Hàm tìm kiếm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel

nếu công việc của bạn thường xuyên làm việc với excel và xử lý dữ liệu thì việc phải nắm vững các hàm tìm kiếm là bắt buộc. trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn hai hàm tìm kiếm thường xuyên được sử dụng là hàm vlookup và hlookup.

 1. hàm vlookup

vlookup là hàm dùng để tìm kiếm giá trị tương ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong cột  chỉ định

Bạn đang xem: Hàm tìm kiếm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel

cú pháp:

vlookup(lookup_value,table_ array,col_index_num,range_lookup)

trong đó:

 • lookup_value:  giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
 • table_ array: địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.
 • col_index_num: số thứ tự cột chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trái qua phải và bắt đầu từ 1).
 • range_lookup: cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: cột đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

mình có ví dụ như sau cho các bạn dễ hiểu nhé

Để tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra kết quả học bổng tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

Xem thêm: Tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu trên Excel

hàm tìm kiếm vlookup và hlookup trong excelta có: =vlookup(k6;$a$12:$b$14;2;0) các bạn
cẩn thận vì mình sử dụng excel 2013 nên khoảng cách giữa các đối số là dấu ; còn với excel 2007,2010 là dấu (,) nhé.

trong đó:

 • k6: cột mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu
 • $a$12:$b$14 : là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu
 • 2: cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu
 • 0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp

kết quả nhận được:hàm tìm kiếm vlookup và hlookup trong excel

2. hàm hlookup

hlookup là hàm tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong dòng chỉ định.

cú pháp : hlookup(lookup_value,table_ array,row_index_num,range_lookup)

trong đó:

 • lookup_value:  giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
 • table_ array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.
 • row_index_num: số thứ tự dòng chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trên xuống dưới và bắt đầu từ số 1).
 • range_lookup: cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

ví dụ:

Để tìm kiếm giá trị mã đơn vị của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Đơn vị tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:hàm tìm kiếm vlookup và hlookup trong excel

ta có: =hlookup(a2:a4;$a$6:$d$7;2;1)

Xem thêm: Tải Microsoft Office Full Crack [32/64 Bit] Thành Công 100%

trong đó:

 • a2:a4: là địa chỉ mã đơn vị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu
 • $a$6:$d$7: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn chu đáo không lấy tiêu đề nhé)
 • 2: dòng đơn vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu
 • 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định)

kết quả nhận được như sau:

hàm tìm kiếm vlookup và hlookup trong excel

Để có thể ứng dụng tốt excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của excel. những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như sumifs, countifs, sumproduct, index + match  … những công cụ thường sử dụng là data validation, conditional formatting, pivot table …

toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học ex101 – excel từ cơ bản tới chuyên gia của học excel online. hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. chi tiết xem tại: hocexcel.online

hàm tìm kiếm vlookup và hlookup trong excel

tác giả: dtnguyen (nguyễn Đức thanh)

@ học excel online | dtnguyen.business

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel