Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ROUNDUP trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: ROUNDUP (Hàm ROUNDUP)

Mô tả

Làm tròn một số lên, ra xa số 0 (không).

Cú pháp

ROUNDUP(number, num_digits)

Cú pháp của hàm ROUNDUP có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên.

  • Num_digits    Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

  • ROUNDUP hoạt động như ROUND, ngoại trừ một điểm là hàm này luôn làm tròn số lên.

    Xem thêm: Xác định số chẵn, số lẻ trên Excel bằng hàm ISEVEN – ISODD

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không) thì số được làm tròn lên tới số vị trí thập phân đã xác định.

  • Nếu num_digits bằng 0 thì số được làm tròn lên số nguyên gần nhất.

  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0 thì số được làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=ROUNDUP(3.2,0)

Làm tròn 3,2 lên tới không vị trí thập phân.

4

=ROUNDUP(76.9,0)

Làm tròn 76,9 lên tới không vị trí thập phân.

77

Xem thêm: Cách phá pass Excel đơn giản và hiệu quả nhất

=ROUNDUP(3.14159, 3)

Làm tròn 3,14159 lên tới ba vị trí thập phân.

3,142

=ROUNDUP(-3.14159, 1)

Làm tròn -3,14159 lên tới một vị trí thập phân.

-3,2

=ROUNDUP(0867 07 67 64, -2)

Làm tròn 31415,92654 lên đến 2 vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân.

31500