Follow Fatigue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Follow Fatigue là gì?

Follow Fatigue là Thực hiện theo mệt mỏi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Follow Fatigue – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thực hiện theo sự căng thẳng mệt mỏi tương quan đến sự suy giảm trong sự tham gia của tiếp thị quảng cáo xã hội xảy ra trải qua những công dụng như Facebook “ Thích ”, Google + 1 và Twitter sau và tweet lại xảy ra như thể tác dụng của việc ngày càng tăng sự cạnh tranh đối đầu giữa những người đang tìm cách được theo sau. tác dụng này trong kích thích quá và thiếu phản hồi từ người theo tiềm năng .

Giải thích ý nghĩa

Có một sự hiện diện phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một phần ngày càng phổ biến của chiến lược tiếp thị của công ty. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều công ty đang yêu cầu người tiêu dùng rằng “kết nối” với họ đã tạo ra một cảm giác mệt mỏi trong người tiêu dùng đó, vào năm 2011, góp phần vào sự suy giảm sự phát triển của tương tác trên hầu hết các kênh truyền thông xã hội. Thực hiện theo sự mệt mỏi có thể xảy ra như là kết quả của một cuộc chạy đua để tiếp thị truyền thông xã hội, trong đó các công ty thất bại trong việc xác định mục tiêu truyền thông xã hội của họ. Ví dụ, nếu một công ty đang tìm cách kết nối với khách hàng của mình, truyền thông xã hội của nó có thể liên quan đến việc giải đáp thắc mắc của khách hàng và khiếu nại. Tuy nhiên, nếu những nỗ lực truyền thông xã hội của công ty mà chỉ liên quan đến tiếp thị bài viết, chứ không phải là một nỗ lực để kết nối với người tiêu dùng, những nỗ lực này có thể sẽ kém hiệu quả. các chuyên gia truyền thông xã hội cũng cho rằng truyền thông xã hội tiếp thị cần phải cung cấp giá trị cho người tiêu dùng. Nói cách khác, khách hàng cần một lý do để “Like” trang Facebook của một công ty hoặc làm theo các công ty trên Twitter. Vì lý do này có thể bao gồm nội dung đặc biệt, giao dịch, các cuộc thi hoặc một số giá trị gia tăng khác.

Xem thêm: Nhậu là gì

What is the Follow Fatigue? – Definition

Follow fatigue refers to the decline in social truyền thông engagement that occurs through functionalities such as Facebook “ Like ”, Google + 1 and Twitter follows and Retweets that occurs as a result of increased competition among those who are seeking to be followed. This results in overstimulation and lack of response from potential followers .

Understanding the Follow Fatigue

Having a social truyền thông presence has become an increasingly common part of companies ’ marketing strategy. However, the growing number of companies that are requesting that consumers “ connect ” with them has created a sense of fatigue among consumers which, in 2011, contributed to a decline in the growth of interactivity on most social truyền thông channels. Follow fatigue may occur as a result of a rush to social truyền thông marketing, in which companies fail to define their social truyền thông objectives. For example, if a company is looking to connect with its customers, its social truyền thông might involve answering customer questions and complaints. If however, that company’s social truyền thông efforts only involve marketing messages, rather than an effort to connect with consumers, these efforts are likely to be less effective. Social truyền thông experts also argue that social truyền thông marketing needs to provide value to consumers. In other words, customers need a reason to “ Like ” a company’s Facebook page or follow the company on Twitter. This reason might include special content, đơn hàng, contests or some other added value .

Thuật ngữ liên quan

  • Social Media
  • Social Media Marketing (SMM)
  • Social Media Fatigue
  • Social Media Analytics (SMA)
  • Twitter
  • Retweet (RT)
  • Facebook
  • The Google+ Project
  • Relationship Marketing
  • Interactive Marketing

Source: Follow Fatigue là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp