Hệ Cô Lập Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hệ Cô Lập Trong Tiếng Việt

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản – Tiết 38 : ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG ( Tiết 2 )Bạn đang xem : Hệ cô lập là gì *

DownloadVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1. Về kiến thức: – Phát biểu được định nghĩa hệ cô lập. – Phát biểu và viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng. 2. Về kỹ năng: – Giải thích được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. – Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán va chạm mềm.

Bạn đang đọc: Hệ Cô Lập Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hệ Cô Lập Trong Tiếng Việt

Xem thêm : Phòng, Chống Biểu Hiện “ Tự Diễn Biến Là Gì, Tiếp Tục Phòng, Chống Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa*
Nội dung Text: Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản – Tiết 38 : ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG (Tiết 2)
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản – Tiết 38 : ĐỘNGLƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG (Tiết 2)I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: – Phát biểu được định nghĩa hệ cô lập. – Phát biểu và viết được biểu thức của định luật bảo toànđộng lượng. 2. Về kỹ năng: – Giải thích được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. – Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng để giải bàitoán va chạm mềm.II. Chuẩn bị: Giáo viên: Học sinh: – Ôn lại các định luật Niu-tơn.III. Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận nhómIV. Tiến trình dạy học: 1) Ổn định: Kiểm diện 2) Kiểm tra bài cũ: Động lượng: Định nghĩa, công thức, đơn vị đo 3) Hoạt động dạy – học: Hoạt động 1: Làm quen với khái niệm hệ cô lập.Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung Thông báo khái niệm hệ II.Định luật bảo toàn cô lập, ngoại lực, nội lực. động lượng. Ví dụ về cô lập: 1.Hệ cô lập:Ghi nhận -Hệ vật rơi tự do – Trái Hệ nhiều vật được đất coi là cô lập nếu: -Hệ 2 vật chuyển động Không chịu tác dụng không ma sát trên mặt của ngoại lực. Nếu có thìLấy một số thí dụ phẳng nằm ngang. các ngoại lực phải cânvề hệ kín bằng nhau. Trong các hiện tượng như nổ, va chạm, các nội Chỉ có các nội lực lực xuất hiện thường rất tương tác giữa các vật lớn so với các ngoại lực trong hệ. Các nội lực này thông thường, nên hệ vật trực đối nhau từng đôi có thể coi gần đúng là một. kín trong thời gian ngắn xảy ra hiện tượng.Hoạt động 2: Xây dựng biểu thức của định luật bảo toànđộng lượng. Đặt vấn đề: Hệ 2 vật tương tác nhau thì tổng động lượng của hệ sẽ như thé nào? Ta sẽ đi nghiên cứu sự thay đổi này. Xét hệ cô lập gồm 2 vật tương tác lẫn nhau: p 1  F1t ; Viết biểu thức biến thiên  p 2  F2 t động lượng cho từng vật ?  Theo định luật III Niu-F2   F1 tơn thì 2 lực tương tác có liên hệ với nhau ntn ? Nhận xét mối liên hệ    p 1   p 2   giữa và p 1 p 2    p 1  p 2  0 ? Xác định tổng biến Nhận xét: tổng 2) Định luật bảo toàn thiên động lượng của hệ.biến thiên động động lượng: Nhận xét tổng độnglượng bằng 0 hay lượng của hệ trước và Động lượng của hệ côtổng động lượng sau tương tác lập là đại lượng khôngcủa hệ cô lập trước ? Phát biểu nội dung của đổi.và sau tương tác là định luật bảo toàn động Nếu hệ có 2 vật:không đổi.     lượng. m1v1 m2v2  m1v”1m2v” 2 Nhấn mạnh: Tổng động Chú ý: hệ xét phải là hệ lượng của hệ cô lập là cô lập và các giá trị các một vectơ không đổi cả đại lượng dựa vào hề qui  về hướng và độ lớn.    chiếu.m1v1  m2v2  m1v”1m2v”2 Viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng nếu hệ cô lập gồm 2 vật Khối lượng m1 và m2, vận tốc trước và sau  tương tác là: và v1, v 2  v” 1, v” 2 .Hoạt động 3: Vận dụng ĐLBT động lượng cho các trường hợpva chạm mềm và chuyển động bằng phản lực:Hệ 2 vật là hệ cô ? Yêu cầu HS tìm vận 3) Va chạm mềm:lập. tốc của hai vật sau va Sau va chạm 2 vật chạmÁp dụng đlbt động nhập lại thành 1 chuyển lượng: động với vận tốc v. Xác  định vTính động lượngtrước Áp dụng ĐLBT động lượng:Tính động lượng   m 1 v 1  ( m 1  m 2 )vsau rXác định vận tốc r mv1 1 v  m1  m2 Va chạm như hai vật như trên gọi là va chạm mềm. 4) Chuyển động bằng phản lực: ? Một tên lửa ban đầu CĐ bằng phản lực là đứng yên, sau khi phụt khí, tên lửa chuyển động chuyển động của một vật tự tạo ra phản lực bằng như thế nào HS biến đổi rút cách phóng về hướng Chuyển động có nguyênra:  m tắc như chuyển động của ngược lại một phần của V v M tên lửa gọi là chuyển chính nó. động bằng phản lực. Ví dụ: Tên lửa, pháo Vận tốc của tên Giới thiệu khái niệm thăng thiên, …lửa ngược chiều chuyển động bằng phảnvới vận tốc của khí lực.phụt ra, nghĩa là tênlửa tiến theo chiềungược lại. 4. Củng cố, vận dụng Củng cố: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ. Biểu thứccủa đlbt động lượng. Vận dụng: Câu 1:Toa xe thứ nhất có khối lượng 3 tấn chạy với vậntốc 4m/s đến va chạm với toa xe thứa hai đứng yên có khốilượng 5 tấn làm toa này chuyển động với vận tốc 3m/s. Sau va chạm, toa thứ nhất chuyển động với vận tốc bằng baonhiêu ? Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu củaxe thứ nhất. A.9m/s B.1m/s C.-9m/s D.-1m/s Câu 2: Dưới tác dụng của lực bằng 4N, một vật thu giatốc và chuyển động. Sau thời gian 2s độ biến động lượng của vật là: A.8kgms-1 B.8kgms C. 6kgms-1 D.8kgms Bài tập 6 trang 126 SGK. 5. Dặn dò: Bài tập về nhà: làm các bài tập còn lại ởSGK và bài tập ở SBT
Nội dung Text : Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản – Tiết 38 : ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG ( Tiết 2 ) Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản – Tiết 38 : ĐỘNGLƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG ( Tiết 2 ) I. Mục tiêu : 1. Về kỹ năng và kiến thức : – Phát biểu được định nghĩa hệ cô lập. – Phát biểu và viết được biểu thức của định luật bảo toànđộng lượng. 2. Về kỹ năng và kiến thức : – Giải thích được nguyên tắc hoạt động bằng phản lực. – Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng để giải bàitoán va chạm mềm. II. Chuẩn bị : Giáo viên : Học sinh : – Ôn lại những định luật Niu-tơn. III. Phương pháp : Nêu yếu tố, luận bàn nhómIV. Tiến trình dạy học : 1 ) Ổn định : Kiểm diện 2 ) Kiểm tra bài cũ : Động lượng : Định nghĩa, công thức, đơn vị chức năng đo 3 ) Hoạt động dạy – học : Hoạt động 1 : Làm quen với khái niệm hệ cô lập. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung Thông báo khái niệm hệ II.Định luật bảo toàn cô lập, ngoại lực, nội lực. động lượng. Ví dụ về cô lập : 1. Hệ cô lập : Ghi nhận – Hệ vật rơi tự do – Trái Hệ nhiều vật được đất coi là cô lập nếu : – Hệ 2 vật hoạt động Không chịu công dụng không ma sát trên mặt của ngoại lực. Nếu có thìLấy 1 số ít thí dụ phẳng nằm ngang. những ngoại lực phải cânvề hệ kín bằng nhau. Trong những hiện tượng kỳ lạ như nổ, va chạm, những nội Chỉ có những nội lực lực Open thường rất tương tác giữa những vật lớn so với những ngoại lực trong hệ. Các nội lực này thường thì, nên hệ vật trực đối nhau từng đôi hoàn toàn có thể coi gần đúng là một. kín trong thời hạn ngắn xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Hoạt động 2 : Xây dựng biểu thức của định luật bảo toànđộng lượng. Đặt yếu tố : Hệ 2 vật tương tác nhau thì tổng động lượng của hệ sẽ như thé nào ? Ta sẽ đi nghiên cứu và điều tra sự biến hóa này. Xét hệ cô lập gồm 2 vật tương tác lẫn nhau :    p 1  F1  t ; Viết biểu thức biến thiên    p 2  F2  t động lượng cho từng vật ?   Theo định luật III Niu-F2   F1 tơn thì 2 lực tương tác có liên hệ với nhau ntn ? Nhận xét mối liên hệ     p 1    p 2   giữa và  p 1  p 2     p 1   p 2  0 ? Xác định tổng biến Nhận xét : tổng 2 ) Định luật bảo toàn thiên động lượng của hệ. biến thiên động động lượng : Nhận xét tổng độnglượng bằng 0 hay lượng của hệ trước và Động lượng của hệ côtổng động lượng sau tương tác lập là đại lượng khôngcủa hệ cô lập trước ? Phát biểu nội dung của đổi. và sau tương tác là định luật bảo toàn động Nếu hệ có 2 vật : không đổi.     lượng. m1v1  m2v2  m1v ” 1  m2v ” 2 Nhấn mạnh : Tổng động Chú ý : hệ xét phải là hệ lượng của hệ cô lập là cô lập và những giá trị những một vectơ không đổi cả đại lượng dựa vào hề qui  về hướng và độ lớn.    chiếu. m1v1  m2v2  m1v ” 1  m2v ” 2 Viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng nếu hệ cô lập gồm 2 vật Khối lượng m1 và mét vuông, tốc độ trước và sau   tương tác là : và v1, v 2   v ” 1, v ” 2. Hoạt động 3 : Vận dụng ĐLBT động lượng cho những trường hợpva chạm mềm và hoạt động bằng phản lực : Hệ 2 vật là hệ cô ? Yêu cầu HS tìm vận 3 ) Va chạm mềm : lập. tốc của hai vật sau va Sau va chạm 2 vật chạmÁp dụng đlbt động nhập lại thành 1 chuyển  lượng : động với tốc độ v. Xác  định vTính động lượngtrước Áp dụng ĐLBT động lượng : Tính động lượng   m 1 v 1  ( m 1  m 2 ) vsau rXác định tốc độ r mv1 1  v  m1  mét vuông Va chạm như hai vật như trên gọi là va chạm mềm. 4 ) Chuyển động bằng phản lực : ? Một tên lửa khởi đầu CĐ bằng phản lực là đứng yên, sau khi phụt khí, tên lửa hoạt động hoạt động của một vật tự tạo ra phản lực bằng như thế nào HS đổi khác rút cách phóng về hướng Chuyển động có nguyênra :  m  tắc như hoạt động của ngược lại một phần của V   v M tên lửa gọi là chuyển chính nó. động bằng phản lực. Ví dụ : Tên lửa, pháo Vận tốc của tên Giới thiệu khái niệm lên trời, … lửa ngược chiều hoạt động bằng phảnvới tốc độ của khí lực. phụt ra, nghĩa là tênlửa tiến theo chiềungược lại. 4. Củng cố, vận dụng Củng cố : Yêu cầu học viên đọc phần ghi nhớ. Biểu thứccủa đlbt động lượng. Vận dụng : Câu 1 : Toa xe thứ nhất có khối lượng 3 tấn chạy với vậntốc 4 m / s đến va chạm với toa xe thứa hai đứng yên có khốilượng 5 tấn làm toa này hoạt động với tốc độ 3 m / s. Sau va chạm, toa thứ nhất hoạt động với tốc độ bằng baonhiêu ? Chọn chiều dương là chiều hoạt động bắt đầu củaxe thứ nhất. A. 9 m / s B. 1 m / s C. – 9 m / s D. – 1 m / s Câu 2 : Dưới tính năng của lực bằng 4N, một vật thu giatốc và hoạt động. Sau thời hạn 2 s độ biến động lượng của vật là : A. 8 kgms – 1 B. 8 kgms C. 6 kgms – 1 D. 8 kgms Bài tập 6 trang 126 SGK. 5. Dặn dò : Bài tập về nhà : làm những bài tập còn lại ởSGK và bài tập ở SBT

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp