MOU (Memorandum of understanding) là gì? Mẫu MOU mới nhất 2021

Để tiến hành ký kết hợp đồng, các bên phải trải qua các giai đoạn đàm phán thỏa thuận để đi đến thống nhất các quyền và nghĩa vụ. Memorandum of understanding được nhìn nhận như một tiền đề tiến tới việc ký kết hợp đồng. Để hiểu rõ thuật ngữ này, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết memorandum of understanding là gì của chúng tôi.

Memorandum of understanding là gì?

Thuật ngữ memorandum of understanding được sử dụng phổ biến phục vụ cho mục đích thỏa thuận giữa các đối tác trong và ngoài nước. Memorandum of understanding được hiểu là Biên bản ghi nhớ, thường được viết tắt là MOU. MOU là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên (song phương hoặc đa phương), thể hiện yêu cầu, trách nhiệm các bên liên quan.

Vậy, loại biên bản này có giá trị pháp lý không ? Biên bản ghi nhớ có sự khác nhau như nào so với hợp đồng. Mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết .

Biên bản ghi nhớ (

Memorandum of understanding )

có giá trị pháp lý không?

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về biên bản ghi nhớ hay giải thích về giá trị hiệu lực của biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, loại văn bản này lại được sử dụng vô cùng phổ biến trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Trên thực tiễn, ta hoàn toàn có thể thấy biên bản ghi nhớ hoàn toàn có thể có giá trị như một biên bản pháp lý, nếu phân phối những điều kiện kèm theo sau :
– Các bên tham gia giao ước rõ ràng ;
– Mục đích và nội dung của bản cam kết được công nhận ;
– những lao lý của biên bản ghi nhớ được xác nhận bởi những bên tương quan ;
– Có vừa đủ chữ ký của những bên tương quan .

Tuy nhiên, xuất phát từ bản chất của biên bản ghi nhớ (memorandum of understanding), có thể rút ra kết luận, biên bản ghi nhớ không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, biên bản ghi nhớ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hình thành hợp đồng giữa các bên.

Sự khác nhau giữa biên bản ghi nhớ (Memorandum of understanding)

và hợp đồng

Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng có sự độc lạ trọn vẹn. Sự độc lạ đó được bộc lộ qua bảng sau :

Tiêu chí

Biên bản ghi nhớ

Memorandum of understanding

Hợp đồng

Bản chất

Biên bản ghi nhớ thực ra là sự ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong quan hệ kinh doanh thương mại .
Hợp đồng thực ra là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về việc xác lập, biến hóa hoặc chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .

Cơ sở pháp lý

Pháp luật hiện hành chưa có lao lý đơn cử về biên bản ghi nhớ
Quy định tại Bộ Luật dân sự năm ngoái

Giá trị pháp lý

Không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý
Có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý kể từ thời gian hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành

Hậu quả pháp lý

Chỉ đơn thuần ghi nhận những thỏa thuận hợp tác của những bên, không làm phát sinh những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .
– Xác lập, biến hóa hoặc chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên
– Khi không thực thi, triển khai không đúng hoặc triển khai không không thiếu, bên vi phạm phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vi phạm hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác và theo lao lý pháp lý, đó là phạt vi phạm hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác hoặc bồi thường thiệt hại .
Nhìn chung, ta thấy rằng biên bản ghi nhớ ( memorandum of understanding ) là một văn bản hình thành trong quy trình thỏa thuận hợp tác trước khi ký kết bản hợp đồng chính thức. Do đó, những cá thể, tổ chức triển khai cần hiểu rõ sự độc lạ của hai loại văn bản này để bảo vệ tốt nhất quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .

Mẫu biên bản ghi nhớ(

Memorandum of understanding ) mới nhất 2021

Nhằm giúp cho Quý bạn đọc thuận tiện trong việc soạn thảo biên bản ghi nhớ để tiến hánh ký kết hợp đồng chính thức, mời quý bạn đọc tìm hiểu thêm mẫu biên bản ghi nhớ sau :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Số: …/BBGNHT/…

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm năm ngoái ;
– Căn cứ Luật thương mại năm 2005 ;
– Căn cứ công dụng, năng lực và nhu yếu của hai bên ;
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ … chúng tôi gồm có :

Bên A:  CÔNG TY ……

Địa chỉ : … …
Mã số thuế : … …
Điện thoại : … …
Tài khoản ngân hàng nhà nước : … …
Người đại diện thay mặt : … … …. Chức vụ : …

Bên B:  CÔNG TY ……

Địa chỉ : … … …
Mã số thuế : … …
Điện thoại : … …
Tài khoản ngân hàng nhà nước : … …

Người đại diện: …Chức vụ: ………

Hai Bên đã thỏa thuận hợp tác và nhất trí lập Biên bản ghi nhớ những nội sau :

Điều 1. Các điều khoản chung

– Hai Bên sẽ thực thi thanh toán giao dịch bằng Đơn đặt hàng so với từng lô hàng đơn cử .
Số lượng sản phẩm & hàng hóa, Chi tiêu, phương pháp giao hàng, phương pháp giao dịch thanh toán được ghi rõ trong từng đơn đặt hàng .
– Các bản sửa đổi bổ trợ Biên bản này phải được lập thành văn bản và có sự đồng ý chấp thuận xác nhận của cả hai bên .

Điều 2. Hàng hóa

– Hàng hoá địa thế căn cứ hạng mục mẫu sản phẩm phân phối của bên A tùy thuộc từng thời gian và không thuộc hạng mục sản phẩm & hàng hóa cấm lưu thông tại Nước Ta .
– Hàng hóa do bên A cung ứng bảo vệ đúng chủng loại, chất lượng và những thông số kỹ thuật kỹ thuật .
– Số lượng, Chi tiêu được biểu lộ trên hoá đơn của bên A phát hành cho bên B theo từng đơn hàng .
– Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm đúng chủng loại, chất lượng theo thỏa thuận hợp tác .

Điều 3.  Đặt hàng và Giao nhận hàng hóa

– Hai bên triển khai những thanh toán giao dịch bằng Đơn đặt hàng gồm có những thông tin : Mã sản phẩm & hàng hóa ; Chi tiết sản phẩm & hàng hóa ; Số lượng, giá thành ; Địa điểm giao nhận hàng ; Phương thức luân chuyển ; Điều kiện thanh toán giao dịch …
– Chỉ giao hàng khi được xác nhận là Bên B đã đạt được thỏa thuận hợp tác giao dịch thanh toán .
– Hai Bên thỏa thuận hợp tác Hàng hóa hoàn toàn có thể giao một lần hay nhiều lần .

Điều 4. Trách nhiệm của các bên

4.1. Trách nhiệm của Bên A
– Cung cấp bản sao những hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và loại sản phẩm cho bên B khi bên B nhu yếu .
– Đảm bảo phân phối sản phẩm & hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật .
– Định kỳ cung ứng cho Bên B những thông tin về mẫu sản phẩm như : Danh mục và Catalogue mẫu sản phẩm hiện có, giá thành mẫu sản phẩm, dịch vụ so với người mua … vv .
– Căn cứ vào đặt hàng của bên B và tồn dư của bên A, bên A giao hàng và hoá đơn đến khu vực bên B chỉ định tại kho của bên B trong thời hạn mà hai bên thỏa thuận hợp tác. Nếu vì nguyên do không mong ước mà không cung ứng được thời hạn giao hàng, bên A phải thông tin cho bên B .
– Nhận hàng hoá đúng với số lượng, chất lượng đã thỏa thuận hợp tác. Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không đạt nhu yếu, bên B hoàn trả nếu hàng hoá .
– Thực hiện đúng những cam kết được ghi trong Hợp đồng .
4.2. Trách nhiệm của Bên B
– Cung cấp bản sao những hồ sơ pháp lý doanh nghiệp của bên B
– Không mua, bán, phân phối, tàng trữ, luân chuyển những hàng nhái, hàng giả hoặc bất kể mẫu sản phẩm, hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên A .
– Bán và phân phối loại sản phẩm bên A theo giá kinh doanh bán lẻ thỏa thuận hợp tác, giao hàng nhanh và thuận tiện đến người mua .
– Thực hiện đúng những cam kết được ghi trong Hợp đồng .

Điều 5: Cung cấp và trao đổi thông tin giữa hai Bên

– Để lập hồ sơ Bạn hàng, hai bên cung ứng cho nhau những thông tin sau : Tên doanh nghiệp ; Địa chỉ thanh toán giao dịch chính thức ; Vốn ; Tên thông tin tài khoản ; Số thông tin tài khoản ; Tên ngân hàng nhà nước ; …
– Thống nhất trao đổi thông tin trải qua những Đại diện liên lạc .
– Phải có thông tin bằng văn bản nếu có sự biến hóa về thông tin tương quan đến quy trình thanh toán giao dịch của hai bên .

Điều 6. Cam kết chung

– Hai Bên cam kết triển khai đúng những điều ghi trong Biên bản ghi nhớ này và thực thi ký kết hợp đồng chính thức .
– Nếu có tranh chấp hai bên, những bên thỏa thuận hợp tác đưa giải pháp xử lý trên niềm tin hòa giải, có thiện chí và hợp tác. Trường hợp không thống nhất được giải pháp xử lý thì thực thi xử lý tranh chấp tại Tòa án .
– Bản ghi nhớ có hiệu lực hiện hành kể từ ngày … tháng … năm. Được lập thành … bản gốc có giá trị pháp lý như nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải (download) Mẫu biên bản ghi nhớ

Qua bài viết, ta thấy được rằng, Memorandum of understanding hay còn gọi là biên bản ghi nhớ là một dạng văn bản ghi nhận các thỏa thuận, tạo tiền đề để đi tới ký kết hợp đồng chính thức.

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp