Productive là gì thắc mắc productive day là gì

Năng suất ( tiếng Anh : Productivity ) phản ánh lượng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ một người công nhân hoàn toàn có thể sản xuất ra trong mỗi giờ lao động .

Năng suất (Productivity)

Định nghĩa

Năng suất trong tiếng Anh là Productivity. Năng suất phản ánh lượng hàng hóa và dịch vụ một người công nhân có thể sản xuất ra trong mỗi giờ lao động.

Dễ thấy, năng suất là nhân tố chủ chốt quyết định tốc độ tăng trưởng mức sống.

Các nhân tố quyết định năng suất

(1) Vốn vật chất

Công nhân sẽ thao tác có hiệu suất hơn nếu họ có nhiều công cụ lao động. Lượng trang thiết bị và cơ sở vật chất được dùng để sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được gọi là vốn vật chất, hay còn gọi là tư bản .
Ví dụ : Khi người thợ mộc thao tác, anh ta cần có cưa, đục, bào, máy tiện … Nhiều công cụ hơn được cho phép người thợ thao tác nhanh và đúng mực hơn .

(2) Vốn nhân lực

Nhân tố thứ hai quyết định hành động hiệu suất là vốn nhân lực. Vốn nhân lực là thuật ngữ những nhà kinh tế tài chính dùng để chỉ những kiến thức và kỹ năng và kĩ năng mà người công nhân thu được trải qua giáo dục, giảng dạy và kinh nghiệm tay nghề .
Vốn nhân lực gồm có những kĩ năng tích góp được từ thời kì đi học ở đại trà phổ thông cơ sở, đại trà phổ thông trung học, ĐH và trong những chương trình giảng dạy nghề nghiệp cho những đối tượng người dùng trong lực lượng lao động .

(3) Tài nguyên thiên nhiên

Nhân tố thứ ba quyết định năng suất là tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất do thiên nhiên mang lại, ví dụ như đất đai, sông ngòi và khoáng sản. Có hai loại tài nguyên thiên nhiên: có thể tái tạo và không thể tái tạo.

Xem thêm: FBA và FBM: đâu là lựa chọn thông minh của doanh nghiệp?

Rừng cây là một ví dụ về tài nguyên hoàn toàn có thể tái tạo. Khi một cái cây bị đốn ngã, người ta hoàn toàn có thể trồng cây mới để thu hoạch trong tương lai. Dầu khí là một ví dụ về tài nguyên không hề tái tạo. Vì dầu khí là loại sản phẩm của vạn vật thiên nhiên sau hàng ngàn năm đổi khác nên nguồn đáp ứng chỉ có hạn. Khi nguồn cung ứng dầu khí hết sạch, tất cả chúng ta không hề tạo thêm chúng nữa .

(4) Tri thức công nghệ

Nhân tố thứ tư quyết định hành động hiệu suất là tri thức công nghệ tiên tiến – tức là những hiểu biết về phương pháp tốt nhất để sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ. Tri thức công nghệ tiên tiến có nhiều dạng .
– Một số công nghệ tiên tiến là tri thức chung – nghĩa là khi một người sử dụng nó, những người khác cũng nhận ra cách làm .
Ví dụ, khi Henry Ford vận dụng thành công xuất sắc cách sản xuất lắp ghép dây chuyền sản xuất, những đơn vị sản xuất xe hơi khác cũng nhanh gọn vận dụng công nghệ tiên tiến ấy .
– Nhiều công nghệ tiên tiến mang tính độc quyền – chỉ có công ty ý tưởng ra nó biết mà thôi .

Ví dụ, chỉ duy có Coca-Cola biết được công thức bí mật pha chế loại nước giải khát nổi tiếng của nó.

– Một số công nghệ tiên tiến khác mang tính độc quyền chỉ trong thời hạn ngắn .
Ví dụ : Khi một công ty bào chế dược phẩm ý tưởng ra một loại thuốc mới, mạng lưới hệ thống bản quyền được cho phép công ty đó có quyền duy nhất sản xuất loại thuốc đặc biệt quan trọng đó trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Tuy nhiên, khi bản quyền hết hạn, những công ty khác cũng được phép sản xuất loại thuốc đó .
Tất cả những dạng tri thức công nghệ tiên tiến như trên đều có vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế tài chính .

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp