[Review] Cắt đáy sẹo bao lâu thì hết? Cắt đáy sẹo kiêng ăn gì?