong hộp thoại Đối tượng, bấm vào tab Tạo từ Tệp.

 4. Bấm Duyệt, rồi chọn tệp bạn muốn chèn.

 5. Nếu bạn muốn chèn một biểu tượng vào bảng tính thay vì hiện nội dung của tệp, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu bạn không chọn bất kỳ hộp kiểm nào, Excel sẽ hiển thị trang đầu tiên của tệp. Trong cả hai trường hợp, tệp hoàn chỉnh sẽ mở ra bằng cách bấm đúp. Bấm OK.

  Lưu ý: Sau khi thêm biểu tượng hoặc tệp, bạn có thể kéo và thả tệp vào vị trí bất kỳ trên trang tính. Bạn cũng có thể đổi kích cỡ biểu tượng hoặc tệp bằng cách sử dụng các điều khiển đổi cỡ. Để tìm các điều khiển, hãy bấm một lần vào tệp hoặc biểu tượng.

Chèn liên kết đến tệp

Bạn có thể chỉ muốn thêm một nối kết vào đối tượng thay vì nhúng hoàn toàn nó. Bạn có thể làm điều đó nếu sổ làm việc của bạn và đối tượng mà bạn muốn thêm đều được lưu trữ trên site SharePoint, ổ đĩa mạng dùng chung hoặc vị trí tương tự và nếu vị trí của tệp vẫn giữ nguyên. Điều này rất tiện dụng nếu đối tượng được liên kết trải qua các thay đổi vì liên kết luôn mở tài liệu cập nhật nhất.

Lưu ý: Nếu bạn di chuyển tệp được nối kết đến một vị trí khác, nối kết sẽ không còn hoạt động nữa.

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Đối tượng Chèn đối tượng vào bảng tính Excel .
  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Bấm vào tab Tạo từ Tệp.

 4. Bấm vàoDuyệt , rồi chọn tệp bạn muốn liên kết.

 5. Chọn hộp kiểm Liên kết tới tệp, rồi bấm vào OK.

Tạo một đối tượng mới từ bên trong Excel

Bạn có thể tạo một đối tượng hoàn toàn mới dựa trên một chương trình khác mà không cần rời khỏi sổ làm việc của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm giải thích chi tiết hơn cho biểu đồ hoặc bảng, bạn có thể tạo một tài liệu nhúng, chẳng hạn như một tệp Word hoặc PowerPoint, trong Excel. Bạn có thể đặt hiển thị đối tượng ngay trong trang tính hoặc thêm biểu tượng mở tệp. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Đối tượng Chèn đối tượng vào bảng tính Excel .
  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Trên tab Tạo Mới, chọn loại đối tượng bạn muốn chèn từ danh sách được trình bày. Nếu bạn muốn chèn biểu tượng vào bảng tính thay vì chính đối tượng đó, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng.

 4. Bấm OK. Tùy thuộc vào loại tệp bạn đang chèn, cửa sổ chương trình mới sẽ mở hoặc cửa sổ chỉnh sửa xuất hiện trong Excel.

 5. Tạo đối tượng mới mà bạn muốn chèn.

  Khi đã hoàn tất, nếu bạn mở Excel cửa sổ chương trình mới mà bạn đã tạo đối tượng, bạn có thể làm việc trực tiếp trong đối tượng đó. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

  Khi bạn làm xong công việc của mình trong cửa sổ, bạn có thể thực hiện các tác vụ khác mà không cần lưu đối tượng nhúng. Khi bạn đóng sổ làm việc, các đối tượng mới của bạn sẽ được lưu tự động.

  Lưu ý: Sau khi thêm đối tượng, bạn có thể kéo và thả đối tượng vào vị trí bất kỳ trên trang Excel của mình. Bạn cũng có thể đổi kích cỡ đối tượng bằng cách sử dụng các điều khiển đổi cỡ. Để tìm các điều khiển, hãy bấm vào đối tượng một lần.

  Xem thêm: Bằng cách nào để ẩn Sheets, Cells, Columns và Formulas trong Excel

Nhúng đối tượng vào trang tính

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Bấm vào tab Tạo từ Tệp. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 4. Bấm Duyệt, rồi chọn tệp bạn muốn chèn.

 5. Nếu bạn muốn chèn một biểu tượng vào bảng tính thay vì hiện nội dung của tệp, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu bạn không chọn bất kỳ hộp kiểm nào, Excel sẽ hiển thị trang đầu tiên của tệp. Trong cả hai trường hợp, tệp hoàn chỉnh sẽ mở ra bằng cách bấm đúp. Bấm OK.

  Lưu ý: Sau khi thêm biểu tượng hoặc tệp, bạn có thể kéo và thả tệp vào vị trí bất kỳ trên trang tính. Bạn cũng có thể đổi kích cỡ biểu tượng hoặc tệp bằng cách sử dụng các điều khiển đổi cỡ. Để tìm các điều khiển, hãy bấm một lần vào tệp hoặc biểu tượng.

Chèn liên kết đến tệp

Bạn có thể chỉ muốn thêm một nối kết vào đối tượng thay vì nhúng hoàn toàn nó. Bạn có thể làm điều đó nếu sổ làm việc của bạn và đối tượng mà bạn muốn thêm đều được lưu trữ trên site SharePoint, ổ đĩa mạng dùng chung hoặc vị trí tương tự và nếu vị trí của tệp vẫn giữ nguyên. Điều này rất tiện dụng nếu đối tượng được liên kết trải qua các thay đổi vì liên kết luôn mở tài liệu cập nhật nhất.

Lưu ý: Nếu bạn di chuyển tệp được nối kết đến một vị trí khác, nối kết sẽ không còn hoạt động nữa.

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Bấm vào tab Tạo từ Tệp.

 4. Bấm vàoDuyệt , rồi chọn tệp bạn muốn liên kết.

 5. Chọn hộp kiểm Liên kết tới tệp, rồi bấm vào OK. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

Tạo một đối tượng mới từ bên trong Excel

Bạn có thể tạo một đối tượng hoàn toàn mới dựa trên một chương trình khác mà không cần rời khỏi sổ làm việc của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm giải thích chi tiết hơn cho biểu đồ hoặc bảng, bạn có thể tạo một tài liệu nhúng, chẳng hạn như một tệp Word hoặc PowerPoint, trong Excel. Bạn có thể đặt hiển thị đối tượng ngay trong trang tính hoặc thêm biểu tượng mở tệp. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Trên tab Tạo Mới, chọn loại đối tượng bạn muốn chèn từ danh sách được trình bày. Nếu bạn muốn chèn biểu tượng vào bảng tính thay vì chính đối tượng đó, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 4. Bấm OK. Tùy thuộc vào loại tệp bạn đang chèn, cửa sổ chương trình mới sẽ mở hoặc cửa sổ chỉnh sửa xuất hiện trong Excel.

 5. Tạo đối tượng mới mà bạn muốn chèn.

  Khi đã hoàn tất, nếu bạn mở Excel cửa sổ chương trình mới mà bạn đã tạo đối tượng, bạn có thể làm việc trực tiếp trong đối tượng đó. Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

  Khi bạn làm xong công việc của mình trong cửa sổ, bạn có thể thực hiện các tác vụ khác mà không cần lưu đối tượng nhúng. Khi bạn đóng sổ làm việc, các đối tượng mới của bạn sẽ được lưu tự động.

  Lưu ý: Sau khi thêm đối tượng, bạn có thể kéo và thả đối tượng vào vị trí bất kỳ trên trang Excel của mình. Bạn cũng có thể đổi kích cỡ đối tượng bằng cách sử dụng các điều khiển đổi cỡ. Để tìm các điều khiển, hãy bấm vào đối tượng một lần.

Nối kết hoặc nhúng nội dung từ một chương trình khác bằng cách dùng OLE

Bạn có thể liên kết hoặc nhúng toàn bộ hoặc một phần nội dung từ một chương trình khác.

Tạo một nối kết đến nội dung từ một chương trình khác

 1. Bấm vào trang tính nơi bạn muốn đặt con đối tượng được nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Bấm vào tab Tạo từ Tệp.

 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên tệp hoặc bấm Duyệt để chọn từ danh sách.

 5. Chọn hộp kiểm Liên kết tới tệp.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị nội dung, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng.

  • Để hiển thị biểu tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Hoặc bạn có thể thay đổi hình ảnh hoặc nhãn biểu tượng mặc định, bấm vào Thay đổi Biểu tượng ,rồi bấm vào biểu tượng bạn muốn từ danh sách Biểu tượng hoặc nhập nhãn trong hộp Chú thích.

  Lưu ý: Bạn không thể sử dụng lệnh Đối tượng để chèn đồ họa và các loại tệp nhất định. Để chèn một đồ họa hoặc tệp, trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm Ảnh.

Nhúng nội dung từ một chương trình khác

 1. Bấm vào trang tính nơi bạn muốn đặt con đối tượng nhúng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Nếu tài liệu chưa tồn tại, hãy bấm vào tab Tạo Mới. Trong hộp Loại đối tượng, bấm vào kiểu đối tượng bạn muốn tạo.

  Nếu tài liệu đã tồn tại, hãy bấm tab Tạo từ Tệp. Trong hộp Tên tệp, nhập tên tệp hoặc bấm Duyệt để chọn từ danh sách.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Liên kết tới tệp.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị nội dung, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng.

  • Để hiển thị biểu tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Để thay đổi hình ảnh hoặc nhãn biểu tượng mặc định, hãy bấm Thay đổi Biểu tượng ,rồi bấm vào biểu tượng bạn muốn từ danh sách Biểu tượng hoặc nhập nhãn trong hộp Chú thích.

Nối kết hoặc nhúng một phần nội dung từ một chương trình khác

 1. Từ một chương trình không phải Excel, hãy chọn thông tin mà bạn muốn sao chép dưới dạng nối kết hoặc đối tượng nhúng.

 2. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

 3. Chuyển sang trang tính mà bạn muốn đặt thông tin vào đó, rồi bấm vào nơi bạn muốn thông tin xuất hiện.

 4. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán thông tin dưới dạng đối tượng được liên kết, bấm Dán liên kết.

  • Để dán thông tin dưới dạng đối tượng nhúng, bấm Dán. Trong hộp Dưới dạng, bấm vào mục nhập có từ “đối tượng” trong tên của mục nhập. Ví dụ: nếu bạn đã sao chép thông tin từ một tài liệu Word, hãy bấm Đối tượng Tài liệu Microsoft Word.

Thay đổi cách hiển thị đối tượng OLE

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng hoặc đối tượng, trỏ đến Đối tượng loạiđối tượng (ví dụ: Đối tượng Tàiliệu), rồi bấm Chuyển đổi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị nội dung, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng.

  • Để hiển thị biểu tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Hoặc bạn có thể thay đổi hình ảnh hoặc nhãn biểu tượng mặc định. Để thực hiện việc đó, bấm vào Thay đổi Biểu tượng , rồi bấm vào biểu tượng bạn muốn từ danh sách Biểu tượng hoặc nhập nhãn trong hộp Chú thích.

Kiểm soát cập nhật đối với các đối tượng được liên kết

Bạn có thể đặt nối kết đến các chương trình khác để được cập nhật theo những cách sau đây: tự động khi bạn mở tệp nhận; thủ công, khi bạn muốn xem dữ liệu trước đó trước khi cập nhật dữ liệu mới từ trung tâm tệp nguồn; hoặc khi bạn yêu cầu cụ thể cập nhật, bất kể có bật cập nhật tự động hay thủ công hay không.

Đặt một nối kết đến một chương trình khác để được cập nhật theo cách thủ công

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

  Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa nối kết đến các tệp khác.

 2. Trong danh sách Nguồn, bấm vào đối tượng được nối kết mà bạn muốn cập nhật. Cột A trong cột Cập nhật nghĩa là liên kết tự động và M trong cột Cập nhật nghĩa là liên kết được đặt thành Cập nhật thủ công.

  Mẹo: Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, hãy nhấn giữ CTRL rồi bấm vào từng đối tượng được nối kết. Để chọn tất cả các đối tượng được liên kết, nhấn CTRL+A.

  Xem thêm: Ẩn hoặc hiển thị hàng hoặc cột

 3. Để cập nhật đối tượng được liên kết chỉ khi bạn bấm Cập nhật Giá trị,hãy bấm Thủ công.

Đặt một nối kết đến một chương trình khác để được cập nhật tự động

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

  Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa nối kết đến các tệp khác.

 2. Trong danh sách Nguồn, bấm vào đối tượng được nối kết mà bạn muốn cập nhật. Cột A trong cột Cập nhật nghĩa là liên kết sẽ tự động cập nhật và M trong cột Cập nhật nghĩa là liên kết phải được cập nhật theo cách thủ công.

  Mẹo: Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, hãy nhấn giữ CTRL rồi bấm vào từng đối tượng được nối kết. Để chọn tất cả các đối tượng được liên kết, nhấn CTRL+A.

 3. Bấm OK.

Vấn đề: Tôi không thể cập nhật các nối kết tự động trên trang tính của mình

Tùy chọn Tự động có thể được ghi đè bởi tùy chọn Cập nhật nối kết đến tài liệu khác Excel.

Nhằm đảm bảo rằng các nối kết tự động đến đối tượng OLE có thể được cập nhật tự động:

 1. Bấm vào nút Microsoft Office , Chèn đối tượng vào bảng tính Excel , bấm vào Tùy chọn Excel, rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

 2. Bên dưới Khi tính toán sổ làm việc này,hãy đảm bảo đã chọn hộp kiểm Cập nhật nối kết đến các tài liệu khác.

Cập nhật liên kết đến chương trình khác ngay bây giờ

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

  Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa thông tin được nối kết.

 2. Trong danh sách Nguồn, bấm vào đối tượng được nối kết mà bạn muốn cập nhật.

  Mẹo: Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, hãy nhấn giữ CTRL rồi bấm vào từng đối tượng được nối kết. Để chọn tất cả các đối tượng được liên kết, nhấn CTRL+A.

 3. Bấm Cập nhật giá trị.

Sửa nội dung từ chương trình OLE

Khi bạn đang ở trong Excel, bạn có thể thay đổi nội dung được liên kết hoặc nhúng từ một chương trình khác.

Chỉnh sửa đối tượng được liên kết trong chương trình nguồn

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Chèn đối tượng vào bảng tính Excel

  Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa thông tin được nối kết.

 2. Trong danh sách Tệp nguồn, bấm vào nguồn để đối tượng được nối kết, rồi bấm vào Mở Nguồn.

 3. Thực hiện các thay đổi bạn muốn đối tượng được liên kết.

 4. Thoát khỏi chương trình nguồn dữ liệu để trở về tệp đích.

Chỉnh sửa một đối tượng nhúng trong chương trình nguồn

 1. Bấm đúp vào đối tượng nhúng để mở tệp.

 2. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn đối tượng.

 3. Nếu bạn đang chỉnh sửa đối tượng tại chỗ trong chương trình mở, hãy bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài đối tượng để quay lại tệp nhận.

  Nếu bạn chỉnh sửa đối tượng nhúng trong chương trình nguồn ở một cửa sổ riêng, hãy thoát khỏi chương trình nguồn để trở về tệp đích.

Lưu ý: Bấm đúp vào một số đối tượng nhúng nhất định, chẳng hạn như clip video và âm thanh, phát đối tượng thay vì mở một chương trình. Để chỉnh sửa một trong các đối tượng nhúng này, bấm chuột phải vào biểu tượng hoặc đối tượng, trỏ tới Đối tượng loại đối tượng (ví dụ: Đối tượng Media Clip), rồi bấm chỉnh sửa.

Chỉnh sửa một đối tượng nhúng trong một chương trình không phải là chương trình nguồn

 1. Chọn hộp đối tượng nhúng bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Bấm chuột phải vào biểu tượng hoặc đối tượng, trỏ đến Đối tượng loạiđối tượng (ví dụ: Đối tượng Tàiliệu), rồi bấm Chuyển đổi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chuyển đổi đối tượng nhúng thành kiểu mà bạn chỉ định trong danh sách, bấm Chuyển đổi thành.

  • Để mở đối tượng nhúng theo kiểu mà bạn chỉ định trong danh sách mà không thay đổi kiểu đối tượng nhúng, bấm Kích hoạt.

Chọn một đối tượng OLE bằng bàn phím

 1. Nhấn CTRL+G để hiển thị hộp thoại Đi Tới.

 2. Bấm Đặc biệt, chọn Đốitượng , rồi bấm OK.

 3. Nhấn TAB cho đến khi đối tượng bạn muốn được chọn.

 4. Nhấn SHIFT+F10.

 5. Trỏ tới Đối tượng hoặc Đối tượng Biểuđồ , rồi bấm Chỉnh sửa.

Vấn đề: Khi tôi bấm đúp vào đối tượng được nhúng hoặc liên kết, thông báo “không thể chỉnh sửa” sẽ xuất hiện

Thông báo này xuất hiện khi tệp nguồn mở chương trình nguồn mở tài liệu hoặc thư.

Hãy đảm bảo rằng chương trình nguồn sẵn dùng     Nếu chương trình nguồn chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy chuyển đổi đối tượng sang định dạng tệp của chương trình mà bạn đã cài đặt.

Đảm bảo bộ nhớ đủ     Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ bộ nhớ để chạy chương trình nguồn. Đóng các chương trình khác để giải phóng bộ nhớ, nếu cần.

Đóng tất cả các hộp thoại     Nếu chương trình nguồn đang chạy, hãy đảm bảo rằng chương trình đó không có bất kỳ hộp thoại nào đang mở. Chuyển sang chương trình nguồn và đóng mọi hộp thoại đang mở.

Đóng tệp nguồn     Nếu tệp nguồn là một đối tượng được liên kết, hãy đảm bảo rằng người dùng khác không mở tệp đó.

Đảm bảo rằng tên tệp nguồn không thay đổi     Nếu tệp nguồn bạn muốn sửa là một đối tượng được nối kết, hãy đảm bảo rằng tệp nguồn có cùng tên như khi bạn tạo liên kết và không bị di chuyển. Chọn đối tượng được liên kết, rồi bấm vào lệnh Sửa Nối kết trong nhóm Kết nối trên tab Dữ liệu để xem tên của tệp nguồn. Nếu tệp nguồn đã được đổi tên hoặc di chuyển, hãy dùng nút Thay đổi Nguồn trong hộp thoại Sửa Nối kết để định vị tệp nguồn và kết nối lại nối kết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel