Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách loại bỏ dấu tiếng việt trong Excel.

Có 2 cách chuyển đổi từ chữ tiếng việt có dấu sang không dấu theo 2 cách sau:

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Cách 1: Đơn giản nhất là sử dụng Unikey.

Cách 2: Sử dụng VBA tự xây dựng hàm chuyển đổi.

Cách 1: Sử dụng Unikey chuyển đổi chữ tiếng việt có dấu sang không dấu

Ví dụ muốn chuyển cột họ tên có dấu thành không dấu.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Kiểm tra dữ liệu nguồn thuộc kiểu bảng mã nào. Ở ví dụ này cột họ tên thuộc font chữ Time New Roman -> thuộc bảng mã Unicode.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 1: Copy toàn bộ dữ liệu muốn chuyển thành không dấu.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 2: Chuột phải vào biểu tượng Unikey góc bên phải phía dưới màn hình -> Chọn Công cụ…[CS + F6] hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + F6.

Xem thêm: Hàm căn bậc 2 trong Excel: Công thức và cách sử dụng

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện trong Bảng mã mục Nguồn nhập tên bảng mã nguồn của dữ liệu ở đây là Unicode, bảng mã đích có thể chọn chính bảng mã nguồn hoặc sang bảng mã khác theo yêu cầu của bạn. Di chuyển chuột sang phía bên phải tích chọn vào mục Loại bỏ dấu -> kích chọn Chuyển mã.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 4: Sau khi chọn Chuyển mã hộp thoại thông báo chuyển mã thành công xuất hiện kích chọn OK để kết thúc.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Trường hợp nếu phần dữ liệu không hợp lý hộp thoại thông báo xuất hiện kích chọn OK để chọn lại dữ liệu nguồn.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Quay trở lại bảng tính Excel chọn vị trí cần dán dữ liệu nhấn tổ hợp phím Ctrl + V -> kết quả toàn bộ chữ đã được loại bỏ dấu.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Trên đây là cách đơn giản để loại bỏ dấu tiếng việt. Tuy nhiên với cách này phiên bản thấp của Unikey không hỗ trợ.

Cách 2: Sử dụng VBA

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở cửa sổ VBA.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 2: Vào thẻ Insert -> Module.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 3: Copy đoạn mã sau vào Module.

 Function ConvertToUnSign(ByVal sContent As String) As String Dim i As Long Dim intCode As Long Dim sChar As String Dim sConvert As String ConvertToUnSign = AscW(sContent) For i = 1 To Len(sContent) sChar = Mid(sContent, i, 1) If sChar "" Then intCode = AscW(sChar) End If Select Case intCode Case 273 sConvert = sConvert & "d" Case 272 sConvert = sConvert & "D" Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863 sConvert = sConvert & "a" Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862 sConvert = sConvert & "A" Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879 sConvert = sConvert & "e" Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878 sConvert = sConvert & "E" Case 236, 237, 297, 7881, 7883 sConvert = sConvert & "i" Case 204, 205, 296, 7880, 7882 sConvert = sConvert & "I" Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907 sConvert = sConvert & "o" Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906 sConvert = sConvert & "O" Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921 sConvert = sConvert & "u" Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920 sConvert = sConvert & "U" Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929 sConvert = sConvert & "y" Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928 sConvert = sConvert & "Y" Case Else sConvert = sConvert & sChar End Select Next ConvertToUnSign = sConvert End Function 

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Xem thêm: Tài liệu Excel và tin học văn phòng miễn phí

Bước 4: Quay trở lại file Excel vào File -> Options.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện chọn mục Trust Center -> Trust Center Settings.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 6: Trong mục Macro Settings, phần Macro Settings chọn Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code caption), phần Developer Macro Settings tích chọn mục Trust access to the VBA project object model.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 7: Như vậy bạn đã xây dựng xong hàm ConvertToUnSign(). Quay trở lại bảng tính, ví dụ muốn chuyển đổi dữ liệu ô D6 sang không dấu nhập công thức sau: =ConvertToUnSign(D6).

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 8: Nhấn Enter -> dữ liệu đã được chuyển sang không dấu: Tuy nhiên xây dựng hàm tốn nhiều thời gian và hiệu quả không cao khi bạn muốn chuyển đổi với lượng dữ liệu lớn.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Trên đây là những cách cơ bản giúp bạn loại bỏ dấu tiếng việt trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel