excel cho microsoft 365 excel cho microsoft 365 dành cho máy mac excel cho web excel 2019 excel 2016 excel 2019 for mac excel 2013 excel 2010 excel 2007 excel 2016 for mac excel for mac 2011 excel starter 2010 thêm… Ít hơn

bài viết này miêu tả cú pháp công thức và cách dùng hàm mod trong microsoft excel.

Bạn đang xem: MOD (Hàm MOD) trong Excel

mô tả

trả về số dư sau khi chia một số cho ước số. kết quả có cùng dấu với ước số.

cú pháp

mod(number, divisor)

cú pháp hàm mod có các đối số sau đây:

chú thích

  • nếu ước số là 0, thì hàm mod trả về giá trị lỗi #div/0! .

  • hàm mod có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm int:

mod(n, d) = n – d*int(n/d)

ví dụ

sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô a1 của một bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn f2 và sau đó nhấn enter. nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

công thức

mô tả

kết quả

=mod(3, 2)

số dư của 3/2

1

=mod(-3, 2)

Xem thêm: Cách tính phần trăm trên Excel mới nhất 12/2021

số dư của -3/2. dấu sẽ giống như dấu của số chia

1

=mod(3, -2)

số dư của 3/-2. dấu giống với dấu của số chia

-1

=mod(-3, -2)

số dư của -3/-2. dấu giống với dấu của số chia

-1