không hợp lý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Điều này không hợp lý, và thực sự không an toàn.

It’s not just inappropriate, it becomes really unsafe .

QED

Tôi có hứng thú với những thứ không hợp lý.

I’m interested in things that don’t fit.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải là không hợp lý khi nghĩ rằng phần lõi thậm chí làm rã đông.

It’s not unreasonable to think that, as the core is being stretched by tides and heated up, possibly even molten, there’s some boundary between a hot core and a liquid-water ocean.

OpenSubtitles2018. v3

Nghe không hợp lý chút nào.

That’s not very rational.

OpenSubtitles2018. v3

Không hợp lý, chúng ta không có máy bay nào ở xa vậy.

Don’t make sense, we got no planes out that far.

OpenSubtitles2018. v3

Thật không hợp lý chút nào.

That doesn’t make any sense .

QED

Chỉ một điều không hợp lý.

The one piece that just didn’t fit.

OpenSubtitles2018. v3

Chế độ ăn uống không hợp lý, tập luyện sai, kỹ thuật sai.

Wrong diet, wrong exercise, wrong technique

OpenSubtitles2018. v3

Mong tôi gọi thuốc độc ở quầy rượu… là không hợp lý.

To expect one to order poison in a bar is not logical.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ muốn nói là nước tiểu màu nâu không hợp lý lắm.

I’m just saying the brown urine doesn’t make sense.

OpenSubtitles2018. v3

(Giăng 14:30) Điều này không hợp lý sao?

(John 14:30) Now, does that not make sense?

jw2019

Yêu cầu của ngươi không hợp lý.

Your request is not logical.

OpenSubtitles2018. v3

không hợp lý.

Xem thêm: Pager là gì

I mean, it doesn’t make any sense.

OpenSubtitles2018. v3

không hợp lý lắm.

Now this didn’t sound very plausible.

ted2019

Điều này không hợp lý!

“This isn’t fair!

LDS

không hợp lý.

It doesn’t fit.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao cho rằng Chúa Giê-su ra đời vào ngày 25 tháng 12 là không hợp lý?

Why is it not reasonable to think that Jesus was born on December 25?

jw2019

“Giáo lý về luân hồi không hợp lý đối với tôi.

“The teaching of reincarnation did not make sense to me.

jw2019

Có một logic cho sự rối rắm này, nhưng nó hầu như không hợp lý.

There is a logic to this mess, but it is hardly logical.

WikiMatrix

Quan tòa vụ án đó – quan tòa Lois Forer – cho rằng điều đó không hợp lý.

The judge on the case, Judge Lois Forer thought that this made no sense.

ted2019

Thật không hợp lý.

It doesn’t make sense.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó không hợp lý chút nào.

It doesn’t make any sense.

OpenSubtitles2018. v3

Việc kết hợp Số phiên với thứ nguyên cấp lần truy cập như Trang sẽ không hợp lý.

It would not be logical to combine Sessions with a hit-level dimension like Page .

support.google

Có những phần không hợp lý… có quá nhiều chuyện dính líu với cô ta.

There are pieces that don’t add up, and… too many of them connect to her.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp