Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Hợp đồng là một khái niệm không còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Vậy, hợp đồng là gì? Giá trị của hợp đồng như thế nào? Nội dung của hợp đồng bao gồm những gì? Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Khái niệm hợp đồng

Căn cứ pháp luật tại Điều 385 – Bộ luật Dân sự năm năm ngoái :
“ Hợp đồng là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về việc xác lập, biến hóa hoặc chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. ”

Như vậy, hợp đồng dân sự mang các dấu hiệu, cụ thể:

– Được hình thành từ hành vi của nhiều bên chủ thể. Hợp đồng là sự đồng thuận hợp tác giữa những bên nên hợp đồng chỉ được xác lập thông quá hành vi có ý chí của những bên chủ thể .
– Các bên tham gia hợp đồng cùng hướng tới một mục tiêu, hậu quả pháp lý nhưng mỗi bên nhằm mục đích đạt được quyền lợi khác nhau .
– Là sự thống nhất ý chí của những chủ thể về những yếu tố nhất định .
– Nội dung của hợp đồng là sự bộc lộ ý chí của những bên tham gia hợp đồng đó nhằm mục đích xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của những bên so với nhau .

Đề nghị giao kết hợp đồng

Căn cứ tại Điều 386 – Bộ luật Dân sự, như sau :
“ 1. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc biểu lộ rõ dự tính giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề xuất này của bên đề xuất so với bên đã được xác lập hoặc tới công chúng ( sau đây gọi chung là bên được ý kiến đề nghị ) .
2. Trường hợp đề xuất giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn vấn đáp, nếu bên ý kiến đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề xuất vấn đáp thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề xuất mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh. ”
Đề nghị kết giao hợp đồng hoàn toàn có thể được thực thi qua hai phương pháp sau :
– Đề nghị trực tiếp :
Các bên trực tiếp “ mặt đối mặt, lời đối lời ” để ý kiến đề nghị và nghe ý kiến đề nghị. Bên ý kiến đề nghị hoàn toàn có thể vấn đáp ngay về việc đồng ý hoặc không đồng ý đề xuất của bên đề xuất, nếu sẽ vấn đáp trong một thời hạn nhất định thì những bên ấn định thời hạn chờ vấn đáp .
– Đề nghị gián tiếp :
Bên đề xuất gửi đề xuất giao kết hợp đồng đến bên được ý kiến đề nghị. Thời hạn chờ vấn đáp ý kiến đề nghị xác lập theo phương pháp này do bên ý kiến đề nghị ấn định .

Nội dung của hợp đồng

Theo pháp luật tại Điều 398 – Bộ luật Dân sự, pháp luật về nội dung của hợp đồng như sau :
“ 1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận hợp tác về nội dung trong hợp đồng .
Hợp đồng hoàn toàn có thể có những nội dung sau đây :
a ) Đối tượng của hợp đồng ;
b ) Số lượng, chất lượng ;
c ) Giá, phương pháp thanh toán giao dịch ;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

Xem thêm: FBA và FBM: đâu là lựa chọn thông minh của doanh nghiệp?

đ ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ;
e ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng ;
g ) Phương thức xử lý tranh chấp. ”

Trên đây là một số thông tin về hợp đồng. Vậy giá trị hợp đồng là gì? Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Giá trị hợp đồng tiếng Anh

Thứ nhất: Giá trị của hợp đồng

Căn cứ Điều 401 – Bộ luật Dân sự, hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng được lao lý như sau :
“ 1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực hiện hành từ thời gian giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật tương quan có lao lý khác .
2. Từ thời gian hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành, những bên phải triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ hoàn toàn có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận hợp tác của những bên hoặc theo lao lý của pháp lý. ”
Do đó, khi những bên gật đầu đề xuất giao kết và vấn đáp ý kiến đề nghị hoặc không vấn đáp ý kiến đề nghị khi hết hạn vấn đáp nhưng có thỏa thuận hợp tác yên lặng là sự vấn đáp gật đầu giao kết, thì những bên ký kết hợp đồng dân sự vào thời gian đó .
Khi những bên giao kết hợp đồng bằng văn bản thò thời gian giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời gian bên sau cùng ký vào văn bản. Khi đó, hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc pháp lý có lao lý khác .
Các bên phải tuân thủ mọi yếu tố được lao lý trong nội dung hợp đồng. Bên nào vi phạm phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với hành vi vi phạm khi không triển khai đúng hợp đồng .

Thứ hai: Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

Giá trị hợp đồng tiếng Anh là contract value .
Hợp đồng được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau :
Civil contract means an agreement between parties on the establishment, change or termination of civil rights and obligations .
The parties must comply with all matters specified in the contract. The violating party must be responsible for the violation when not performing the contract propperly .

Một số từ tiếng Anh liên quan tới giá trị hợp đồng

Other operative clauses : Các pháp luật thực thi khác .
Warranties : Điều khoản Bảo hành .
Limitation and exclusion clauses : Điều khoản hạn chế vè miễn trách nhiệm .
Applicable law : Luật vận dụng .
Definitions : Các pháp luật định nghĩa .

Operative provisions: Các điều khoản thực thi.

Purchase contract / agreement : hợp đồng mua hàng .
Sale contract / agreement : Hợp đồng bán hàng .

Như vậy, Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích khá rõ ràng trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gửi tới Quý bạn đọc những nội dung liên quan tới đề nghị kết giao hợp đồng, nội dung hợp đồng…

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp