Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LN trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: LN (Hàm LN)

Mô tả

Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số. Lô-ga-rít tự nhiên dựa vào hằng số e (2,0867 07 67 64).

Cú pháp

LN(number)

Cú pháp của hàm LN có các đối số sau đây:

Chú thích

LN là hàm nghịch của hàm EXP.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LN(86)

Lô-ga-rit tự nhiên của 86

4,4543473

Xem thêm: Tổng hợp bài tập Excel có lời giải PDF từ cơ bản đến nâng cao

=LN(0867 07 67 64)

Lô-ga-rit tự nhiên của giá trị hằng số e

1

=LN(EXP(3))

Lô-ga-rit tự nhiên của e lũy thừa bậc 3

3