Jury Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Bồi Thẩm Đoàn

Định nghĩa Jury là gì?

Jury là Bồi thẩm đoàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Jury – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Bạn đang xem : Jury là gì

Giải thích ý nghĩa

Nhóm của công dân ( gọi tắt là Hội thẩm ) được lựa chọn tại điện ngẫu nhiên và trao quyết định hành động những sự kiện của một trường hợp pháp nộp cho họ, và để trả lại một phán quyết. Trong khi đó, quan tòa quyết định hành động điểm của pháp lý và tổng kết những vật chứng được trình diễn bởi cả việc truy tố và bảo vệ Tổ, Hội thẩm phải quyết định hành động về những sự kiện trước khi chúng và phải làm xong bị đơn nếu tội lỗi của mình không được chứng tỏ ” không còn hoài nghi hài hòa và hợp lý. ” Họ là những giám khảo duy nhất của độ an toàn và đáng tin cậy của những nhân chứng và trách nhiệm của mình cũng quan trọng như những người của thẩm phán. Trong một số ít trường hợp phán quyết nhất trí là thiết yếu, trong khi ở những người khác một phán quyết hầu hết là gật đầu được. Nếu ban giám khảo không hề đưa ra quyết định hành động, họ được thải ra và một thử nghiệm mới ( với một sự lựa chọn mới của Hội thẩm ) được sắp xếp theo những thẩm phán .

Xem thêm: Đa Nhân Ái Toan Tăng Là Gì, Eosinophilia (Tăng Bạch Cầu Ưa Acid

Bạn đang đọc: Jury Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Bồi Thẩm Đoàn

Definition – What does Jury mean

Group of citizens ( called jurors ) selected at random and given power to decide the facts of a legal case submitted to them, and to return a verdict. Whereas the judge decides on points of law and sums up the evidence presented by both the prosecution and defense, the jurors must decide on the facts before them and must acquit the defendant if his or her guilt is not proven ” beyond a reasonable doubt. ” They are the sole judges of the credibility of the witnesses and their duties are as important as those of the judge. In some case the unanimous verdict is required, whereas in the others a majority verdict is acceptable. If the jury cannot reach a decision, they are discharged and a new trial ( with a new selection of jurors ) is ordered by the judge .Source : Jury là gì ? Business Dictionary

Trả lời Hủy

E-Mail của bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các trường bắt buộc được lưu lại *

Bình luận

Tên *E-Mail *Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Tìm kiếm cho:

Được tài trợ

Giới thiệu

Tìm kiếm cho :kulturbench.com là website tra cứu thông tin file ( thông tin định dạng, phân loại, nhà tăng trưởng … ) cách mở file và ứng dụng mở file. Ngoài ra file.com cung ứng vừa đủ và cụ thể những thuật ngữ Anh-Việt thông dụng

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp