Excel cho Microsoft 365 Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Thêm… Ít hơn

Để duy trì hiển thị một khu vực của trang tính trong khi bạn cuộn tới một khu vực khác của trang tính, hãy đi đến tab Xem, nơi bạn có thể Cố định Ngăn để khóa vị trí các hàng và cột cụ thể hoặc bạn có thể Tách ngăn để tạo các cửa sổ riêng của cùng một trang tính.

Bạn đang xem: Cố định ngăn để khóa các hàng và cột

Cố định ngăn để khóa các hàng và cột

Cố định hàng hoặc cột

Cố định cột đầu tiên

  • Chọn Xem Cố định ngăn > Cố định cột đầu tiên.

            Đường mờ xuất hiện giữa Cột A và B cho thấy rằng cột đầu tiên được cố định.

Cố định hai cột đầu tiên

Xem thêm: Tự học excel cơ bản cấp tốc qua 15 chuyên đề (127 phút)

  1. Chọn cột thứ ba.

  2. Chọn Xem > Cố định ngăn > Cố định ngăn.

Cố định cột và hàng

  1. Chọn ô bên dưới hàng và bên phải cột bạn muốn hiển thị khi cuộn.

  2. Chọn Xem Cố định ngăn > Cố định ngăn.

Bỏ cố định các hàng hoặc cột

  • Trên tab Xem > Cửa sổ > Bỏ cố định Ngăn.

    Cố định ngăn để khóa các hàng và cột

    Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Dạng xem, có khả năng bạn đang dùng Excel Starter. Không phải tất cả các tính năng đều được hỗ Excel Starter.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Cố định ngăn để khóa hàng hoặc cột đầu tiên trong Excel 2016 for Mac

Xem thêm: Gửi thông tin gỡ lỗi trên YouTube – Android

Tách ngăn để khóa các hàng hoặc cột tại những khu vực riêng biệt của trang tính

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các Phím tắt trong Excel

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)