Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

ví dụ
người chơi có một cột dữ liệu trong đó có các ô chứa dạng số và dạng kí tự và game thủ muốn tách nó như hình dưới

excel : dùng hàm để tách số và dạng text ra khỏi một ô

Bạn đang xem: Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

Để làm được việc này game thủ cần tạo ra một hàm cách thức như sau .

mở file excel có chứa nội dung
người chơi cần tách , bấm tổ hợp phím alt+f11 để mở cửa số microsoft visual basic .

bấm insert > module và game thủ sao chép nội dung bên dưới

public function splittext(pworkrng as range, pisnumber as boolean) as string

Xem thêm: Mẫu phiếu lương nhân viên bằng Excel (Thẻ lương đẹp) 10/2021

dim xlen as long

dim xstr as string

xlen = vba.len(pworkrng.value)

for i = 1 to xlen

    xstr = vba.mid(pworkrng.value, i, 1)

    if ((vba.isnumeric(xstr) and pisnumber) or (not (vba.isnumeric(xstr)) and not (pisnumber))) then

        splittext = splittext + xstr

    end if

next

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel

end function

quay trở lại excel .

nếu muốn lấy những kí tự không phải ở dạng số
người chơi gõ hàm công thức như sau

=splittext(a2,false)

nếu muốn lấy số thì theo công thức

=splittext(a2,true)

excel : dùng hàm để tách số và dạng text ra khỏi một ô

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel