Lava hiểu rằng thông tin cá nhân của mỗi khách hàng là rất quan trọng và chúng tôi tôn trọng điều đó, chính vì như vậy mỗi khi khách hàng điền thông tin vào các mục bình luận, tư vấn hoặc mua hàng đều được chúng tôi bảo mật kbởi những kỹ thuật tốt nhất tránh bị lộ.

Thông tin chúng tôi thu thập gồm những gì?

Đó là các thông tin như họ và tên, email, số điện thoại và địa chỉ nhằm phục vụ cho việc tối ưu hóa trải nghiệm khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Mỗi mục cần điền vào form đều hiển thị thông tin đó là bắt buộc hoặc tùy chọn theo ý thích của bạn, do đó cần phải chú ý khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Thông tin của bạn sẽ tồn tại trong bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt. Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có thể từ chối cung cấp một vài thông tin cho chúng tôi hay không?

Điều đó phụ thuộc vào dịch vụ hoặc nội dung bạn muốn sử dụng. Ví dụ như ở mục bình luận thì thông tin chỉ bao gồm “Tên hiển thị”, “Website” và “Nội dung” mà thôi. Hay ở trong phần thanh toán khi mua hàng thì phải nhập đầy đủ “Họ và tên”, “Số điện thoại”, “Địa chỉ” còn phần “Email” thì không bắt buộc do không có dấu “*”. Như vậy nếu ở các mục không có dấu “*” thì đó là quyền của bạn. Như vậy trên đây Lava đã trình bày về chính sách bảo mật của mình, hãy chú ý trước khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi nhé. Xin cảm ơn!