Dùng các hàm dựng sẵn Excel để tìm dữ liệu trong một bảng hoặc phạm vi ô

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tóm tắt

Từng bước bài viết này mô tả cách để tìm dữ liệu trong bảng (hoặc phạm vi ô) bằng cách dùng hàm dựng sẵn khác nhau trong Microsoft Excel. Bạn có thể sử dụng công thức khác nhau để có kết quả tương tự.

Bạn đang xem: Dùng các hàm dựng sẵn Excel để tìm dữ liệu trong một bảng hoặc phạm vi ô

Tạo trang tính mẫu

Bài viết này dùng một trang tính mẫu để minh họa Excel hàm dựng sẵn. Cân nhắc ví dụ về tham chiếu tên từ cột A và trả về tuổi của người đó từ cột C. Để tạo trang tính này, hãy nhập dữ liệu sau đây vào một trang tính Excel trống.

Bạn sẽ nhập giá trị mà bạn muốn tìm vào ô E2. Bạn có thể nhập công thức trong bất kỳ ô trống trong cùng một trang tính.

A

B

C

D

E

1

Tên

Phòng

Tuổi thọ

Tìm giá trị

2

Henry

501

28

Mary

3

Stan

201

19

Xem thêm: Làm tròn số trong Excel – Hàm Round trong Excel

4

Mary

101

22

5

Larry

301

29

Thuật ngữ định nghĩa

Bài viết này sử dụng các điều kiện sau đây để mô tả các hàm dựng sẵn Excel:

Thuật ngữ

Định nghĩa

Ví dụ

Bảng mảng

Tra cứu toàn bộ bảng

A2:C5

Lookup_Value

Giá trị được tìm thấy trong cột đầu tiên của Table_Array.

E2

Mảng tìm kiếm
– hoặc –
Lookup_Vector

Phạm vi ô có chứa giá trị tra cứu có thể xảy ra.

A2: A5

Col_Index_Num

Số cột trong Table_Array giá trị khớp sẽ được trả về cho.

3 (thứ ba cột trong Table_Array)

Result_Array
– hoặc –
Result_Vector

Phạm vi chỉ chứa một hàng hay một cột. Nó phải có cùng kích thước như mảng tìm kiếm hoặc Lookup_Vector.

C2:C5

Range_Lookup

Một giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE). Nếu đối số này là TRUE hoặc được bỏ qua, thì hàm sẽ trả về kết quả khớp tương đối. Nếu FALSE, nó sẽ tìm kết quả khớp chính xác.

FALSE

Top_cell

Đây là tham chiếu mà bạn muốn dựa vào giá trị bù trừ. Top_Cell phải tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô liền kề. Nếu không, hàm OFFSET trả về #VALUE! .

Offset_Col

Đây là số cột, bên trái hoặc bên phải, mà bạn muốn góc trên bên trái của kết quả để tham chiếu ô. Ví dụ, “5” làm đối số Offset_Col xác định ô trên cùng bên trái trong tham chiếu là năm cột ở bên phải của tham chiếu. Offset_Col có thể là tích cực (có nghĩa là ở bên phải của tham chiếu bắt đầu) hoặc âm (nghĩa là ở bên trái của tham chiếu bắt đầu).

Hàm

LOOKUP()

Hàm LOOKUP tìm một giá trị trong một hàng hay cột và khớp với nó với một giá trị trong cùng một vị trí trong một cột hoặc hàng khác nhau.

Sau đây là một ví dụ về cú pháp công thức tra cứu:

   =LOOKUP(Lookup_Value,Lookup_Vector,Result_Vector)

Công thức sau tìm tuổi thọ của Mary trong trang tính mẫu:

Xem thêm: Cách thêm hàng, xóa hàng trong Excel

   =LOOKUP(E2,A2:A5,C2:C5)

Công thức sử dụng giá trị “Mary” trong ô E2 và tìm thấy “Mary” trong véc-tơ tra cứu (cột A). Công thức rồi khớp với giá trị trong cùng hàng trong kết quả vector (cột C). Vì “Mary” trong hàng 4, hàm LOOKUP trả về giá trị từ hàng 4 trong cột C (22).

Ghi chú: Hàm LOOKUP yêu cầu là bảng được sắp xếp.

Để biết thêm thông tin về hàm tra cứu , hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức của Microsoft:
 

Làm thế nào để dùng hàm tra cứu trong Excel

VLOOKUP()

Hàm VLOOKUP hoặc dọc tra cứu được sử dụng khi dữ liệu được liệt kê trong cột. Hàm này tìm kiếm một giá trị trong cột ngoài cùng bên trái và khớp với nó với dữ liệu trong một cột đã chỉ định trong cùng hàng. Bạn có thể sử dụng VLOOKUP để tìm dữ liệu trong một bảng được sắp xếp hoặc không được sắp xếp. Ví dụ sau đây dùng bảng với dữ liệu không được sắp xếp.

Sau đây là một ví dụ về cú pháp công thức VLOOKUP :

    =VLOOKUP(Lookup_Value,Table_Array,Col_Index_Num,Range_Lookup)

Công thức sau tìm tuổi thọ của Mary trong trang tính mẫu:

   =VLOOKUP(E2,A2:C5,3,FALSE)

Công thức sử dụng giá trị “Mary” trong ô E2 và tìm thấy “Mary” trong cột ngoài cùng bên trái (cột A). Công thức rồi khớp với giá trị trong cùng hàng trong Column_Index. Ví dụ này sử dụng “3” làm Column_Index (cột C). Vì “Mary” trong hàng 4, VLOOKUP trả về giá trị từ hàng 4 trong cột C (22).

Để biết thêm thông tin về hàm VLOOKUP , bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức của Microsoft:
 

Làm thế nào để sử dụng hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP để tìm giá trị khớp chính xác

INDEX() và MATCH()

Bạn có thể dùng các hàm INDEX và MATCH cùng nhau để có kết quả tương tự như sử dụng tra cứu hoặc VLOOKUP.

Sau đây là một ví dụ về cú pháp kết hợp hàm INDEXMATCH để tạo ra kết quả tương tự như tra cứuVLOOKUP trong ví dụ trước đó:

    =INDEX(Table_Array,Match(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Col_Index_Num)

Công thức sau tìm tuổi thọ của Mary trong trang tính mẫu:

=INDEX(A2:C5,MATCH(E2,A2:A5,0),3)

Công thức sử dụng giá trị “Mary” trong ô E2 và tìm thấy “Mary” trong cột A. Nó rồi khớp với giá trị trong cùng hàng trong cột C. Vì “Mary” trong hàng 4, công thức trả về giá trị từ hàng 4 trong cột C (22).

LƯU Ý: Nếu không có các ô trong mảng tìm kiếm khớp với Lookup_Value (“Mary”), công thức này sẽ trả về #N/A.
Để biết thêm thông tin về hàm INDEX , bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức của Microsoft:

Cách dùng hàm INDEX để tìm dữ liệu trong bảng

OFFSET() và MATCH()

Bạn có thể dùng các hàm OFFSETMATCH cùng nhau để tạo ra kết quả tương tự như các hàm trong ví dụ trước.

Sau đây là một ví dụ về cú pháp kết hợp hàm OFFSET và MATCH để tạo ra kết quả giống như VLOOKUPtra cứu :

   =OFFSET(top_cell,Match(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Offset_Col)

Công thức này sẽ tìm tuổi thọ của Mary trong trang tính mẫu:

   =OFFSET(A1,MATCH(E2,A2:A5,0),2)

Công thức sử dụng giá trị “Mary” trong ô E2 và tìm thấy “Mary” trong cột A. Công thức rồi khớp với giá trị trong cùng hàng nhưng hai cột bên phải (cột C). Vì “Mary” trong cột A, công thức trả về giá trị trong hàng 4 trong cột C (22).

Để biết thêm thông tin về hàm giá trị bù trừ , bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức của Microsoft:
 

Làm thế nào để sử dụng hàm OFFSET

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel