Code chuyển số thành chữ trong excel


trong bài viết cách chuyển số thành chữ trong excel bằng macro, có thêm nhiều anh chị gửi tin nhắn trên facebook yêu cầu admin hướng dẫn thêm code chuyển số thành chữ trong excel bằng vba. sau đây, admin sẽ hướng dẫn chi tiết code chuyển số thành chữ dùng hàm vba trong excel như sau:

có 3 cách chuyển số thành chữ trong hàm vba Đổi số thành chữ là một công việc gần như gặp hằng ngày với các bạn làm ủy nhiệm chi ngân hàng, viết hóa đơn, thu chi tiền mặt, phiếu lương…nếu làm thủ công thì sẽ rất mất thời gian và dễ sai sót. dân tài chính sẽ hướng dẫn game thủ 3 cách để chuyển số sang chữ trong excel cực kì đơn giản, nhanh và chính xác:

cách 1: sử dụng hàm trực tiếp, không dùng vba hay add-ins. code chuyển số thành chữ trong excel

Bạn đang xem: Code chuyển số thành chữ trong excel

Đầu tiên
người chơi tải file có công thức sẵn này về: doi-so-thanh-chu.xlsx (size: 95kb) – google driver sau đó
người chơi nhập số cần đọc vào ô b2 như hình bên trên là xong. bạn có thể copy nguyên phần công thức đó vào bảng tính hiện tại của
người chơi sau đó link phần chữ qua là được.

cách 2: sử dụng vba để chuyển số thành chữ game thủ không phải là người rành về vba nên nghe có vẻ sợ nhưng đừng lo, sẽ rất đơn giản. bạn chỉ cần 4 bước sau để thêm đoạn mã vba đổi số thành chữ vào bảng tính của bạn: bước 1: mở bảng tính mà game thủ cần đánh vần các con số.

Xem thêm: Xuất bảng thống kê thép từ cad sang excel

bước 2: nhấn alt + f11 để mở cửa sổ trình soạn thảo visual basic. bước 3: nếu
người chơi đang mở nhiều tệp tin, hãy chọn bảng tính cần thiết bằng cách sử dụng danh sách các tệp ở bên trái của trình soạn thảo (tệp sẽ được đánh dấu màu xanh). bước 4: trong trình đơn chỉnh sửa hãy vào insert-> module . code chuyển số thành chữ trong excel bước 5: game thủ sẽ thấy cửa sổ có tên yourbook – module1. chọn tất cả mã trong khung bên dưới và dán nó vào cửa sổ này. code chuyển số thành chữ trong excel function unicodechar(unicharcode as string) as string on error goto loi dim str dim desstr as string dim i if mid(unicharcode, 1, 1) = “;” then unicharcode = mid(unicharcode, 2) end if if right(unicharcode, 1) = “;” then unicharcode = mid(unicharcode, 1, len(unicharcode) – 1) end if str = unicharcode str = split(str, “;”) for i = lbound(str) to ubound(str) desstr = desstr & chrw$(“&h” & str(i)) next unicodechar = desstr loi: exit function end function

function vnd(byval numcurrency as currency) as string static charvnd(9) as string, bangchu as string, i as integer dim sole, sodoi as integer, phanchan, ten as string dim donvitien as string, donvile as string dim nganty as integer, ty as integer, trieu as integer, ngan as integer dim dong as integer, tram as integer, muoi as integer, donvi as integer numcurrency = round(numcurrency, 0) donvitien = “;111;1ed3;6e;67” ‘ d?ng donvile = “;78;75” ‘ xu if numcurrency = 0 then vnd = unicodechar(“;4b;68;f4;6e;67;20” & donvitien) exit function end if if numcurrency > 0867 07 67 64# then ‘ s? l?n nh?t c?a lo?i currency vnd = unicodechar(“;4b;68;f4;6e;67;20;111;1ed5;69;20;111;1b0;1ee3;63;20;73” & _ “;1ed1;20;6c;1edb;6e;20;68;1a1;6e;20;39;32;32;2c;33;33;37” & _ “;2c;32;30;33;2c;36;38;35;2c;34;37;37”) exit function end if charvnd(1) = “;6d;1ed9;74” ‘ m?t charvnd(2) = “;68;61;69” ‘ hai charvnd(3) = “;62;61” ‘ ba charvnd(4) = “;62;1ed1;6e” ‘ b?n charvnd(5) = “;6e;103;6d” ‘ nam charvnd(6) = “;73;e1;75” ‘ s?u charvnd(7) = “;62;1ea3;79” ‘ b?y charvnd(8) = “;74;e1;6d” ‘ t?m charvnd(9) = “;63;68;ed;6e” ‘ ch?n sole = int((numcurrency – int(numcurrency)) * 100) ‘ 2 k? s? phanchan = trim$(str$(int(numcurrency))) phanchan = space(15 – len(phanchan)) + phanchan nganty = val(left(phanchan, 3)) ty = val(mid$(phanchan, 4, 3)) trieu = val(mid$(phanchan, 7, 3)) ngan = val(mid$(phanchan, 10, 3)) dong = val(mid$(phanchan, 13, 3)) if nganty = 0 and ty = 0 and trieu = 0 and ngan = 0 and dong = 0 then bangchu = “;6b;68;f4;6e;67;20” + donvitien + “;20” i = 5 else bangchu = “” i = 0 end if ‘—————————————————– ‘ b?t d?u d?i ‘—————————————————– while i <= 5 select case i case 0 sodoi = nganty ten = “;6e;67;e0;6e;20;74;1ef7” ‘ ng?n t? case 1 sodoi = ty ten = “;74;1ef7” ‘ t? case 2 sodoi = trieu ten = “;74;72;69;1ec7;75” ‘ tri?u case 3 sodoi = ngan ten = “;6e;67;e0;6e” ‘ ng?n case 4 sodoi = dong ten = donvitien ‘ d?ng case 5 sodoi = sole ten = donvile ‘ xu end select if sodoi <> 0 then tram = int(sodoi / 100) muoi = int((sodoi – tram * 100) / 10) donvi = (sodoi – tram * 100) – muoi * 10 if right(bangchu, 3) = “;20” then bangchu = left(bangchu, len(bangchu) – 3) end if bangchu = bangchu + iif(len(bangchu) = 0, “”, “;2c;20”) + _ iif(tram <> 0, trim(charvnd(tram)) + “;20;74;72;103;6d;20”, “”) if muoi = 0 and tram <> 0 and donvi <> 0 then bangchu = bangchu + “;6c;1ebb;20” else if muoi <> 0 then bangchu = bangchu + iif(muoi <> 0 and muoi <> 1, _ trim(charvnd(muoi)) + “;20;6d;1b0;1a1;69;20”, “;6d;1b0;1edd;69;20”) end if end if if muoi <> 0 and donvi = 5 then bangchu = bangchu + “;6c;103;6d;20” + ten + “;20” else if muoi > 1 and donvi = 1 then bangchu = bangchu + “;6d;1ed1;74;20” + ten + “;20” else bangchu = bangchu + iif(donvi <> 0, trim(charvnd(donvi)) + “;20” + ten, ten) + “;20” end if end if else bangchu = bangchu + iif(i = 4, donvitien + “”, “”) end if i = i + 1 wend if sole = 0 then bangchu = bangchu + iif(right(bangchu, 3) = “;20”, “”, “;20”) + “;63;68;1eb5;6e” end if bangchu = unicodechar(bangchu) ‘??i sang ti?ng vi?t unicode ‘ ??i ch? c?i d?u ti?n th?nh ch? hoa mid$(bangchu, 1, 1) = ucase$(mid$(bangchu, 1, 1)) vnd = bangchu end function

nếu bị lỗi font thì các game thủ tải file này về nhé, code đã có sẵn trong file: doisothanhchu.xlsm (size: 25kb)

bước 6: game thủ quay lại bảng tính vàsử dụng hàm vnd để đọc số. nhập =vnd(b2) vào ô nơi
người chơi cần lấy số được viết bằng từ. Ở đây b2 là địa chỉ của ô có số hoặc số.

code chuyển số thành chữ trong excel

lưu ý khi lưu bảng tính có vba
người chơi phải lưu với định dạng .xlsm thì mới lưu được nhé.

Xem thêm: Tổng hợp các thủ thuật về Excel hay nhất mọi thời đại

cách 3: sử dụng add-ins acchelper để đọc số accounting helper là một add-ins đọc số đa năng vô cùng mạnh mẽ dành cho excel: – cung cấp các hàm đọc số thành chữ bằng tiếng anh, việt bởi các loại font chữ tcvn3 (abc), vni, unicode. các hàm: vnd(), usd(), num2str(). – cung cấp hàm chuyển đổi font chữ từ tcvn3, vni sang unicode. hàm tounc().

người chơi tải add-ins về tại đây (size: 95kb), tiến hành giải nén và làm theo hướng dẫn trong file huongdan.txt nhé. hoặc xem hướng dẫn cài đặt chi tiết tại đây

vậy là bạn đã có 3 cách chuyển số thành chữ trên excel 365 rồi nhé,
người chơi cũng có thể áp dụng tương tự trên excel 2003, 2007, 2013, 2016, 2019, 2010, 2013 đều được. nếu bạn gặp khó khăn trong lúc thực hiện có thể để lại lời nhắn bên dưới mình sẽ hỗ trợ.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel