Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại

Nếu bạn có một trang tính chứa dữ liệu trong các cột mà bạn cần xoay để sắp xếp lại nó theo hàng, hãy dùng tính năng Hoán đổi. Với tính năng này, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu từ cột thành hàng hoặc ngược lại.

Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn trông như thế này, với Khu vực Bán hàng nằm trong đầu đề cột và Quý ở phía bên trái:

Bạn đang xem: Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại

Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại

Tính năng Hoán đổi sẽ sắp xếp lại bảng để các Quý được hiển thị trong đầu đề cột và Vùng Bán hàng có thể hiển thị ở bên trái, như thế này:

Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại

Lưu ý: Nếu dữ liệu của bạn nằm trong Excel bảng, tính năng Hoán đổi sẽ không khả dụng. Bạn có thể chuyển đổi bảng thành một phạm vi trước hoặc bạn có thể sử dụng hàm TRANSPOSE để xoay các hàng và cột.

Xem thêm: Tải file excel báo cáo tài chính theo thông tư 200

Sau đây là cách thực hiện:

 1. Chọn phạm vi dữ liệu bạn muốn sắp xếp lại, bao gồm bất kỳ nhãn cột hoặc hàng nào và nhấn Ctrl+C.

  Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn sao chép dữ liệu để thực hiện việc này, vì sử dụng lệnh Cắt hoặc Ctrl+X sẽ không hoạt động.

 2. Chọn một vị trí mới trong trang tính mà bạn muốn dán bảng đã hoán đổi, đảm bảo rằng có nhiều không gian để dán dữ liệu của bạn. Bảng mới mà bạn dán ở đó sẽ ghi đè hoàn toàn mọi dữ liệu / định dạng đã có ở đó.

  Bấm chuột phải lên ô trên cùng bên trái của ô mà bạn muốn dán bảng đã hoán đổi, rồi chọn Hoán Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại .

  Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại

 3. Sau khi xoay dữ liệu thành công, bạn có thể xóa bảng gốc và dữ liệu trong bảng mới sẽ vẫn giữ nguyên.

Mẹo đổi dữ liệu của bạn

 • Nếu dữ liệu của bạn bao gồm các công thức, Excel động cập nhật các công thức đó để khớp với vị trí mới. Xác nhận rằng các công thức này sử dụng tham chiếu tuyệt đối — nếu không, bạn có thể chuyển đổi giữa các tham chiếu hỗn hợp, tuyệt đối và tương đối trước khi xoay dữ liệu.

 • Nếu bạn muốn xoay dữ liệu thường xuyên để xem dữ liệu từ các góc độ khác nhau, hãy cân nhắc việc tạo PivotTable để bạn có thể xoay dữ liệu nhanh chóng bằng cách kéo các trường từ vùng Hàng vào vùng Cột (hoặc ngược lại) trong Danh sách Trường PivotTable.

  Xem thêm: Cách Ghép Nối Chuỗi Trong Excel Cơ Bản Đến Nâng Cao 9/2021

Bạn có thể dán dữ liệu dưới dạng dữ liệu được hoán đổi trong sổ làm việc của mình. Hoán vị sẽ đổi nội dung của các ô đã sao chép khi dán. Dữ liệu trong hàng được dán vào cột và ngược lại.

Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại

Dưới đây là cách bạn có thể hoán đổi nội dung ô:

 1. Sao chép phạm vi ô.

 2. Chọn các ô trống mà bạn muốn dán dữ liệu đã hoán đổi.

 3. Trên tab Trang đầu, bấm vào biểu tượng Dán, rồi chọn Dán Hoán đổi.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel