excel cho microsoft 365 excel cho microsoft 365 dành cho máy mac excel cho web excel 2019 excel 2016 excel 2019 for mac excel 2013 excel 2010 excel 2007 excel 2016 for mac excel for mac 2011 excel starter 2010 thêm… Ít hơn

bài viết này biểu đạt cú pháp công thức và cách dùng hàm counta trong microsoft excel.

Bạn đang xem: COUNTA (Hàm COUNTA)

mô tả

hàm counta đếm số ô không trống trong một phạm vi.

cú pháp

counta(value1, [value2], …)

cú pháp hàm counta có các đối số sau đây:

  • value1    bắt buộc. Đối số đầu tiên đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm.

  • value2, …    tùy chọn. các đối số bổ sung đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm, tối đa 255 đối số.

    Xem thêm: Hàm lấy giá trị của ô trong Excel, hàm INDIRECT

chú thích

  • hàm counta đếm các ô chứa bất kỳ kiểu thông tin nào, gồm cả giá trị lỗi và văn bản trống (“”). ví dụ, nếu phạm vi chứa một công thức trả về chuỗi trống, thì hàm counta sẽ đếm giá trị đó. hàm counta không đếm các ô trống.

  • nếu bạn không cần đếm các giá trị lô-gic, văn bản hay giá trị lỗi (nói cách khác, nếu bạn chỉ muốn đếm các ô chứa số), hãy dùng hàm count.

  • nếu bạn chỉ muốn đếm các ô đáp ứng một số tiêu chí, hãy dùng hàm countif hoặc hàm countifs.

ví dụ

sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô a1 của một bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn f2 và sau đó nhấn enter. nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

dữ liệu

39790

19

22,24

true

#div/0!

Xem thêm: Cách copy bảng từ word sang excel đơn giản

công thức

mô tả

kết quả

=counta(a2:a7)

Đếm số ô không trống trong các ô từ a2 tới a7.

5