7 cách nói ‘đãng trí’ trong tiếng Anh

Ngoài cách nói: “I forget it”, chúng ta còn có những cách nào để diễn tả: “Mình đã quên rồi”?

1. I lose my train of thought

Khi sự đãng trí của bạn xảy tới giật mình, bạn đang làm hoặc đang nói nhưng đùng một cái quên mất .

Ví dụ :
What am I saying ? I lose my train of thought .
Tôi đang nói gì thế nhỉ ? Tôi quên mất rồi .

2. It slipped my mind

Tương tự “ forget something ”, nghĩa là quên gì đó .
Ví dụ :
I can’t believe that I forgot my brother’s birthday. It completely slipped my mind .
Tôi không hề tin được là tôi quên sinh nhật của em trai tôi. Tôi trọn vẹn không nhớ gì .

3. It’s on the tip of my tongue

Bạn biết một điều nào đó, nhưng tại lúc đó bạn không hề nhớ ra nó ngay lập tức .
Ví dụ :
Wait, I know this tuy nhiên, it’s on the tip of my tongue, this tuy nhiên is …
Đợi đã, tôi biết bài hát này, tôi biết nó mà, bài hát này là …

4. It doesn’t ring a bell

Không gợi nhớ chút nào cả, không có ấn tượng gì .
Ví dụ :
– Son, do you know where my blue vase is ?
Con trai, con biết lọ hoa màu xanh của mẹ ở đâu không ?

– No mom, it doesn’t ring a bell.

Không mẹ ạ, con không có ấn tượng gì về nó cả .

5. It goes in one ear and out the other

Khi bạn nghe người khác nói mà không quan tâm, không nhớ được gì. Tiếng Việt có câu tương tự như là “ nước đổ lá khoai ” .
Ví dụ :
Anne did told me her brother’s name, but it went in one ear and out the other .
Anne đã nói cho tôi tên của anh trai cô ấy, nhưng tôi quên mất rồi .
Chú ý : Đây không phải là cách nói sang chảnh nên cần quan tâm ngữ cảnh khi dùng .

6. Can you refresh my memory?

Có nghĩa là : “ Bạn hoàn toàn có thể nhắc cho tôi nhớ được không ? ”. Khi bạn quên mất điều gì đó mà cần ai gợi nhớ lại giúp mình, bạn hãy dùng câu này .
Ví dụ :
– Do you remember Sally ?
Cậu có nhớ Sally không ?
– No, I don’t ! Can you refresh my memory ?
Không, cậu nhắc lại cho tớ được không ?
Chú ý : bạn cần cẩn trọng khi dùng : “ Let me fresh your memory ” – “ Hãy để tôi nhắc cho mà nhớ ”. Nó thường mang nghĩa xấu đi .
Ví dụ :
You don’t remember me ? Let me refresh your memory. You stole my phone !
Anh không nhớ tôi à ? Để tôi nhắc cho mà nhớ. Anh lấy cắp điện thoại thông minh của tôi .

7. I had a senior moment

Đây là một cách nói vui nhộn về việc bạn không hề nhớ điều gì đó hoàn toàn có thể do tuổi của bạn nhiều hơn .
Ví dụ :

I had a senior moment. I can’t remember where I put my car key.

Xem thêm: Nhậu là gì

Tôi già mất rồi. Tôi không hề nhớ nổi rằng đã để chìa khoá xe ở đâu .
Theo Englishteachermelanie
Thuần Thanh chỉnh sửa và biên tập

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp