HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX PANASONIC KX-FP701

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX PANASONIC KX-FP701

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX GIẤY THƯỜNG HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN (DTMF/FSK) PANASONIC KX FP701CX

KHUYẾN CÁO    :   Để máy fax hoạt động ổn định , tránh trường hợp  “KẸT GIẤY”  và hư  “ĐẦU IN”, công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng như sau :
♦    Máy fax không nên đặt trong môi trường bụi và ẩm ướt
♦    Film không nên tái sử dụng lại (quấn quá nhiều lần)
♦    Nguồn điện phải ổn định
♦    Giấy dùng để copy hay gửi fax phải sạch ,không dùng giấy đã qua sử  dụng hoặc giấy đã tẩy   xoá

Bạn đang xem: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX PANASONIC KX-FP701

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng thang máy chuẩn và an toàn nhất

I.    CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, THÁNG, GIỜ, PHÚT
–    Nhấn nút “Menu # 01”, màn hình xuất hiện chữ “Set date & time”
–    Nhấn nút “Set”
–    Nhập ngày, tháng, năm, giờ, phút, sau đó nhấn “*” để chọn “AM hay PM”
–    Nhấn “set” để lưu.
–    Nhấn “Menu” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
II.    CÁCH CÀI ĐẶT TÊN CÔNG TY
–    Nhấn nút “Menu # 02”, màn hình xuất hiện chữ “Your Logo”
–    Nhấn phím “Set”
–    Nhập tên cho máy fax. Ví dụ tên công ty từ các phím trên bàn phím
–    Nhấn phím “Set” để lưu
–    Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.
III.    CÁCH CÀI ĐẶT SỐ FAX CỦA CÔNG TY
–    Nhấn nút “Menu # 03 ”, màn hình xuất hiện chữ “Your fax No.”
–    Nhấn phím “Set”
–    Nhập số fax của công ty từ các phím trên bàn phím
–    Nhấn phím “Set” để lưu.
–    Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình
Lưu ý: khoảng trắng nhấn phím “#”
IV.    CÁCH LƯU TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ(CÓ 110 BỘ NHỚ)
a)    Lưu vào bộ nhớ ( lưu được 106 số gồm 6 số quay nhanh)
–    Nhấn nút “Menu” đến khi màn hình hiện chữ “Phone book set”.
–    Nhấn phím “*”, sau đó nhấn phím “”
–    Nhập số điện thoại cần lưu
–    Nhấn phím “Set”
–    Nhập tên cần lưu, sau đó nhấn phím “Set”
–    Nhấn “Menu” để thoát khỏi chương trình.
b)    Lưu số điện thoại vào bộ nhớ nhanh
–    Nhấn phím “Menu”, màn hình hiện “Phonbook set”
–    Nhấn phím “*”, sau đó nhấn vị trí nhớ tương ứng từ các phím “station” 1-6
–    Nhập số tên , nhấn phím “Set” để lưu
–    Nhập số điện thoại cần lưu, nhấn phím “Set” để lưu
–    Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình
V.    CÁCH SỬA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
–    Nhấn phím “Phonebook”
–    Nhấn phím “+” hay “-“ cho đến khi màn hình  hiện số cần chỉnh sửa
–    Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “*” để chỉnh sửa tên
–    Nhấn phím “Set” để lưu
–    Sau đó chỉnh sửa số điện thoại
–    Nhấn phím “Set” để lưu.
VI.    CÁCH XÓA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
–    Nhấn phím “Phonebook”
–    Nhấn phím “+” hay”-“ để chọn số cần xoá
–    Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “#” để xoá
–    Nhấn phím “Set” để lưu
·    Để xoá tất cả
–    Nhấn phím “Phonebook”, sau đó nhấn phím “Menu”
–    Nhấn phím “+” hay “-“ để chọn “YES”, sau đó nhấn phím “SET”
–    Nhấn phím “Set”
VII.    CÁCH GỞI FAX ĐI TỪ SỐ FAX ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ .
1)    Từ số fax lưu trong bộ nhớ nhanh.
–    Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ  “Standard”
–    Nhấn một nút nhớ chứa số fax cần gởi.
–    Nhấn phím “Monitor” hay nhấc tay nghe lên
–    Nhấn nút “Fax/Start” để gởi tài liệu đi.
2)    Từ số fax lưu trong bộ nhớ nhanh.
–    Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ  “Standard”
–    Nhấn nút “ Phone book”
–    Nhấn phím “ + “ hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên của Công ty mà bạn cần gọi hoặc gởi Fax
–    Nhấn phím “Monitor” hay nhấc tay nghe lên.
–    Nhấn nút “Fax/Start” tài liệu cần gởi sẽ tự động gởi đi
3)    Từ số fax hiện đến.
–    Nhấn nút “Caller ID”
–    Dùng + hay – để dò tìm số fax hiện đến cần gởi.
–    Nhấn Monitor hay nhấc tay nghe lên.
–    Đặt tài liệu cần gởi mặt úp xuống.
–    Nhấn Fax/Start. Gác tay nghe.
VIII.    CÁCH GỞI FAX CÙNG MỘT NỘI DUNG ĐI ĐẾN NHIỀU NƠI (20 ĐỊA CHỈ)
v    Nhập số điện thoại vào danh sách “Broadcast” từ số lưu trong bộ nhớ.
–    Nhấn nút “Menu” cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Broadsast set”
–    Nhấn nút “#”
–    Nhấn nút “ + “ hoặc “ – “ cho đến khi màn hình hiện tên khách hàng cần gửi đến, nhấn phím “Set”  để lưu.
–    Tương tự nhấn phím nhớ nhanh, sau đó nhấn phím “Set” để chọn số trong bộ nhớ nhanh.
–    Nhấn nút “Set”.
v    Nhập thêm số điện thoại vào bộ nhớ “broadcast
–    Nhấn phone book”
–    Nhấn phím “+” hay “-“ để màn hình hiện “Broadcast”
–    Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “*”
–    Nhấn phím “+” hay “-“ , sau đó nhấn phím “Set”
–    Thực hiện lại bướv vừa rối để chọn số tiếp theo
–    Nhấn “stop” để kết thúc.
v    Gửi fax qua bộ nhớ “broadcast”
–    Tài liệu úp xuống, sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn chế độ scan tài liệu
–    Nhấn “Broadcast” để gửi một nội dung fax đến nhiều địa chỉ đã lưu trong bộ nhớ “broadcast”.
IX.    XEM LẠI CÁC SỐ FAX ĐÃ GỞI ĐẾN( máy lưu được 30 số fax gọi đến gần nhất)
Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.
–    Nhấn nút “Caller ID”
–    Nhấn “+” để xem số fax gởi đến gần nhất.
–    Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ nhất.
X.    LƯU SỐ FAX HIỆN ĐẾN VÀO BỘ NHỚ
–    Nhấn nút “Caller ID”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
–    Nhấn nút “Menu”.
–    Chọn vị trí nhớ:
·    Nhấn “phonebook” hay nhấn vị tí nhớ
·    Nhấn “set”
–    Nhấn nút “SET”.
XI.    XOÁ SỐ FAX HIỆN ĐẾN
1)    Xoá tất cả các số hiện đến
–    Nhấn “Menu”, cho đến khi màn hình hiện “Caller settup”
–    Nhấn phím “Set”, màn hình hiện “call list erase”
–    Nhấn phím “set”
–    Nhấn  “ SET”. Nhấn STOP.
2)    Xoá từng số fax hiện đến
–    Nhấn Search. Dùng + hay – để tìm số fax hiện đến.
–    Nhấn . Nhấn nút “SET”. Nhấn STOP.
XII.    TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX ĐÃ CÀI ĐẶT TRƯỚC
1)    Mở chế độ từ chối nhận fax.
–    Nhấn phím “Menu”, màn hình hiện “Junk fax proh”
–    Nhấn nút . Nhấn nút “+” hay “-“ để chọn “on”.
–    Nhấn nút “Set” để lưu. Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
2)    Lưu các số fax mà không muốn nhận fax (tối đa 10 số).
–    B1: nhấn nút “ Menu”, cho đến khi màn hình hiện “Junk fax proh “
–    B2: Nhấn phím “ “ cho đến khi màn hình hiện “ junk list set”, nhấn phím “set”
–    B3: nhấn nút + hay – cho đến khi màn hình hiện số fax mà bạn không muốn nhận fax.
–    B4: nhấn nút “Set”.Để tiếp tục lưu các số fax khác mà bạn không muốn nhận  fax thì thao tác lại B2.
–    B5: nhấn nút “Stop” để thoát ra ngoài.
3)    Xoá các số fax mà trước đó bạn không muốn nhận fax.
–    Nhấn phím “Menu” cho đến khi màn hình hệin “junk fax proh”
–    Nhấn nút  cho đến khi màn hình hiện “junk list disp”, nhấn phím set”
–    Nhấn nút “+” hay “-“ đến khi hiện số fax muốn xoá.
–    Nhấn nút . Nhấn nút “Set”.
–    Nhấn nút “menu” để thoát.
XIV)    CÀI ĐẶT MÁY FAX Ở CHẾ ĐỘ ĐIỆN THOẠI
Nhấn nút “Auto answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
    Khi có cuộc gọi đến, nhấc tay nghe lên, nếu có tín hiệu fax thì nhấn “Fax/Start”.
    Nếu sau 10 hồi chuông vẫn chưa nhấc tay nghe thì máy sẽ vào chế độ nhận fax.
XV)    CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG
–    Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
–    Nhấn # 0 6, dùng + hoặc – để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax.
–    Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
–    Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình
–    Nhấn nút “Receive mode” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.
XVI)    CÁCH COPY TÀI LIỆU
–    Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống ( tối đa 10 trang cùng lúc)
–    Nhấn nút “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 50 trang tài liệu)
–    Nhấn nút “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần
XVII)    CÁCH PHÓNG TO / THU NHỎ TÀI LIỆU
(a)Phóng to (tối đa 200%)
–    Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống
–    Nhấn nút “Copy”
–    Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100%   [+  -] –    Nhấn phím “ + “ để phóng to, rồi nhấn phím “Start”
(b)Phóng thu nhỏ (tối đa 72%)
–    Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống
–    Nhấn nút “Copy”
–    Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100%   [+  -] –    Nhấn phím “ – “ để thu nhỏ, rồi nhấn phím “Start”
XVIII.    CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX
–    Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
–    Nhấn nút # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”
–    Nhấn phím “+ hoặc –“ để chọn “Error / On / OFF”
·    Error    :    khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
·    ON      :    lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax
·    OFF    :    không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi
        
Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin Quý khách hàng vui lòng gọi
    –    Cửa hàng Đại lý    :    …………………………..
–    Trung tâm bảo hành    :    0867 07 67 64  – 0867 07 67 64
 

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack pro

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Hướng dẫn