hàm numbervalue là hàm giúp chuyển văn bản sang số trong excel một cách nhanh chóng và chính xác, xin gửi đến các game thủ bài viết người đây để người chơi thuận lợi hơn khi làm việc với excel nhé.

bài viết này diễn tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm numbervalue trong microsoft excel.

Bạn đang xem: Hàm NUMBERVALUE trong Excel

mô tả hàm numbervalue

chuyển văn bản sang số, theo cách độc lập vị trí.

cú pháp hàm numbervalue

numbervalue(text, [decimal_separator], [group_separator ])

cú pháp hàm numbervalue có các đối số sau đây.

 • văn bản    bắt buộc. văn bản chuyển sang số.

 • decimal_separator    tùy chọn. ký tự dùng để tách số nguyên và phần phân số của kết quả.

 • group_separator    tùy chọn. ký tự dùng để tách các nhóm số, chẳng hạn như hàng ngàn tách khỏi hàng trăm và hàng triệu tách khỏi hàng ngàn.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách trích, lọc dữ liệu theo điều kiện trong Excel

chú thích hàm numbervalue

 • nếu các đối số decimal_separator và group_separator không được xác định, dấu tách khỏi vị trí hiện tại sẽ được dùng.

 • nếu nhiều ký tự được dùng trong các đối số decimal_separator hay group_separator, chỉ có ký tự đầu tiên được dùng.

 • nếu chuỗi trống (“”) được xác định như là đối số văn bản, kết quả sẽ là 0.

 • Các chỗ trống trong đối số Văn bản được bỏ qua, thậm chí ở giữa đối số. Ví dụ, ” 3 000 ” được chuyển lại là 3000.

 • nếu dấu tách số thập phân được dùng nhiều lần trong đối số văn bản, numbervalue trả về giá trị lỗi #value! .

 • Nếu dấu tách nhóm xuất hiện trước dấu tách số thập phân trong đối số Văn bản, dấu tách nhóm được bỏ qua.

 • nếu dấu tách nhóm xuất hiện sau dấu tách số thập phân trong đối số văn bản, numbervalue trả về giá trị lỗi #value! .

 • nếu bất kỳ đối số nào không hợp lệ, numbervalue trả về giá trị lỗi #value! .

 • nếu đối số văn bản kết thúc ở một hay nhiều dấu phần trăm (%), chúng được dùng trong phép tính kết quả. nhiều dấu phần trăm được thêm nếu chúng được dùng trong đối số văn bản nếu chúng được dùng trong công thức. ví dụ, =numbervalue(“9%%”) trả về cùng kết quả (0,0009) như công thức =9%%.

Xem thêm: Cách ẩn và gộp cột trong Excel cực đơn giản

Ví dụ

sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô a1 của một bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn f2 và sau đó nhấn enter. nếu cần, game thủ có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

mô tả

Kết quả

=numbervalue(“2.500,27″,”,”,”.”)

trả về 2.500,27. dấu tách thập phân của đối số text trong ví dụ được xác định trong đối số thứ hai là dấu phẩy và dấu tách nhóm được xác định trong đối số thứ ba là dấu chấm.

2500,27

   

=numbervalue(“3.5%”)

trả về -0,035. vì không có đối số tùy chọn nào được xác định, cho nên sẽ dùng dấu tách thập phân và dấu tách nhóm của bản địa hiện tại. không hiển thị biểu tượng % mặc dù có tính toán tỷ lệ phần trăm.

0,035

trên đây là bài viết về hàm numbervalue, chúc bạn thành công!

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel