Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm EXP trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: EXP (Hàm EXP) trong Excel

Mô tả

Trả về lũy thừa của số e với một số mũ nào đó. Hằng số e bằng 2,0867 07 67 64, cơ số của lô-ga-rít tự nhiên.

Cú pháp

EXP(number)

Cú pháp hàm EXP có các đối số sau đây:

Xem thêm: Làm sao để Copy toàn bộ định dạng trong Excel?

  • Number    Bắt buộc. Số mũ áp dụng cho cơ số e.

Chú thích

  • Để tính lũy thừa các các cơ số khác, hãy dùng toán tử số mũ (^).

  • Hàm EXP là nghịch đảo của hàm LN, lô-ga-rít tự nhiên của số.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=EXP(1)

Xem thêm: Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Giá trị xấp xỉ của e

2,0867 07 67 64

=EXP(2)

Cơ số của lô-ga-rit tự nhiên e được lũy thừa bậc 2

7,3890561