excel cho microsoft 365 excel cho microsoft 365 dành cho máy mac excel cho web excel 2019 excel 2016 excel 2019 for mac excel 2013 excel 2010 excel 2007 excel 2016 for mac excel for mac 2011 excel starter 2010 thêm… Ít hơn

bài viết này miêu tả cú pháp công thức và cách dùng hàm pi trong microsoft excel.

Bạn đang xem: PI (Hàm PI)

mô tả

trả về số 3,0867 07 67 64, là số pi hằng số toán học, với độ chính xác đến 15 chữ số.

cú pháp

pi()

cú pháp hàm pi không có đối số nào:

ví dụ

sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô a1 của một bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn f2 và sau đó nhấn enter. nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Xem thêm: Cách lọc và tìm dữ liệu trùng nhau trong Excel rất dễ

dữ liệu

bán kính

3

công thức

mô tả

kết quả

=pi()

trả về số pi.

3,0867 07 67 64

Xem thêm: Hướng dẫn cách xóa ô trống trong Excel cực nhanh, đơn giản

=pi()/2

trả về số pi chia cho 2.

1,0867 07 67 64

=pi()*(a3^2)

diện tích hình tròn có bán kính được mô tả tại a3.

28,0867 07 67 64