Chi phí hợp lý là gì? Điều kiện trở thành chi phí hợp lý

Việc xác lập chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp rất quan trọng vì giúp giảm thuế phải nộp, đồng thời là một tiêu chuẩn nhìn nhận kế toán giỏi trong việc vận dụng pháp lý. Vậy, chi phí hợp lý là gì, điều kiện kèm theo chi phí hợp lý được pháp luật thế nào ?

1. Chi phí hợp lý là gì?

Chi phí hợp lý hay chi phí được trừ được sử dụng rất phổ cập trong những doanh nghiệp, nhất là bộ phận kế toán nhưng pháp lý nói chung và pháp lý về thuế nói riêng không có định nghĩa thế nào là chi phí hợp lý .

Việc không định nghĩa là điều hợp lý, bởi lẽ chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế, tính thuế thu nhập doanh nghiệp rất đa dạng và phức tạp nên không thể quy định một khái niệm chung để nhận diện mọi chi phí.

Mặc dù pháp lý không định nghĩa nhưng có pháp luật về điều kiện kèm theo được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế ; theo đó một khoản chi chỉ cần phân phối điều kiện kèm theo theo pháp luật sẽ trở thành chi phí hợp lý và được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế .
Căn cứ điều kiện kèm theo chi phí được trừ lao lý tại Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC hoàn toàn có thể hiểu chi phí hợp lý như sau :

Chi phí hợp lý là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

chi phi hop ly la gi

2. Điều kiện trở thành chi phí hợp lý

Điều 4 Thông tư 96/2015/NĐ-CP quy định trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

Điều kiện 1 : Khoản chi trong thực tiễn phát sinh tương quan đến những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
Điều kiện 2 : Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo lao lý pháp lý .
Điều kiện 3 : Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần mà có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá này đã gồm có thuế giá trị ngày càng tăng ) khi giao dịch thanh toán phải có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt theo pháp luật pháp lý thuế giá trị ngày càng tăng .
Tóm lại, doanh nghiệp sẽ được trừ mọi khoản chi nếu khoản chi đó phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp và khoản chi đó có khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp .
Lưu ý :
– Trường hợp mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà từng lần mua có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời gian ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán giao dịch thì được tính vào chi phí được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp .

– Trường hợp khi thanh toán mà doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Xem thêm: Biên chế tiếng Anh là gì?

3. Ví dụ về chi phí hợp lý phổ biến

Căn cứ điều kiện kèm theo trên và trong thực tiễn hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp cho thấy một số ít khoản chi phí được trừ phổ cập như sau :
– Tiền lương, tiền công và những chi phí khác trả cho người lao động như tiền bảo hiểm, trợ cấp, … theo lao lý, trừ khoản chi thuộc trường hợp lao lý tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC .
– Doanh nghiệp chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của người lao động tương thích với lao lý Bộ Luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành nếu phân phối những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC và không thuộc những trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .
– Chi phụ cấp đi công tác làm việc, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác làm việc nếu có không thiếu hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp .
Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, phụ cấp, tiền ở cho người lao động đi công tác làm việc và thực thi đúng theo quy định kinh tế tài chính hoặc quy định nội bộ doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền ở, tiền đi lại, tiền phụ cấp .
– Khoản chi cho hoạt động giải trí giảng dạy nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cho người lao động theo pháp luật của pháp lý .
– Chi phí nguyên vật liệu, nguyên vật liệu, vật tư cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
– Phần chi từ 03 triệu đồng / tháng / người trở xuống để : Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động ; phần vượt mức pháp luật pháp lý về BHXH, BHYT để trích nộp những quỹ có đặc thù phúc lợi xã hội ( BHXH, bảo hiểm hưu trí bổ trợ bắt buộc ), quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động .
Lưu ý :
+ Khoản chi trích nộp quỹ có đặc thù phúc lợi xã hội, quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức 03 triệu đồng / tháng / người còn phải được ghi đơn cử điều kiện kèm theo hưởng và mức hưởng tại một trong những hồ sơ sau : Thỏa ước lao động tập thể ; Hợp đồng lao động ; Quy chế kinh tế tài chính ; Quy chế thưởng ( theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 25/2018 / TT-BTC )
+ Doanh nghiệp không được tính vào chi phí với những khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu không triển khai khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động ( kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc ) .

Trên đây là quy định giải đáp cho vướng mắc: Chi phí hợp lý là gì? Điều kiện trở thành chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu bạn đọc có vướng mắc về vấn đề trên hãy gọi 1900.6192 để được giải đáp.

>> Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cách tính, thời hạn khai nộp

>> Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp