evolution tiếng Anh là gì?

evolution tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng evolution trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ evolution tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm evolution tiếng Anh
evolution
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ evolution

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: evolution tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

evolution tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ evolution trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ evolution tiếng Anh nghĩa là gì.

evolution /,i:və’lu:ʃn/

* danh từ
– sự tiến triển (tình hình…)
– sự tiến hoá, sự phát triển
=Theory of Evolution+ thuyết tiến hoá
– sự mở ra, sự nở ra (nụ…)
– sự phát ra (sức nóng, hơi…)
– sự quay lượn (khi nhảy múa…)
– (toán học) sự khai căn
– (quân sự) sự thay đổi thế trận

evolution
– sự tiến hoá, sự phát triểnm sự khai (căn)

Thuật ngữ liên quan tới evolution

Tóm lại nội dung ý nghĩa của evolution trong tiếng Anh

evolution có nghĩa là: evolution /,i:və’lu:ʃn/* danh từ- sự tiến triển (tình hình…)- sự tiến hoá, sự phát triển=Theory of Evolution+ thuyết tiến hoá- sự mở ra, sự nở ra (nụ…)- sự phát ra (sức nóng, hơi…)- sự quay lượn (khi nhảy múa…)- (toán học) sự khai căn- (quân sự) sự thay đổi thế trậnevolution- sự tiến hoá, sự phát triểnm sự khai (căn)

Đây là cách dùng evolution tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ evolution tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

evolution / tiếng Anh là gì?
i:və’lu:ʃn/* danh từ- sự tiến triển (tình hình…)- sự tiến hoá tiếng Anh là gì?
sự phát triển=Theory of Evolution+ thuyết tiến hoá- sự mở ra tiếng Anh là gì?
sự nở ra (nụ…)- sự phát ra (sức nóng tiếng Anh là gì?
hơi…)- sự quay lượn (khi nhảy múa…)- (toán học) sự khai căn- (quân sự) sự thay đổi thế trậnevolution- sự tiến hoá tiếng Anh là gì?
sự phát triểnm sự khai (căn)

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp