Refactoring là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Refactoring là gì?

Refactoring là Refactoring. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Refactoring – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Refactoring là quy trình biến hóa mã nguồn của một ứng dụng mà không cần đổi khác hành vi bên ngoài của nó. Mục đích của mã refactoring là cải tổ một số ít thuộc tính không có tính năng của mã này, ví dụ điển hình như năng lực đọc, phức tạp, năng lực bảo dưỡng và năng lực lan rộng ra .

Giải thích ý nghĩa

Refactoring có thể là một khó khăn để bán giám đốc điều hành bộ phận CNTT. Thứ nhất, có sự đồng thuận quản lý liên quan đến sửa đổi mã hiện tại: nếu mã không bị hỏng, sau đó một sửa chữa là không cần thiết. Phần mềm refactoring chậm quá trình lão hóa mã nguồn. Thứ hai, các nhà quản lý đang do dự để đảm nhận refactoring vì nguồn lực bổ sung được yêu cầu. Tuy nhiên, do hoàn vốn có thể trong tương lai, refactoring có thể là một cách tiếp cận hiệu quả chi phí rất đến tuổi thọ của mã hiện tại. Bên cạnh đó, thay thế một hệ thống phần mềm ứng dụng lỗi thời có thể khá tốn kém. Nếu nhà phát triển tiếp tục tạo ra các công cụ refactoring, kỹ thuật này có thể sẽ trở nên phổ biến hơn.

Xem thêm: Phân tích nhu cầu đào tạo thành công

What is the Refactoring? – Definition

Refactoring is the process of altering an application’s source code without changing its external behavior. The purpose of code refactoring is to improve some of the nonfunctional properties of the code, such as readability, complexity, maintainability and extensibility .

Understanding the Refactoring

Refactoring can be a tough sell to IT department executives. First, there is the manager consensus concerning existing code modification : if the code is not broken, then a fix is not necessary. Software refactoring slows the source code aging process. Second, managers are hesitant to take on refactoring because of the additional resources that are required. However, because of possible future payback, refactoring can be a very cost-effective approach to the longevity of existing code. In addition, replacing an outdated software application system can be quite expensive. If developers continue to create refactoring tools, this technique is likely to become more popular .

Thuật ngữ liên quan

  • Programming Language
  • Coding
  • Source Code
  • Code Review
  • Test Driven Development (TDD)
  • Legacy Code
  • Technical Debt
  • Statically Typed
  • Lift and Shift
  • Commit

Source: Refactoring là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp