File Excel quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng

file excel quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng – chia sẻ cho các bạn file excel quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng miễn phí. file giúp bạn quản lý tình hình công nợ chặt chẽ, hỗ trợ bạn theo dõi các khoản công nợ sắp đến hạn phải thu và hiệu quả sẽ giúp dn có tình hình tài chính tốt hơn nhiều. 

(hình ảnh: file excel quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng)

Bạn đang xem: File Excel quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng

** công nợ phải thu, công nợ phải trả khách hàng

– công nợ theo cách hiểu đơn giản được gọi là các khoản phải thu khách hàng hoặc các khoản phải trả nhà cung cấp. tùy theo bản chất của khoản công nợ mà ta phân loại ra thành:

công nợ phải thu là phát sinh khi dn bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho một khách hàng bất kì. khi đó khách hàng phải có nghĩa vụ thanh toán giá trị hàng hóa, dịch vụ cho dn.

+ công nợ phải trả  là phát sinh khi dn mua hàng hóa dịch vụ của một công ty hoặc cá nhân khác. theo cách hiểu thông thường của người làm kinh doanh thì công nợ thực chất chỉ phát sinh khi có thêm yếu tố là mua hàng chịu hay bán hàng chịu. còn nếu khi hoàn thành xong giữa người mua và người bán thì không còn gọi là công nợ nữa. tuy nhiên, đối với các bạn làm kế toán thì không ít một số dn vẫn làm hạch toán công nợ bình thường, chỉ có điểm đặc biệt là ngày phát sinh công nợ cũng là ngày khoản nợ đó được thanh toán toàn bộ.

** Để quản lý công nợ hiệu quả ?

– một thuật ngữ mà bạn cần phải biết đó là chiếm dụng vốn. gọi là chiếm dụng cũng đúng nhưng cũng không đúng nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. không ít dn luôn muốn trả thật chậm công nợ phải trả nhưng lại rất nhanh nhẹn trong việc thu về khoản công nợ phải thu. và khi nói đến quản lý công nợ hiệu quả là người ta đang đề cập tới khía cạnh này.

– thanh toán cho nhà cung cấp càng chậm càng tốt – tận dụng vốn của người khác thay vì phải đi vay

– thu hồi nhanh nhất có thể các khoản khách hàng nợ – giảm thời gian và lượng tiền bị chiếm dụng

Xem thêm: Mẫu số sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và 133

==> như vậy để quản lý công nợ hiệu quả thì bạn cần:

– phải có công cụ theo dõi công nợ phải thu phải trả một cách chuyên nghiệp

– xây dựng được chính sách bán hàng rõ ràng và có thật sớm

– xây dựng được hệ thống đánh giá tín nhiệm, phân loại khách hàng

– có nhân sự chuyên trách: theo dõi, đánh giá và lập báo cáo tình hình công nợ hàng tuần, hàng tháng.

– có nhân sự có kỹ năng giao tiếp và có kinh nghiệm để phối hợp với các bộ phận liên quan (kế toán, kinh doanh) để thúc đẩy việc thu hồi công nợ phải thu thật nhanh

– lập các chỉ tiêu đánh giá hệ số công nợ, tốc độ thu hồi công nợ,…

bạn đang xem: file excel quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng

** file excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả gồm

– danh mục khách hàng/ nhà cung cấp gồm có các thông tin liên quan đến khách hàng/ nhà cung cấp như tên, địa chỉ, số liệu khi bắt đầu sử dụng phần mềm, mã khách hàng/ nhà cung cấp, số điện thoại,…

– mẫu báo cáo chi tiết trình bày nội dung công nợ chi tiết của từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp.

– báo cáo tổng hợp công nợ phải trả bao gồm có các thông tin sau: stt, các nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/ nhà cũng cấp (tên gọi, mã hàng, cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp), các thông tin dữ liệu về công nợ phải trả như phải trả bắt đầu, phải trả đầu kỳ, phải trả tăng, phải trả giảm, phải trả cuối kỳ,…

Xem thêm: Lỗi hàm sum bằng 0, sửa Lỗi hàm sum (…) bằng 0 trong Excel

** tải file excel quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng mới nhất

<<<<< link download::: vui lÒng liÊn hỆ bỘ phẬn livechat ĐỂ nhẬn link tẢi >>>>>

bài viết: file excel quản lý công nợ phải thu, phải trả khách hàng

bạn có thể xem thêm:

mẫu file excel quản lý công nợ – vật tư

hướng dẫn công việc của kế toán công nợ chi tiết”” data-sheets-userformat=””2″:4611,”3″:[null,0],”4″:[null,2,0867 07 67 64],”12″:0,”15″:”arial, helvetica, sans-serif””>hướng dẫn công việc của kế toán công nợ chi tiết

tags từ khóa: quản lý công nợ bằng excel miễn phí – phần mềm quản lý công nợ bằng excel miễn phí – sổ chi tiết công nợ bằng excel – cách lập bảng công nợ trên excel – quản lý công nợ hiệu quả – mẫu bảng công nợ khách hàng – mẫu đối chiếu công nợ bằng excel – mẫu công nợ phải thu

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel