Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Web App Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Bạn đang xem: Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Lý do hàng đầu khiến lỗi #NAME? xuất hiện trong công thức là do có lỗi đánh máy trong tên công thức. Xem ví dụ sau đây: Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Quan trọng: Lỗi #NAME? chỉ ra rằng bạn cần sửa một nội dung gì đó trong cú pháp, vì vậy, khi bạn nhìn thấy lỗi này trong công thức, hãy khắc phục. Không sử dụng bất cứ hàm xử lý lỗi nào chẳng hạn như IFERROR để ẩn lỗi.

Để tránh lỗi đánh máy trong tên công thức, hãy sử dụng Trình hướng dẫn Công thức trong Excel. Khi bạn bắt đầu nhập tên công thức vào một ô hoặc Thanh Công thức, danh sách công thức khớp với từ mà bạn đã nhập sẽ hiển thị trong danh sách thả xuống. Sau khi bạn nhập tên công thức và dấu mở ngoặc đơn, Trình hướng dẫn Công thức sẽ hiển thị cú pháp dưới dạng văn bản trôi. Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Bạn cũng có thể sử dụng Trình hướng dẫn Hàm để tránh lỗi cú pháp. Chọn ô chứa công thức, rồi trên tab Công thức, nhấn vào Chèn Hàm.

Excel sẽ tự động tải Trình hướng dẫn cho bạn. Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Khi bạn bấm vào từng tham đối, Excel sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp với từng tham đối.

Dưới đây là các nguyên nhân khác gây ra #NAME? lỗi.

Khi công thức của bạn có tham chiếu đến tên không được xác định trong Excel, bạn sẽ thấy tên #NAME? lỗi.

Xem ví dụ sau đây về hàm SUM tham chiếu tới Lợi nhuận, là tên chưa được xác định trong sổ làm việc.

Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Giải pháp: Xác định tên trong Trình quản lý Tên, rồi thêm tên vào công thức. Làm theo các bước sau để thực hiện điều đó:

Xem thêm: Làm thế nào để tính lãi kép trong Excel, công thức cho tính lãi kép ngày, tháng, năm

 1. Nếu bạn đã có dữ liệu trong bảng tính và muốn gán tên cho các ô cụ thể hoặc dải ô, trước tiên, hãy chọn các ô trong bảng tính. Nếu bạn muốn tạo dải ô mới, bạn có thể bỏ qua bước này.

 2. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm vào Xác định Tên, rồi bấm vào Xác định Tên.

 3. Nhập một tên duy nhất.

 4. Đối với Phạm vi, chọn xem bạn muốn tên chỉ sẵn dùng trong trang tính hay trong toàn bộ sổ làm việc.

 5. Nhập chú thích tùy ý.

 6. Bấm OK.

  Phần tiếp theo là thêm tên vào công thức.

 7. Giữ con trỏ trong cú pháp công thức tại điểm mà bạn muốn thêm tên mình vừa tạo.

 8. Truy nhập tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm vào Dùng trong Công thức, rồi chọn tên được xác định mà bạn muốn thêm. Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng tên được xác định, hãy xem mục Xác định và sử dụng tên trong công thức.

Nếu cú pháp tham chiếu đến tên được xác định một cách không chính xác, bạn sẽ thấy các dấu #NAME? lỗi.

Tiếp tục với ví dụ trước, đã tạo tên được xác định cho Lợi nhuận trong bảng tính. Trong ví dụ sau đây, tên không được viết đúng chính tả, vì vậy hàm vẫn trả về kết #NAME? lỗi.

Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Giải pháp: Sửa lỗi đánh máy trong cú pháp, rồi thử lại công thức.

Mẹo: Thay vì nhập tên được xác định vào công thức theo cách thủ công, bạn có thể để Excel tự động nhập giúp bạn. Để thực hiện điều đó, hãy đi đến tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm vào Dùng trong Công thức, rồi chọn tên được xác định mà bạn muốn thêm. Excel sẽ thêm tên vào công thức.

Khi bạn có tham chiếu văn bản trong công thức, bạn cần nhập văn bản trong dấu ngoặc kép, ngay cả khi bạn chỉ sử dụng dấu cách. Nếu cú pháp thiếu dấu ngoặc kép “” cho giá trị văn bản, bạn sẽ gặp lỗi #NAME. Xem ví dụ sau đây.

Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Cú pháp trong ví dụ này thiếu dấu ngoặc kép cho từ ; đó là lý do vì sao xảy ra lỗi.

Giải pháp: Quay lại cú pháp của bạn và kiểm tra theo cách thủ công để đảm bảo rằng mọi giá trị văn bản đều có dấu ngoặc kép bao quanh.

Nếu bạn bỏ lỡ dấu hai chấm trong tham chiếu dải ô, công thức sẽ hiển thị dấu #NAME? lỗi.

Xem thêm: 3 Cách bỏ dấu phẩy trước số trong excel

Trong ví dụ sau đây, công thức INDEX trả về lỗi #NAME? vì dải ô từ B2 đến B12 thiếu dấu hai chấm.

Làm thế nào để sửa lỗi #NAME? .

Giải pháp: Kiểm tra cú pháp của bạn để đảm bảo tất cả các tham chiếu dải ô đều có dấu hai chấm.

Có một số hàm Excel chỉ làm việc khi đã bật phần bổ trợ cụ thể. Nếu không, bạn sẽ gặp lỗi #NAME? khi sử dụng các hàm này. Ví dụ: để sử dụng hàm EUROCONVERT, bạn phải bật phần bổ trợ Công cụ Tiền tệ Châu Âu. Nếu bạn sử dụng hàm hoặc macro tùy chỉnh yêu cầu Analysis ToolPak, hãy đảm bảo đã bật phần bổ trợ Analysis ToolPak.

Để bật phần bổ trợ trong Excel:

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Bổ trợ.

 3. Trong hộp Quản lý danh sách, chọn Phần bổ trợ Excel, rồi bấm vào Đi.

 4. Đánh dấu chọn hộp phù hợp, rồi bấm OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)