Researcher là gì

Bạn đang xem:

Đề tài KH&CN cấp Nhà nước Đề tài KH&CN cấp ĐHQG Đề tài KH&CN cấp cơ sở Đề tài NCKH của người học Hội nghị – Hội thảo
Tin NCKH Thông báo Hội nghị – Hội thảo Thông báo Đề tài – Dự án Thông báo từ thienmaonline.vn Thông báo từ VNU

Xem thêm:

Phương pháp nghiên cứu Danh mục tạp chí do HDCDGSNN công nhận Danh mục tạp chí theo chuẩn ISI, Scopus Kinh nghiệm công bố quốc tế ISI, Scopus Danh mục đề tài
Đề tài KH&CN cấp Nhà nước Đề tài KH&CN cấp ĐHQG Đề tài KH&CN cấp cơ sở Đề tài KH&CN của người học Hợp đồng với bên ngoài

Xem thêm:

Tra cứu luận án | Tra cứu luận văn | Tra cứu đề tài NCKHBạn đang xem : Researcher là gì Đề tài KH&CN cấp Nhà nước Đề tài KH&CN cấp ĐHQG Đề tài KH&CN cấp cơ sở Đề tài NCKH của người học Hội nghị – Hội thảoTin NCKH Thông báo Hội nghị – Hội thảo Thông báo Đề tài – Dự án Thông báo từ thienmaonline.vn Thông báo từ VNUXem thêm : Những điều Bạn Cần Biết Về Dòng Giày Adidas Neo Là Gì Phương pháp nghiên cứu và điều tra Danh mục tạp chí do HDCDGSNN công nhận Danh mục tạp chí theo chuẩn ISI, Scopus Kinh nghiệm công bố quốc tế ISI, Scopus Danh mục đề tàiĐề tài KH&CN cấp Nhà nước Đề tài KH&CN cấp ĐHQG Đề tài KH&CN cấp cơ sở Đề tài KH&CN của người học Hợp đồng với bên ngoàiXem thêm : Restricted Là Gì – Restrict Là Gì, Nghĩa Của Từ RestrictNGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀ GÌ ?

“Nghiên cứu khoa học” (NCKH) là một khái niệm không xa lạ nhưng cũng khá trừu tượng với những ai mới bắt đầu tìm hiểu nó. Nếu bạn là một trong những người mới bắt đầu đó thì bạn đến đúng chỗ rồi đấy, hãy cùng YRC khám phá một vài điều căn bản về NCKH nhé!

Bạn đang đọc: Researcher là gì

1. Khái niệm NCKH là một hoạt động giải trí xã hội, hướng vào việc tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết : hoặc là phát hiện thực chất sự vật, tăng trưởng nhận thức khoa học về quốc tế ; hoặc là phát minh sáng tạo chiêu thức mới và phương tiện kĩ thuật mới để tái tạo quốc tế. 2. Phân loại Có nhiều cách phân loại NCKH. Trong bài viết này, YRC sẽ đề cập 2 cách phân loại thường gặp : theo công dụng điều tra và nghiên cứu và theo đặc thù của loại sản phẩm điều tra và nghiên cứu a. Theo công dụng nghiên cứu và điều tra : Nghiên cứu mô tả (Descriptive research):  nhằm đưa ra một hệ thống tri thức giúp con người phân biệt các sự vật, hiện tượng xung quanh; bao gồm mô tả định tính và mô tả định lượng, mô tả một sự vật, hiện tượng riêng lẻ hoặc so sánh giữa nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau. Nghiên cứu giải thích (Explanatory research):  nhằm làm rõ các qui luật chi phối các hiện tượng, các quá trình vận động của sự vật. Nghiên cứu dự báo (Anticipatory research):  nhằm chỉ ra xu hướng vận động của các hiện tượng, sự vật trong tương lai   Nghiên cứu sáng tạo (Creative research):  nhằm tạo ra các qui luật, sự vật mới hoàn toàn Nghiên cứu miêu tả ( Descriptive research ) : nhằm mục đích đưa ra một mạng lưới hệ thống tri thức giúp con người phân biệt những sự vật, hiện tượng kỳ lạ xung quanh ; gồm có miêu tả định tính và miêu tả định lượng, diễn đạt một sự vật, hiện tượng kỳ lạ riêng không liên quan gì đến nhau hoặc so sánh giữa nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác nhau. Nghiên cứu lý giải ( Explanatory research ) : nhằm mục đích làm rõ những qui luật chi phối những hiện tượng kỳ lạ, những quy trình hoạt động của sự vật. Nghiên cứu dự báo ( Anticipatory research ) : nhằm mục đích chỉ ra xu thế hoạt động của những hiện tượng kỳ lạ, sự vật trong tương lai Nghiên cứu phát minh sáng tạo ( Creative research ) : nhằm mục đích tạo ra những qui luật, sự vật mới trọn vẹnb. Theo đặc thù của loại sản phẩm điều tra và nghiên cứu : Nghiên cứu cơ bản ( Fundamental research ) : những nghiên cứu và điều tra nhằm mục đích phát hiện thuộc tính, cấu trúc bên trong của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Nghiên cứu ứng dụng (Applied research):  vận dụng thành tựu của các nghiên cứu cơ bản để giải thích sự vật, hiện tượng; tạo ra các giải pháp, qui trình công nghệ, sản phẩm để áp dụng vào đời sống và sản xuất.  Nghiên cứu triển khai (Implementation research):  vận dụng các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng để tổ chức triển khai, thực hiện ở qui mô thử nghiệm Nghiên cứu ứng dụng ( Applied research ) : vận dụng thành tựu của những điều tra và nghiên cứu cơ bản để lý giải sự vật, hiện tượng kỳ lạ ; tạo ra những giải pháp, qui trình công nghệ tiên tiến, mẫu sản phẩm để vận dụng vào đời sống và sản xuất. Nghiên cứu tiến hành ( Implementation research ) : vận dụng những nghiên cứu và điều tra cơ bản và ứng dụng để tổ chức triển khai tiến hành, thực thi ở qui mô thử nghiệm3. Các khái niệm cơ bản của điều tra và nghiên cứu khoa học a. Đề tài điều tra và nghiên cứu ( research project ) : L à một hình thức tổ chức triển khai NCKH do một người hoặc một nhóm người triển khai để vấn đáp những câu hỏi mang tính học thuật hoặc ứng dụng vào thực tiễn. Mỗi đề tài điều tra và nghiên cứu có tên đề tài ( research title ), là phát biểu ngắn gọn và khái quát về những tiềm năng điều tra và nghiên cứu của đề tài. b. Nhiệm vụ nghiên cứu và điều tra ( research topic ) :

Là những nội dung được đặt ra để nghiên cứu trên cơ sở tên đề tài nghiên cứu đã được xác định.

c. Đối tượng điều tra và nghiên cứu ( research focus ) : Là thực chất cốt lõi của sự vật hay hiện tượng kỳ lạ cần xem xét và làm rõ trong đề tài nghiên cứu và điều tra. d. Mục tiêu và mục tiêu điều tra và nghiên cứu : Mục tiêu nghiên cứu (research objective): những nội dung cần được xem xét và làm rõ trong khuôn khổ đối tượng nghiên cứu đã xác định nhằm trả lời câu hỏi “Nghiên cứu cái gì?”. Dựa trên mục tiêu, các câu hỏi nghiên cứu được xây dựng. Mục đich nghiên cứu (research purpose): ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu. Mục đích trả lời câu hỏi “ Nghiên cứu nhằm vào việc gì?” hoặc “ Nghiên cứu để phục vụ cho cái gì?” Mục tiêu nghiên cứu và điều tra ( research objective ) : những nội dung cần được xem xét và làm rõ trong khuôn khổ đối tượng người dùng nghiên cứu và điều tra đã xác lập nhằm mục đích vấn đáp câu hỏi “ Nghiên cứu cái gì ? ”. Dựa trên tiềm năng, những câu hỏi điều tra và nghiên cứu được thiết kế xây dựng. Mục đich điều tra và nghiên cứu ( research purpose ) : ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu và điều tra. Mục đích vấn đáp câu hỏi “ Nghiên cứu nhằm mục đích vào việc gì ? ” hoặc “ Nghiên cứu để ship hàng cho cái gì ? ”e. Khách thể điều tra và nghiên cứu ( research population ) : Là sự vật tiềm ẩn đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu. Khách thể nghiên cứu và điều tra hoàn toàn có thể là một khoảng trống vật lý, một quy trình, một hoạt động giải trí, hoặc một hội đồng. f. Đối tượng khảo sát ( research sample ) : Là mẫu đại diện thay mặt của khách thể nghiên cứu và điều tra g. Phạm vi nghiên cứu và điều tra ( research scope ) : Là sự số lượng giới hạn về đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu, đối tượng người dùng khảo sát và thời hạn điều tra và nghiên cứu ( do những hạn chế mang tính khách quan và chủ quan so với đề tài và người làm đề tài ) Mong rằng một vài điều cơ bản về NCKH trên sẽ giúp ích cho bạn. YRC chúc bạn có những đề tài nghiên cứu và điều tra thành công xuất sắc trong tương lai nhé !

Tham khảo:

Vũ Cao Đàm. (1999)  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB Khoa học và Kĩ thuật, tr.20. Lê Văn Hảo. (2015)  Phương pháp nghiên cứu khoa học.  Trường Đại học Nha Trang. Vũ Cao Đàm. ( 1999 ) Phương pháp luận nghiên cứu và điều tra khoa học. NXB Khoa học và Kĩ thuật, tr. 20. Lê Văn Hảo. ( năm ngoái ) Phương pháp điều tra và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Nha Trang .Nguồn : http://yrc-ftu.com

Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp