Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đến tháng 6 năm 1976, Caritas Việt Nam được lệnh nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải giải thể.

By June 1976, Caritas Việt Nam was ordered to dissolve by the government of Vietnam.

WikiMatrix

Năm 2011: Tim được nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

2011: Medal of Labor Order – awarded to Tim by the President of the Socialist Republic of Vietnam himself.

WikiMatrix

Sau khi Việt Nam tái thống nhất, họ tham dự với tư cách Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1982 trở đi.

Then after the reunification of Vietnam, they have competed under the Socialist Republic of Vietnam from 1982 onwards.

WikiMatrix

Sau năm 1975, Phật giáo Hòa Hảo không được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận là một tôn giáo chính thức.

After 1975, the Hoa Hao sect was not recognized as an official religion by the Socialist Republic of Vietnam.

hrw.org

Trường Đại học Việt Đức được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và bang Hessen, Đức.

The Vietnamese German University is founded on the cooperation between the Socialist Republic of Vietnam and the German Federal State of Hesse.

WikiMatrix

Báo chí nhà nước đưa tin rằng Trần Thị Nga đã “truy cập mạng Internet đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

State media said that Tran Thi Nga “accessed the Internet to post a number of video clips and articles to propagandize against the Socialist Republic of Vietnam.”

hrw.org

Cuối thập niên 1990, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét thấy cần đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nên đã sửa đổi các tiêu chuẩn danh hiệu vào năm 1999.

In the late 1990s, the Socialist Republic of Vietnam deems necessary renewal of the emulation, should have modified the standard title in 1999.

WikiMatrix

Quân kỳ của Quân đội nhân dân Việt Nam là lá quốc kỳ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thêm dòng chữ “Quyết thắng” màu vàng ở phía trên bên trái.

The military flag of the PAVN is the flag of the Socialist Republic of Vietnam, with the words Quyết thắng (Determination to win) added in yellow at the top left.

WikiMatrix

“Chúng tôi tin rằng thủ phạm có thể có động cơ chính trị và trong một chừng mực nào đó, có liên quan đến chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Kurtz continued that “we believe that the perpetrators may have political motivations and may have some allegiance to the government of the Socialist Republic of Vietnam

hrw.org

Tiến sĩ Vũ bị bắt ngày 5 tháng Mười một năm 2010, và bị khởi tố theo Điều 88 của bộ luật hình sự về tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Vu was arrested on November 5, 2010, and is being prosecuted under article 88 of the penal code for “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam.”

hrw.org

Chính quyền Việt Nam thường vận dụng Điều 88 bộ luật hình sự, “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” để tùy tiện bỏ tù những người viết blog, các nhà phê bình và vận động.

The Vietnamese government often uses article 88 of the penal code, “conducting propaganda against the Socialist Republic of Vietnam,” to imprison bloggers, critics, and activists arbitrarily.

hrw.org

* Cha Nguyễn Văn Lý, 65 tuổi, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế xử ngày 30 tháng Ba năm 2007 về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 bộ luật hình sự.

· Father Nguyen Van Ly, 65, who was sentenced on March 30, 2007, by the People’s Court of Thua Thien – Hue for “conducting propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” according to article 88 of the penal code.

hrw.org

Cha Nguyễn Văn Lý, 68 tuổi, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế xử ngày 30 tháng Ba năm 2007 về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 bộ luật hình sự.

Father Nguyen Van Ly, 68, who was sentenced on March 30, 2007, by the People’s Court of Thua Thien – Hue for “conducting propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” according to article 88 of the penal code.

hrw.org

Xem thêm: Spirometry là gì

Chính quyền buộc tội anh “liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác.”

The authorities accuse him of “continuously publishing information with fabricated and distorted contents that aim to oppose the Socialist Republic of Vietnam; most of these contents were taken from other reactionary websites.”

hrw.org

Vào ngày mùng 6 tháng Mười Một, Bộ Công an tuyên bố bắt Cù Huy Hà Vũ vì lý do vi phạm điều 88 của bộ luật hình sự, tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

On November 6, the Public Security Ministry announced that it had charged Cu Huy Ha Vu with disseminating “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” in violation of article 88 of the penal code.

hrw.org

Cơ quan ngoại giao ở nước ngoài đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tiền thân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là văn phòng đại diện tại Pari, trong thời gian đàm phán tại Hội nghị Fontainebleau 1946.

The first overseas presence of the Democratic Republic of Vietnam (the antecedent to the Socialist Republic of Vietnam) was a representative office in Paris, approximately during the period of the Fontainebleau Conference in 1946–1947.

WikiMatrix

Ngày 25 tháng Mười, trong vụ án gần đây nhất, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xử sinh viên Phan Kim Khánh, blogger 24 tuổi, tới sáu năm tù giam về tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

On October 25, in the most recent sentencing, the People’s Court of Thai Nguyen sentenced 24-year-old student blogger Phan Kim Khanh to six years in prison for “conducting propaganda against the State of the Socialist Republic of Vietnam.”

hrw.org

Được thành lập theo quyết định số 142/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 7 năm 2003 trên cơ sở nâng cấp khu bảo tồn thiên nhiên Đất Mũi (thành lập theo quyết định số 194/CT, ngày 9 tháng 8 năm 1986).

The park was established by Decision 142/2003/QĐ-TTg of the Prime Minister of Vietnam on July 14, 2003 on the basis of the natural preservation zone of Đất Mũi, a zone founded by Decision 194/CT, dated August 9, 1986.

WikiMatrix

Ông cũng là người viết lời tựa cho cuốn sách Đường Hy Vọng (lần xuất bản đầu tiên), cuốn sách tổng hợp những bức thư của Đức Hồng y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận trong 13 năm Ngài bị giam bởi Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam.

He also wrote the foreword to the first edition of The Road of Hope, a book compiling the messages of François-Xavier Cardinal Nguyễn Văn Thuận during his 13-year imprisonment by the Socialist Republic of Vietnam.

WikiMatrix

Con gái và con trai của ông Huỳnh Ngọc Tuấn là Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu cũng bị phạt mỗi người 85 triệu đồng (xấp xỉ 4.250 đô la Mỹ) vì sử dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Huynh Ngoc Tuan’s daughter Huynh Thuc Vy and his son Huynh Trong Hieu were each fined 85,000.000VND (approximately US $4,250) for using information technology to conduct propaganda against the Social Republic of Vietnam.

hrw.org

Nghị quyết Đại hội đồng quyết định cho phiên họp thứ 30 và 31 không ghi lại quyết định cho phép quan sát viên, nhưng Nghị quyết 31/21 ngày 26 tháng 11 năm 1976 đề cập đến “Nhà nước quan sát viên thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc”.

The UN General Assembly resolutions and decisions for the 30th and 31st sessions do not record the decision to grant observer status, but Resolution 31/21 of 26 November 1976 does refer to the “Permanent Observer of the Socialist Republic of Viet Nam to the United Nations”.

WikiMatrix

Ngày 29 tháng Sáu năm 2017, công an bắt Trần Hoàng Phúc ở Hà Nội vì hành vi lưu trữ và đăng tải các tài liệu họ cho là “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và cáo buộc anh theo điều 88 của bộ luật hình sự.

On June 29, 2017, the police arrested Tran in Hanoi for storing and posting documents they said “propagandize against the State of the Socialist Republic of Vietnam” and charged him under article 88 of the penal code.

hrw.org

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã cùng ông Sương và hơn một triệu người dân sống tại lưu vực tham dự lễ khánh thành dự án quan trọng này.

Suong was joined by more than a million local residents as well as the State President of Vietnam Truong Tan Sang, and Ho Chi Minh City Mayor Le Hoang Quan, in commemorating this milestone.

worldbank.org

Trong đó bao gồm “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (điều 109); “Phá hoại chính sách đoàn kết” (điều 116), “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (điều 117), và “Phá rối an ninh” (điều 118).

These include “Carrying out activities aimed at overthrowing the people’s administration” (article 109), “Undermining the unity policy” (article 116), “Making, storing, disseminating or propagandizing information, materials and products that aim to oppose the State of the Socialist Republic of Vietnam” (article 117), and “Disrupting security” (article 118).

hrw.org

* Cấm “sử dụng không gian mạng” để “soạn thảo, đăng tải, tán phát thông tin” “có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hay “xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc” (Điều 8 và Điều 15);

* Prohibiting “the use of cyberspace” to “prepare, post, and spread information” that “has the content of propaganda opposing the State of the Socialist Republic of Vietnam,” or “offends the nation, the national flag, the national emblem, the national anthem, great people, leaders, notable people, and national heroes” (Articles 8 and 15);

hrw.org

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp