forge tiếng Anh là gì?

forge tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng forge trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ forge tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm forge tiếng Anh
forge
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ forge

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: forge tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

forge tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ forge trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ forge tiếng Anh nghĩa là gì.

forge /fɔ:dʤ/

* danh từ
– lò rèn; xưởng rèn
– lò luyện kim, xưởng luyện kim

* ngoại động từ
– rèn (dao, móng ngựa…)
– giả mạo (chữ ký…); bịa (chuyện)
=to forge a signature+ giả mạo chữ ký

* nội động từ
– làm nghề rèn, rèn
– giả mạo; phạm tội giả mạo (chữ ký…)

* nội động từ
– tiến lên (vượt mọi khó khăn…)
=to forge ahead+ dẫn đầu, tiến lên phía trước

Thuật ngữ liên quan tới forge

Xem thêm: Capacity building là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của forge trong tiếng Anh

forge có nghĩa là: forge /fɔ:dʤ/* danh từ- lò rèn; xưởng rèn- lò luyện kim, xưởng luyện kim* ngoại động từ- rèn (dao, móng ngựa…)- giả mạo (chữ ký…); bịa (chuyện)=to forge a signature+ giả mạo chữ ký* nội động từ- làm nghề rèn, rèn- giả mạo; phạm tội giả mạo (chữ ký…)* nội động từ- tiến lên (vượt mọi khó khăn…)=to forge ahead+ dẫn đầu, tiến lên phía trước

Đây là cách dùng forge tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ forge tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

forge /fɔ:dʤ/* danh từ- lò rèn tiếng Anh là gì?
xưởng rèn- lò luyện kim tiếng Anh là gì?
xưởng luyện kim* ngoại động từ- rèn (dao tiếng Anh là gì?
móng ngựa…)- giả mạo (chữ ký…) tiếng Anh là gì?
bịa (chuyện)=to forge a signature+ giả mạo chữ ký* nội động từ- làm nghề rèn tiếng Anh là gì?
rèn- giả mạo tiếng Anh là gì?
phạm tội giả mạo (chữ ký…)* nội động từ- tiến lên (vượt mọi khó khăn…)=to forge ahead+ dẫn đầu tiếng Anh là gì?
tiến lên phía trước

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp