Dùng AutoSum để tính tổng các số trong Excel

nếu cần tính tổng các số trên một cột hoặc một hàng, excel toán cho game thủ. chọn một ô bên cạnh các số
người chơi muốn tính tổng, bấm autosum trên tab trang đầu, nhấn enter, và bạn đã hoàn tất.

dùng autosum để tính tổng các số

Bạn đang xem: Dùng AutoSum để tính tổng các số trong Excel

khi bạn bấm tự tính tổng, excel tự động nhập công thức (dùng hàm sum) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng một trong ngân sách giải trí này, hãy chọn ô b7, ô ngay dưới cột số. rồi bấm tự động tính tổng. công thức xuất hiện trong ô b7 và excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

dùng autosum để tính tổng các số

nhấn enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô b7. game thủ cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ excel.

dùng autosum để tính tổng các số

lưu ý: 

 • Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

 • tự tính toán tự động tính toán nằm ở hai vị trí: tự tính > tự tính > và công thức > tự tínhum.

  Xem thêm: Cách thiết lập thông báo hợp đồng sắp hết hạn trên Excel

 • khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô b7 sang ô c7, công thức trong ô b7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong c3:c6.

 • bạn cũng có thể dùng autosum cùng lúc trên nhiều ô. ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô b7 và c7, bấm autosumvà tính tổng cả hai cột cùng một lúc.

 • bạn cũng có thể tính tổng các số bằng cách tạo công thức đơn giản.

nếu cần tính tổng các số trên một cột hoặc một hàng, excel toán cho
người chơi. chọn một ô bên cạnh các số bạn muốn tính tổng, bấm autosum trên tab trang đầu, nhấn enter, và
người chơi đã hoàn tất.

dùng autosum để tính tổng các số

khi bạn bấm tự tính tổng, excel tự động nhập công thức (dùng hàm sum) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng một trong ngân sách giải trí này, hãy chọn ô b7, ô ngay dưới cột số. rồi bấm tự động tính tổng. công thức xuất hiện trong ô b7 và excel làm nổi bật các ô mà game thủ đang tính tổng.

dùng autosum để tính tổng các số

nhấn enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô b7. game thủ cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ excel.

dùng autosum để tính tổng các số

lưu ý: 

 • Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

 • tự tính toán tự động tính toán nằm ở hai vị trí: tự tính > tự tính > và công thức > tự tínhum.

 • khi tạo công thức,
  người chơi có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô b7 sang ô c7, công thức trong ô b7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong c3:c6.

 • bạn cũng có thể dùng autosum cùng lúc trên nhiều ô. ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô b7 và c7, bấm autosumvà tính tổng cả hai cột cùng một lúc.

  Xem thêm: Hướng dẫn bôi đen trong excel – thoidaiso886

 • bạn cũng có thể tính tổng các số bằng cách tạo công thức đơn giản.

trên máy tính bảng chạy android hoặc điện thoại android

 1. trong một trang tính, hãy gõ nhẹ vào ô trống đầu tiên sau khi phạm vi ô có số, hoặc gõ nhẹ và kéo để chọn phạm vi ô mà
  người chơi muốn tính toán.

  dùng autosum để tính tổng các số

 2. nhẹ vào tự Động tínhum.

  dùng autosum để tính tổng các số

 3. gõ nhẹ vào tính tổng.

  dùng autosum để tính tổng các số

 4. gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  dùng autosum để tính tổng các số

  xong rồi!

  dùng autosum để tính tổng các số

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel