Khái Niệm Dhtml Là Gì ? Html Tĩnh Là Gì? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

DHTML LÀ GÌ?DHTML là mở rộng của HTML làm tăng hiệu ứng trình bày văn bản. Nó làm cho trang Web sinh động hơn, ví dụ một đoạn text có thể thay đổi kích cỡ, màu sắc hoặc những hình ảnh di chuyển từ vị trí này qua vị trí khác trên Web page, phản hồi lại tác động của người dùng.DHTML kết hợp nhiều đặc tính của các trình duyệt, kết hợp giữa CSS và script để người lập trình khắc phục layout không linh động và sự giới hạn về tính tương tác trong HTMLDHTML cung cấp người lập trình khả năng lập trình truy xuất đến DOM (Document Object Model) cho trang HTML. Điều khiển DOM bằng script cho phép chúng ta truy xuất bất cứ đối tựơng nào trên trang, chỉnh sửa nội dung, vị trí, thuộc tính CSS và thêm các thuộc tính mở rộng.DHTML là client-side scripting. Nó cho phép một trang Web được thay đổi sau khi trang Web này được load bằng browser mà không gửi yêu cầu cho Web Server để thực hiện update.Trong FrontPage, bạn có thể sử dụng thanh công cụ DHTML Effects để làm tăng cường hiệu ứng cho các element mà không cần lập trình.

Đang xem : Dhtml là gì

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂNMột vài năm trước khi Microsoft giới thịêu Internet Explorer 4 lần đầu tiên đã làm thay đổi hướng phát triển Web client-side. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, được đính kèm với các version của Window và được giới thiệu như một kỹ thuật mới gọi là DHTML. Nhưng do sự khó khăn của các trình duyệt lúc bấy giờ, thập niên 90, sự phản đối của người dùng tăng lên, sự triển khai DOM và CSS không phù hợp giữa các browsers làm cho DHTML không thể phát triển. DHTML được giới thiệu trở lại vào năm 1997 cùng với sự phát triển của các Browsers thế hệ 4x.DHTML là yếu tố chính cho việc phát triển Internet Explorer, Netscape cũng phát triển DHTML sau đó, và triển khai một phiên bản DHTML không mấy thành công, NN4. NN6 đã thay đổi nhiều hơn, và bây giờ Netscape hỗ trợ cho DOM Level 1, dù NN6 đã thực hiện điều này trước đây.DHTML được Microsoft và Netscape xem là cách mới hiệu quả để làm cho trang web tương tác hơn. Cả Microsoft và Netscape chia sẻ cùng khái niệm nhưng họ đã thực hiện khái niệm này khác nhau. Netscape cung cấp tag kết hợp chặt chẽ với Javascript và Style Sheet trong điều khiển xác định vị trí, trong khi đó Microsoft sử dụng Active X và CSS Style Sheet kết hợp chặt chẽ ngôn ngữ scripting như Jscript (phiên bản JavaScript của Microsoft) hay VBScript để điều khiển xác định vị trí.Microsoft đưa các đặc tính DHTML vào phiên bản Internet Explorer 4.0. Các đặc tính khoá trong DHTML của Microsoft là: Cascading Style Sheets, Document Object Model (DOM), và Data Binding. Microsoft Internet Explorer 5 cung cấp một đặc tính dễ sử dụng cho phép người thiết kế web và người phát triển cải thiện to lớn giao diện và thể hiện trang web. Sử dụng sức mạnh thuộc tính động, có thể khai báo giá trị property không chỉ như hằng số mà còn là những công thức (formula). Formula sử dụng trong property dynamic có thể tham chiếu giá trị property từ các element khác.DHTML của Netscape, các layer có thể trong suốt hoặc không trong suốt, một layer có thể được đặt trên hay dưới layer khác. Netscape cũng cung cấp “Dynamic Fonts”, người sử dụng có thể gửi font với document và người xem có thể thấy những font này trên web page khi họ không cài đặt font này trên máy. Nếu muốn thiết kế web page bằng Nescape, người dùng phải có Navigator 4.0 trên máy.

CẤU TRÚC CỦA DHTMLDHTML có 4 phần:• Document Object Model (DOM)• Scripts• Cascading Style Sheets (CSS)• XHTML1. DOMDOM cho phép bạn truy xuất đến bất cứ phần nào trang web của bạn để thay đổi nó bằng DHTML. Mỗi phần của một trang Web được chỉ ra bởi DOM và sử dụng tên quy định nhất quán của nó bạn có thể truy xuất chúng và thay đổi thuộc tính. DOM chỉ ra element có thể bắt được những thay đổi được gọi là event, giống như di chuyển chuột qua một element (onmouseover), loading một trang (onload), submitting một form (onsubmit), click trên một form input field (onfocus)…

2. ScriptsScripts đựơc viết bằng JavaScrip hay VBScript là 2 ngôn từ script phổ cập được sử dụng để kích hoạt DHTML. Bạn sử dụng một ngôn từ script để tinh chỉnh và điều khiển đối tượng người tiêu dùng đưa ra trong DOM. 3. CSSCSS được sử dụng trong DHTML để tinh chỉnh và điều khiển giao diện và trực quan của Web page. Style sheets định nghĩa màu, font của text, màu background, hình ảnh, và việc sắp xếp những objects trên trang. Sử dụng script va ’ DOM, bạn hoàn toàn có thể biến hóa style của rất nhiều element ( như color, position, hay size ), bạn hoàn toàn có thể thực hịên với phần nhiều bất kể vận tốc băng thông và processor nào. 4. XHTMLXHTML hay HTML 4. x được sử dụng để tạo trang và tạo những element cho CSS và DOM thao tác. Không có gì đặc biệt quan trọng về XHTML cho DHTML – nhưng cần có XHTML hài hòa và hợp lý.

Xem thêm: i believe i can fly nghĩa là gì

ĐẶC TÍNH CỦA DHTMLCó 4 đặc tính chính của DHTML:• Thay đổi tag và property• Real-time positioning• Dynamic fonts (Netscape Communicator)• Data binding (Internet Explorer)1. Thay đổi tag và propertyĐây là một đặc tính phổ biến nhất của DHTML. Nó cho phép bạn thay đổi đặc tính của một HTML tag phụ thuộc vào một event bên ngoài của browser (như click chuột, time, hay date…). Bạn có thể sử dụng điều này để preload thông tin lên một trang web, và không hiện nó trừ khi người xem click vào một đường link chỉ định.2. Real-time positioningObjects, images, và text di chuyển quanh Web page cho phép bạn chơi những game tương tác với người xem hay làm cho màn hình sống động hơn.3. Dynamic fontsĐây là đặc tính chỉ có trong Netscape. Netscape phát triển điều này để giải quyết vấn đề người thiết kế không biết font nào sẽ được thể hiện trên system của người xem. Với Dynamics font, font được mã hoá và được hướng dẫn cùng Web page để Web page luôn luôn thể hiện đúng như người thiết kế dự tính.

Xem thêm : thị trường đắk lắk 4. Data bindingĐây là đặc tính riêng của IE. Microsoft tăng trưởng Data binding để cho phép người dùng truy xuất thuận tiện đến databases từ Web site. Nó tương tự như như việc sử dụng CGI để truy xuất database, nhưng dùng một ActiveX control để chạy. Đặc tính này rất lợi thế nhưng khó sử dụng cho người viết mới biết DHTML.

VÍ DỤVí dụ: Đặc trưng của một trang web sử dụng DHTML được cấu thành như sau:DHTML example

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp