bị mốc in English – Vietnamese-English Dictionary

Lấy hạt giống ra, như trước, xịt thuốc tẩy để chúng không bị mốc.

Take out the seeds and, as before, spray them with bleach so they don’t get moldy .

QED

Một ngày nọ, người ta thấy hàng rào chung quanh Đền Thờ Louisville Kentucky bị mốc xanh.

One day people noticed that green mold was growing on the fence around the Louisville Kentucky Temple.

LDS

Cái lá dưa chuột ( dưa leo ) này đã chuyển từ màu xanh sang đen vì bị mốc đen bao phủ.

Here you see a typical cucumber leaf that turned from green to black because of a black fungus, sooty mold, which is covering it .

QED

Cái lá dưa chuột (dưa leo) này đã chuyển từ màu xanh sang đen vì bị mốc đen bao phủ.

Here you see a typical cucumber leaf that turned from green to black because of a black fungus, sooty mold, which is covering it.

ted2019

Người Ai Cập cổ đại sử dụng bánh mì bị mốc để điều trị nhiễm trùng sinh ra từ bụi bẩn trong các vết bỏng.

The ancient Egyptians used moldy bread to treat infections that arose from dirt in burn wounds.

WikiMatrix

Mì được phơi khô sẽ không bị nấm mốc.

Air dried noodles don’t get mushy, no matter how long you boil them .

QED

SlashGear rằng các thiết bị “đặt mốc cho điện thoại thông minh nói chung.”

SlashGear states that the device “sets the benchmark for smartphones in general.”

WikiMatrix

Tôi không muốn làm anh lo, nhưng các anh đang bị nấm mốc.

I don’t mean to alarm you, but I think you may have a mold problem.

OpenSubtitles2018. v3

Thuốc diệt nấm như TCMBT, 2- (thiocyanomethylthio) benzothiazol, cũng có thể được thêm vào muộn hơn trong quy trình này để bảo vệ da thuộc còn ẩm ướt không bị nấm mốc phát triển.

Fungicides such as 2-thiocyanomethylthiobenzothiazole may also be added later in the process, to protect wet leathers from mold growth.

WikiMatrix

Trong nhiều trường hợp, nếu vật liệu không thể khô đi vài ngày sau khi bị nước xâm nhập, mốc bị cho là phát triển bên trong các hốc tường kể cả khi ta không thể nhìn thấy ngay.

In many cases, if materials have failed to dry out several days after the suspected water event, mold growth is suspected within wall cavities even if it is not immediately visible.

WikiMatrix

Ánh sáng mặt trời bị che khuất, và nấm mốc ngự trị Trái đất.

Sunlight was cut off, and fungi inherited the Earth .

QED

Học giả Oscar Paret giải thích: “Cả hai vật liệu này dùng để viết đều có thể bị sự ẩm thấp, mốc meo, và dòi bọ làm hư.

Explains scholar Oscar Paret: “Both of these writing mediums are in the same strong measure endangered by humidity, by mold, and by various maggots.

jw2019

Xem thêm: Pager là gì

Mốc luôn đi kèm với hơi ẩm, và sự phát triển của mốc có thể bị ngăn chặn bằng cách giữ mức độ ẩm dưới 50%.

Mold is always associated with moisture, and its growth can be inhibited by keeping humidity levels below 50%.

WikiMatrix

Học giả Oscar Paret giải thích: “Cả hai vật liệu này dùng để viết [giấy chỉ thảo và giấy da] đều có thể bị sự ẩm thấp, mốc meo và dòi bọ làm hư.

Scholar Oscar Paret explains: “Both of these writing mediums [papyrus and leather] are in the same strong measure endangered by humidity, by mold, and by various maggots.

jw2019

Các tanin liên kết với các protein colagen trong da và che phủ lên chúng, làm cho da thuộc trở nên ít thấm nước hơn và khó bị vi khuẩn, nấm mốc tấn công hơn.

Tannins bind to the collagen proteins in the hide and coat them, causing them to become less water-soluble and more resistant to bacterial attack.

WikiMatrix

Ba tháng trước hội nghị, cột mốc 7 tỷ cây được trồng đã bị vượt qua.

Three months before the conference, the 7 billion planted trees mark had been surpassed.

WikiMatrix

Và, người chết kia cũng bị phơi nhiễm thủy ngân mốc, và axit hydrous perchloric bởi vì tầm đệm mà họ làm tình để ở kế gara đã bị phân hủy sau khi tìm thấy đống chất độc kia.

Also, the dead guy was exposed to mercury, mold and anhydrous perchloric acid because their sex pad was next to a garage that was demolished after those toxins were found.

OpenSubtitles2018. v3

Hiệp sĩ Jorah, nhắc ta nhớ xem, bao nhiêu đứa trẻ bị đám chủ nhân đóng đinh vào cột mốc?

Daenerys: Remind me, Ser Jorah, how many children did the Great Masters nail to mileposts?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta tái tạo lại cái quá khứ mà mọi người không thể nhận thức được nó vì đường mốc giới đã bị chuyển dịch và đang ở vị trí cực thấp

We recreate the past that people cannot conceive because the baseline has shifted and is extremely low .

QED

Cô được cải tiến với radio đặc biệt và thiết bị radar, và hoàn thành cột mốc radar đào tạo, trước khi khởi hành ngày 27 tháng 1 năm 1945 cho cuộc tấn công Iwo Jima.

She received special radio and radar equipment and completed radar picket training before departing on 27 January 1945 for the invasion of Iwo Jima.

WikiMatrix

Vâng, cháu biết, nhưng sàn gạch đầy rêu mốc bên dưới, và gạch ốp trần bị mục, nên điều đó là cần thiết.

Yeah, I know, but there’s… there’s mold under the floor tiles and the ceiling tiles are rotting, so it’s a necessary mess.

OpenSubtitles2018. v3

Khi các bản chép tay này quá cũ hoặc bị hư hỏng vì không khí ẩm ướt và mốc, người ta đã chép lại những bản đó.

As these copies wore out or succumbed to the effects of humidity or mold, they had to be replaced.

jw2019

Tuy nhiên, kiểu thích nghi này làm cho chúng dễ bị tổn thương với bệnh thối rễ do mốc nước Phytophthora cinnamomi gây ra và nói chung không chịu được sự bón phân.

However, this adaptation leaves them highly vulnerable to dieback caused by the Phytophthora cinnamomi water mould, and generally intolerant of fertilization.

WikiMatrix

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp